Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

2015-08-04

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz. Desktop, TwinSpace) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. 

Paraiškų teikimo data – iki 2015 m. liepos 3 d.

Dalyvavimo seminaruose laikotarpis – nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.

 

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net
 • Gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

 

Antras paraiškų teikimas

Antrojo paraiškų teikimo metu siūloma dalyvauti šiuose seminaruose:

Data

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Renginio aprašymas

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Rugsėjo 24-25 d.

Belgija, Briuselis

 

Seminaras „Bendradarbiavimu paremtas mokyklų tobulinimas“ (Collaborative schools development).

 

 

Mokyklų vadovams ir mokytojams, kurie yra atsakingi už pokyčius mokyklose.

 

Seminaro kursą sudarys dviejų dienų seminaras Briuselyje ir du internetiniai seminarai.    http://fcl.eun.org/courses

2

 

 

 

 

Spalio 2-4 d.

Suomija,

Helsinkis

Kontaktinis seminaras Baltijos šalims „Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant programoje eTwinning“ (Transversal competences through  eTwinning).

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 12-15 m. mokiniais.

 

Informacija ruošiama

12

 

 

 

Spalio 8-11 d.

Lenkija, Varšuva

 

Profesinės raidos seminaras „Mokslas, aplinka ir verslumas eTwinning projektuose (Science, environment and entrepreneurship in eTwinning projects).

 

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojams, besidomintiems verslumo skatinimu ir dirbantiems su įvairaus amžiaus mokiniais.

Preliminari programa

5

 

 

 

 

 

Spalio 17-18 d.

 

Belgija, Briuselis

 

Seminaras „Gamtos mokslų projektų dirbtuvės“ (Science projects workshop in the Future Clasroom Lab).

 

Gamtos mokslų mokytojams.

 

 

http://fcl.eun.org/courses

2

 

 

 

Lapkričio 12-14 d.

 

 

Ispanija,

Madridas

Profesinės raidos seminaras ispanų kalba „eTwinning projektų kūrimas“ (Proyecta eTwinning).

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerai mokantiems ispanų kalbą mokytojams, dirbantiems su 12-18 m. mokiniais. Kandidatai turi turėti patirties įgyvendinant eTwinning projektus (bent vieną projektą) ir domėtis naujovių taikymu mokyme. 

Informacija ruošiama

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 5 – 8 d.

Lenkija, Sopotas

Kontaktinis seminaras skirtas pradedantiesiems programos eTwinning vartotojams.

 

Profesinių mokyklų mokytojams.

 

 

Informacija ruošiama

5

 

 

 

 

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis (nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu). Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos*: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (išvykimo miesto) iki seminaro vietos (šalies ir miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:

a.    100-499 km – iki 180,00 eurų;
b.    500-1999 km – iki 275,00 eurų;
c.    2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
d.    3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
e.    4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
f.    virš 8000 km – iki 1100,00 eurų. 

 

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie planuojamą programos „eTwinning“ veiklą, motyvaciją bei kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir oficialiu raštu paraiškoje nurodytu atstovaujamos institucijos adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos patirtos išlaidos. 
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės pateikti seminaro ataskaitą ir paskleisti gautą naudingą informaciją regioniniu ar nacionaliniu lygiu. 

Kviečiame susipažinti su dotacijos sutarties šablonuSutarties pildyti nereikia, ji bus pasirašoma po konkurso rezultatų paskelbimo tik su dotaciją gavusiais kandidatais.

 

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. liepos 3 d. imtinai:

 • Užpildytos ir pasirašytos paraiškos originalas (1 egz.) turi būti išsiųstas Švietimo mainų  paramos fondui adresu Rožių al. 2, 03106 Vilniuje (pašto spaudo data).
 • Paraiška MS Word formatu (be parašų) turi būti atsiųsta el. paštu asta.kundreckaite@smpf.lt (iki 15:00 val.).
 • Užpildyta žemiau pateikta kandidato registracijos forma (iki 15:00 val.).

 

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku 
 • Paraiškos el. versija atsiųsta el. paštu
 • Užpildyta kandidato registracijos forma Fondo svetainėje 
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma
 • Užpildytos visos paraiškos dalys
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos eTwinning portale
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus
 • Paraiška pasirašyta paraiškos teikėjo ir institucijos vadovo

 

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

 

Paraiškų kokybės kriterijai:

Programos „eTWINNING“ veikla

Įgyvendintos/planuojamos veiklos tikslai aiškūs, konkretūs ir realistiški. Aiškiai ir įtikinamai argumentuotas projekto veiklos poreikis ir aktualumas.

Konkrečiai ir išsamiai aprašyta vykdyta/planuojama programos „eTwinning“ veikla. Veiklos turinys atitinka numatytus veiklos tikslus. Pasirinktos tikslingos ir efektyvios veiklos formos.

Aiškiai apibūdinti pasiekti/tikėtini eTwinning veiklos rezultatai. Panaudotos/numatytos tikslingos rezultatų vertinimo priemonės. Gauti/tikėtini rezultatai siejasi su veiklos tikslais ir turiniu.

Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Motyvacija, poveikis ir aktualumas

Aiškus ryšys tarp pasirinktos kvalifikacijos tobulinimo veiklos ir paraiškos teikėjo tobulinimosi poreikių.

Aiškiai nurodyta, kaip paraiškos teikėjas pritaikys kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.

Aiškiai nurodyta, kad dalyvavimas pasirinktoje veikloje turės naudos paraiškos teikėjo asmeniniam tobulėjimui ir profesinei kompetencijai.

Aišku, kad dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje turės teigiamą poveikį paraiškos teikėjo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai institucijai, kitoms institucijoms.

Sklaida

Paraiškos teikėjas nurodo aiškų planą, kaip skleisti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatus, kad maksimaliai padidintų veiklos poveikį savo institucijai.

 

Kandidato registracijos forma

Oops! We could not locate your form.

Naujienų kategorijos

Žymos