Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje

2017-05-11

Europos Taryba, Latvijos švietimo ministerija, Latvijos valstybinis švietimo centras ir Europos Vergelando (Wergeland) centras kviečia mokyklų komandas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje. Prasidėjusi 2015 metais, 2017 m. akademija vyks liepos 2–7 d. Jelgavoje, Latvijoje. Šių metų tema – saugios ir įtraukios mokyklos visiems kūrimas.

Kas yra Baltijos regioninė vasaros akademija?

Baltijos akademija yra mokymų programa, skirta demokratinei ir įtraukiai kultūrai Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose kurti. Ja siekiama ugdyti bei tobulinti švietimo srities profesionalų ir bendruomenės veikėjų kompetencijas, taip pat skatinti jų bendras veiklas ir partnerystę. Ši akademija suteikia puikią progą mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams, bendruomenės nariams pagilinti savo žinias ir pagerinti praktinius gebėjimus, susijusius su įtraukesnės ir visa apimančios mokymosi aplinkos kūrimu, pasitelkiant demokratinio pilietiškumo ugdymą ir žmogaus teisių švietimą.

Kodėl tokia tema?

Greitai besikeičiančiose šiandienos darbo ir socialinėse aplinkose jauniems žmonėms svarbu ne tik įgytos žinios ar turimi faktai, jų aktyviam dalyvavimui bendruomenės gyvenime būtina tobulinti demokratines kompetencijas, tokias kaip bendradarbiavimo gebėjimai, analitinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas priimti savarankiškus ir lanksčius sprendimus. Tokios kompetencijos geriausiai įgyjamos tuomet, kai mokiniai turi galimybę išbandyti demokratines priemones: debatus, dalyvavimą priimant sprendimus ir darant įtaką mokyklos politikai (pvz., dalyvaujant mokinių tarybų ir pan. veikloje).

Akademijos tikslai

  • Plėtoti mokytojų, mokyklų vadovų kompetencijas, prisidedančias prie demokratijos principų mokykloje stiprinimo.
  • Sudaryti sąlygas keistis veiksminga praktika ir patirtimi, kaip ugdyti mokinių demokratines kompetencijas.
  • Skatinti dalyvius kurti mokyklų lygmens demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo projektus, prisidedančius prie demokratinės ir įtraukios mokyklos aplinkos, skirtos visiems ir kiekvienam, kūrimo.
  • Skatinti dalyvaujančių įvairių šalių atstovų dialogą ir bendradarbiavimą.
  • Užtikinti Europos Tarybos demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises sklaidą.
  • Stiprinti demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises konsultantų tinkle.

Kas gali dalyvauti?

Baltijos akademijoje kviečiamos dalyvauti mokyklų komandos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mokyklos komanda sudaroma iš trijų narių: mokyklos administracijos atstovo (mokyklos vadovo, pavaduotojo, skyriaus vedėjo ar pan.); mokytojo; mokinių savivaldos atstovo ar aktyvaus mokinio (-ės) (rekomenduojama dalyvauti mokinių atstovams, ne jaunesniems kaip 16 metų).

Kalba, kuria bus dirbama

Akademijos darbo kalba – anglų. Tikimasi, jog dalyvių anglų kalbos mokėjimo lygis leis jiems aktyviai dalyvauti akademijos veiklose.

Dalyvių atranka

Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bus atrinkta po 3 mokyklų komandas (po 9 dalyvius iš kiekvienos šalies). Atranka bus grindžiama tokiais kriterijais kaip geografinis balansas (šalies mastu), patirtis demokratinio pilietiškumo, taip pat žmogaus teisių švietimo srityje, motyvacija, projektų idėjos ir anglų kalbos mokėjimas.

Praktinė informacija
Akademiją sudaro trys etapai:
I etapas: parengiamasis etapas, vykdomas internetu (birželis);
II etapas: mokymai Latvijoje (liepos 2–7 d.);
III etapas: per mokymus sukurtų projektų įgyvendinimas (2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. balandžio mėn.).

Mokymų (II etapo) apgyvendinimo, maitinimo, veiklos ir kelionės į Latviją ir atgal išlaidas padengs organizatoriai.

Paraiškos dalyvauti akademijoje 2017-05-09 teikiamos el. paštu giedre.tumosaite@upc.smm.lt.

Paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. gegužės 21 d.

Daugiau informacijos apie Baltijos akademiją rasite  pridedamame dokumente 2017-05-09 arba kreipęsi tel. (8 5) 279 9599, el. p. giedre.tumosaite@upc.smm.lt.

 

Šaltinis – Ugdymo plėtotės centras.

Naujienų kategorijos

Žymos