Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame dalyvauti Europos kalbų ženklo apdovanojimo konkurse

2018-10-11
Europos kalbų ženklas" yra Europos Komisijos apdovanojimas, kuriuo skatinamos kalbų mokymo ir mokymosi iniciatyvos. Kasmet visoje Europos Sąjungoje šiuo ženklu įvertinami geriausi projektai, kalbinės iniciatyvos, kurie toliau pristatomi kaip geriausios praktikos pavyzdžiai. Europos Komisija ypatingai remia kūrybiškumą skatinantį mokymą/si daugiakalbėse mokyklose ir klasėse.
 
 
Laimėtojas bus apdovanotas tradicinio Kokybės apdovanojimų renginio metu lapkričio 13 d.
 
 
2018 metais Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti konkurse visas švietimo organizacijas, kurios 2017-2018 metais inovatyviai, įdomiai ir efektyviai:
 • pažymėjo Europos kalbų dieną – rugsėjo 26 d., 
 • suorganizavo daugiakalbį spektaklį, 
 • prisidėjo prie sėkmės istorijų kūrimo asmenims, kuriems mūsų šalyje dėl kalbos mokymosi gyventi tapo patogiau. 
Konkurso metu bus atrinktos 4 įdomiausios istorijos (po vieną kiekvienam švietimo sektoriui: bendrajam ugdymui, profesiniam mokymui, aukštajam mokslui ir suaugusiųjų švietimui). Informacija apie visus konkurso dalyvius bei įgyvendintas iniciatyvas bus pateikta Švietimo mainų paramos fondo internetinėje svetainėje (www.smpf.lt). Konkurso rezultatai bus viešinami ir Europos Komisijos kalbų tinklapyje. 
 
Konkursą laimėjusi institucija bus įvertinta garbingu Europos kalbų ženklo apdovanojimu. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti specialiaisiais prizais. Suaugusiųjų švietimo sektoriaus dalyvių ir laimėtojų istorijos bus viešinamos „Epale“ portale. 
 
Dalyviai 
 
Konkurse gali dalyvauti visos organizacijos, atstovaujančios bet vieną švietimo sektorių ar besimokančiųjų grupę, kurios 2017-2018 m. organizavo kalbų mokymui(-si) skirtas veiklas. 
 
Europos kalbų ženklo prioritetai
 
2018-2020 m. Europos kalbų ženklo prioritetai:
 • Geresnių ir įtraukesnių mokyklų kūrimas bei parama mokytojams ir mokyklų vadovams siekiant puoselėti įvairovę;
 • Kalbos barjero panaikinimas, siekiant didesnės pasienio regionų dinamikos.
Jeigu paraiškoje bus pagrįsta, kaip kalbų mokymui(-si) skirtos veiklos, susijusios su šiais prioritetais, tai paraiškos vertinimo metu bus skiriami papildomi 5 balai už vieną prioritetą (maksimali galima balų suma – 70 balų).
 
Ką reikia pateikti?
 
Švietimo mainų paramos fondui reikia pateikti užpildytą paraiškos formą ir paraiškos teikėjo bei organizacijos vadovo pasirašytą bei skenuotą deklaraciją el. paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt
Kartu su paraiškos forma prašoma pateikti įvairią medžiagą, kuri suteiktų papildomos informacijos apie įgyvendintas veiklas (pvz.: nuotraukos, filmuota medžiaga, spaudos leidiniai ir kt.).
 
Paraiškų pateikimo terminas 
 
Paraiškos ir priedai el. paštu turi būti pateikti iki 2018 m. spalio 3 d. 16.00 val.
 
Paraiškų vertinimo rezultatai bus paskelbti Švietimo mainų paramos fondo internetinėje svetainėje (www.smpf.lt) 2018 m. spalio mėn.
 
Konkurso nugalėtojai Europos kalbų ženklu ir specialiaisiais prizais bus apdovanoti 2018 m. lapkričio mėnesį tradicinių Švietimo mainų paramos fondo Kokybės apdovanojimų metu.
 
Paraiškos tinkamumo kriterijai:
 
 • pateikta laiku, t.y. iki nustatyto paraiškų pateikimo termino;
 • elektroninė versija atsiųsta elektroniniu paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt; .
 • pateikta organizacijos vadovo pasirašyta deklaracija; 
 • pateikta lietuvių kalba;
 • pridedama papildoma informacija, kurioje paraiškos teikėjas įrodo veiklos pridėtinę vertę. Papildomą informaciją galima atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu arba paprastu paštu į Švietimo mainų paramos fondą (Europos kalbų ženklo konkursui, Rožių al. 2, 03106, Vilnius)
Paraiškų kokybės vertinimo kriterijai:
 
 • veiklos atitikimas organizacijos bei besimokančiųjų poreikiams (skiriama maksimaliai 10 balų); 
 • įgyvendintų veiklų pridėtinė vertė (10 balų); 
 • įtaka motyvacijai mokytis kalbų (10 balų);
 • originalumas ir kūrybiškumas (10 balų); 
 • prisidėjimas prie Europinės dimensijos plėtros (10 balų); 
 • galimybė kitoms institucijoms pasinaudoti įgyvendintomis veiklomis ir iniciatyvomis kaip gerosios praktikos pavyzdžiais (10 balų).
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į projektų koordinatorę Jurgitą Melaikienę telefonu (8 5) 249 66 04 arba elektroniniu paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt.
 
Kviečiame dalyvauti!

Naujienų kategorijos

Žymos