Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Konkursas stipendijoms Šveicarijoje

2015-09-01

Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Šveicarijos ambasados Rygoje pasiūlymu, skelbia konkursą Šveicarijos Vyriausybės stipendijoms (angl. Swiss Government Excellence scholarships) valstybinėse Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose 2016–2017 m. m. gauti.

Informacija apie Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės siūlomas stipendijas skelbiama State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) interneto svetainėje  Rekomenduojame atidžiai perskaityti ten pateikiamą informaciją.

Bendrieji reikalavimai ir sąlygos

1.    Kandidatai paraiškos teikimo metu (t.y. 2015-11-15 datai) turi būti ne vyresni nei 35 metų amžiaus (netaikoma Postdoctoral stipendijoms).
2.    Visų stipų studijos ir stažuotės prasideda rugsėjo mėnesį. Galimybės atidėti studijas ar stažuotę nėra.
3.    Stipendijos skiriamos tik nuolatinėms studijoms ar stažuotėms, reikalaujant fizinio buvimo Šveicarijoje visą stipendijos laikotarpį. 
4.    Kandidatų, iki studijų ar stažuotės pradžios gyvenusių Šveicarijoje 1 metus ar ilgiau, paraiškos nebus svarstomos.
5.    Stipendijos siūlomos studentams ar stažuotojams, jau turintiems atitinkamą mokslo laipsnį (pagal stipendijos tipą). Visų reikalaujamų diplomų kopijos turi būti pridedamos prie paraiškos. Pažymos apie ateityje gautinus diplomus nebus priimamos.
6.    Šveicarijos mokslo ir studijų institucijų, kuriose galima studijuoti ar stažuotis su šiomis stipendijomis, sąrašai pateikiami prie kiekvieno stipendijos tipo aprašymo (žr. nuorodas žemiau).
7.    Kandidatuoti galima tik į vieną instituciją. Paraiškos į dvi ar daugiau institucijų nebus svarstomos.
8.    Skiriamų stipendijų dydžiai nurodyti prie kiekvieno stipendijos tipo aprašymo (žr. nuorodas žemiau). Pretenduojantiems į studijas (PhD arba menų magistro) studijų įmoka nėra kompensuojama. Daugeliu atveju Šveicarijos institucijos iš stipendijų gavėjų nereikalauja mokesčio už studijas, tačiau kai kuriais atvejais gali tekti mokėti iš asmeninių lėšų.

Stipendijų tipai:

  1. Fine arts Scholarships – magistrantūros studijos ir stažuotės bakalauro laipsnį turintiems muzikos ir vaizduojamosios dailės studentams bei jauniems menininkams.
  2. PhD scholarships – visų studijų sričių doktorantūros studijos magistro laipsnį įgijusiems asmenims
  3. Research Scholarships – mokslinės stažuotės visų studijų sričių aukštos akademinės kvalifikacijos doktorantūros studijų studentams, tyrėjams bei jauniems gydytojams, turintiems magistro laipsnį.
  4.  Postdoctoral Scholarships – visų sričių stažuotės daktaro laipsnį turintiems tyrėjams

Konkursui pateikiami dokumentai

Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinės komisijos reikalavimu paraiškos dokumentų formos viešai neskelbiamos, o siunčiamos pagal individualų pasiteiravimą tinkamiems kandidatams.

Jeigu atitinkate kandidatams keliamus reikalavimus ir ketinate teikti paraišką, maloniai kviečiame kreiptis dėl dokumentų formų į projektų koordinatorę Dovilę Rudzenskę el. paštu dovile.rudzenske@smpf.lt

Daugiau informacijos apie Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės siūlomas stipendijas, reikalavimus kandidatams rasite dokumente „Application guidelines 2016–2017“, todėl prašome atidžiai jį perskaityti.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti anglų, vokiečių, prancūzų arba italų kalbomis (3 komplektai: 1 originalių dokumentų komplektas ir 2 jo kopijos) tokia tvarka:

