Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas dalyvauti viešajame pirkime: „Epale“ projekto ekspertų paslaugos

2022-04-22

Švietimo mainų paramos fondas paskelbė kvietimą dalyvauti viešajame pirkime, kurio tikslas – įsigyti „Epale“ projekto ekspertų paslaugų. Pirkimas skaidomas į 12 pirkimo dalių kiekybinių pagrindu. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime, iki 2022-05-12, 10:00 val. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą CVP IS turi pateikti:

  1. Pasiūlymą (pirkimų sąlygų, 5 priedas);
  2. Užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, pirkimų sąlygų 4 priedas;
  3. Dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams (pirkimo sąlygų, 3 priedas). Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo paskirtas asmuo paslaugų teikimui pagal šio pirkimo sutartį turi turėti:
  • aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
  • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis;
  • ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį suaugusiųjų švietimo srityje, susijusią su suaugusiųjų mokymu, projektų, inciatyvų rengimu bei įgyvendinimu, renginių organizavimu, publikacijų rengimu ir pan.;

Šio pirkimo skelbimą rasite Skelbimai (eviesiejipirkimai.lt).

Naujienų kategorijos

Žymos