Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Pasiekimai ir iššūkiai įgyvendinant Bolonijos procesą: kokybės užtikrinimas“

2016-02-19

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu ir nacionalinės ekspertų aukštajam mokslui grupės nariais kviečia Jus į tarptautinę konferenciją, skirtą kokybės užtikrinimo klausimams įgyvendinant Bolonijos procesą. Konferencija rengiama ir finansuojama pagal Erasmus+ KA3 Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) reformų projektą.

Konferencijos svarbiausias klausimas – laukiančios užduotys įgyvendinant pokyčius europiniame ir nacionaliniame lygmenyse po 2015 m. Jerevano ministrų susitikimo, kuriame patvirtinti nauji dokumentai. Renginyje bus diskutuojama apie išorinės ir vidinės kokybės įtvirtinimą aukštajame moksle, studentų įsitraukimą į kokybės užtikrinimo procesus, ir kt.

Išsamų aprašymą apie konferencijoje analizuojamus klausimus ir pranešėjus rasite kvietime į renginį.

Renginio programą galite atsisiųsti čia.

Informacija apie konferenciją – renginio svetainėje http://smpf.lt/en/ehea-bologna.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Naujienų kategorijos

Žymos