1.    Paraiška (pagal pateiktą formą).
2.    Gyvenimo aprašymas su parengtų publikacijų sąrašu. Menų studijų studentams gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas Europass formatu.
3.    Motyvacinis laiškas (iki 2 puslapių).
4.    Research, PhD, Post-doctoral stipendijoms – išsamus mokslinės stažuotės planas (angl. research proposal; pagal pateiktą formą), iki 5 puslapių. Tai svarbiausias paraiškos dokumentas, todėl prašome skirti jam ypatingą dėmesį.
5.    Research, PhD, Post-doctoral stipendijoms – Jūsų mokslinės stažuotės vadovo sutikimo laiškos Jus priimti kopija ir trumpas stažuotės vadovo gyvenimo aprašymas.
6.    Visų įgytų diplomų (bakalauro, magistro) ir diplomų priedėlių, taip pat daktaro diplomo kopijos, patvirtintos juos išdavusių institucijų arba notaro. Atkreipiame dėmesį, kad diplomo priedėliai paprastai išduodami anglų ir lietuvių kalbomis, tuo tarpu pats diplomas išduodamas tik lietuvių kalba. Dėl šios priežasties diplomą būtina išversti į vieną iš aukščiau nurodytų kalbų (reikalingas oficialus, t.y. notaro arba išdavusios institucijos patvirtintas, vertimas).
7.    Dviejų dėstytojų ar profesorių, susipažinusių su Jūsų atliekamais tyrimais, rekomendacijos (pagal pateiktą formą).
8.    Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos pažyma, jog pateikėte paraišką stojimui, jei ketinate studijuoti arba, jeigu ketinate stažuotis.
9.    Sveikatos pažymėjimas (pagal pateiktą formą).
10.    Paso puslapio su nuotrauka ir asmens duomenimis kopijos (po 2 kopijas į kiekvieną komplektą).
11.    Menų studentams bei stažuotojams reikia pateikti kūrybinių darbų pavyzdžius pagal stipendijos aprašyme nurodytas gaires. 

Svarbu:

  • Visi dokumentai turi būti pateikti anglų, vokiečių, prancūzų arba italų kalbomis arba su oficialiu vertimu į vieną iš šių kalbų.
  • Išsilavinimo dokumentų kopijos ir vertimai turi būti patvirtinti juos išdavusių institucijų arba notaro.
  • Originalių dokumentų komplektas turi būti atskirtas nuo kopijų komplektų. Prašytume sudėti kiekvieną komplektą į atskirą įmautę (iš viso 3 įmautės). Būtume dėkingi, jei nedėtumėte kiekvieno lapo į atskiras įmautes, nesegtumėte į aplankus ir t.t.
  • Ranka, nepilnai ar netinkamai užpildytos paraiškos nebus svarstomos.

Dokumentų teikimas

  • Dokumentų pateikimo terminas – 2015 m. lapkričio 15 d. Paraiškos gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos. 
  • Dokumentai teikiami Švietimo mainų paramos fondui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. Asmeniškai paraišką įteikti galite Fondo darbo laiku. Tuo atveju, jei paraišką siųsite paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodyto termino. 

Išmoka kelionei

Gavę patvirtinimą dėl Šveicarijos Vyriausybės skiriamos stipendijos, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai (nuolatinės studijų formos studijų studentai, mokslo darbuotojai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė) ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki mokslinės stažuotės pradžios, galės teikti paraišką Švietimo mainų paramos fondui dėl kelionės į mokslinės stažuotės vietą Šveicarijoje ir atgal išlaidų apmokėjimo. Kitiems stipendijų gavėjams kelionės išmoka neskiriama. 
 

Paraiškų vertinimas

Paraiškos bus perduotos Šveicarijos ambasadai Rygoje. Paraiškas svarstys Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinė komisija (angl. Federal Commission for Scholarships for Foreign students, FCS). Galutinis sprendimas dėl stipendijų skyrimo turėtų būti žinomas 2016 m. gegužės mėn. Apie šį sprendimą FCS informuos kiekvieną paraiškos teikėją individualiai. 

Informacija ir konsultacijos:
 
Projektų koordinatorė  Dovilė Rudzenskė, el. p. dovile.rudzenske@smpf.lt , tel. (8 5) 249 8189  

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Naujienų kategorijos

Žymos