Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ teminiame informaciniame seminare strateginių partnerysčių (KA2) paraiškų teikėjams

2016-01-11

Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti „Erasmus+“ programos teminiame informaciniame seminare, kuris vyks 2016 m. vasario 2 d. Į renginį kviečiami organizacijų atstovai, kurie ketina teikti paraiškas 2016 m. „Erasmus+“ programos visų švietimo sektorių strateginių partnerysčių (KA2) konkursui ir būti strateginių partnerysčių projektų koordinatoriais (ne partneriais) bei planuoja kurti inovatyvius intelektinius produktus.

Siekiant Jūsų organizacijas paskatinti teikti paraiškas aktualioms švietimo problemoms spręsti, teminio informacinio seminaro metu aptarsime:

  • neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo svarbą;
  • poreikį didinti STEAM (gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno / dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sričių) patrauklumą ir kokybę;
  • pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų integracijos gerinimą;
  • verslo ir švietimo sektorių bendradarbiavimo svarbą sprendžiant aktualias švietimo problemas.

Atkreipiame dėmesį, kad šio renginio metu neketiname aptarti praktinių strateginės partnerystės paraiškos formos bei jos pildymo aspektų. Šiuos klausimus galėsime aptarti konsultacijų dienų metu, kurios bus organizuojamos Švietimo mainų paramos fonde 2016 m. vasario ir kovo mėnesiais.

Siekiame, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau skirtingų organizacijų atstovų, todėl maloniai prašome į renginį registruotis 1 asmenį, atstovaujantį vieną rengiamą strateginės partnerystės projektą.

Norėdami dalyvauti seminare, užpildykite registracijos formą. Kviečiame registruotis iki 2016 m. sausio 22 d. imtinai.

Iki sausio 27 d. el. paštu bus išsiųstas registracijos patvirtinimas. Atkreipiame dėmesį, kad dėl riboto vietų skaičiaus renginio organizatoriai pasilieka teisę registraciją baigti anksčiau. Į renginį galės atvykti tik renginio organizatorių patvirtinimą gavę asmenys.

Kviečiame pasirengti teminiam informaciniam seminarui ir susipažinti su „Erasmus+“ programos vadovu, strateginių partnerysčių (KA2) paraiškų formomis ir Techniniu vadovu elektroninių paraiškų pildymui.

Planuojama renginio pradžia – 10.30 val.,  renginio trukmė – apie 4 val. Renginys vyks Vilniuje (vieta bus patikslinta vėliau).

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Švietimo mainų paramos fondas nefinansuoja dalyvių kelionės į / iš renginio išlaidų.

Kilus klausimų dėl registracijos, kreipkitės el. paštu KA2renginiai@smpf.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos