Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

KONKURSAS: lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursai Lenkijoje 2015 m.

2015-08-04

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerijos susitarimu dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje, skelbia valstybinių stipendijų konkursą lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursams Lenkijoje 2015 m.

Galimi paraiškų teikėjai:
Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatinės studijų formos bakalauro ir vientisųjų studijų ne žemesnio nei II kurso studentai, taip pat magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai, studijuojantys polonistiką, arba studentai, studijuojantys lenkų kalbą kaip vieną iš dalykų.

Lietuvos kandidatams siūloma 15 stipendijų lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursams tik šiose Lenkijos mokslo ir studijų institucijose (toliau – Lenkijos MSI) ir šiomis datomis:

1. Mikalojaus Koperniko universitete, Torunėje, organizuojamiems 2015 m. liepos 1 – 22 d. d.

Kontaktinė informacija:
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
telefon/faks: (+48 56) 611–35–77
e-mail: skjpo@umk.pl
www.jezyk-polski.umk.pl

2. Varšuvos universitete, Varšuvoje, organizuojamiems 2015 m. liepos 5 – 25 d. d.

Kontaktinė informacija:
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55-21-530, 55 -21-533
tel./fax (+ 48 22) 55-21-555
e-mail:  polonicum@uw.edu.pl
www.polonicum.uw.edu.pl

3. Lodzės universitete, Lodzėje, organizuojamiems 2015 m. rugpjūčio 3 – 23 d. d.

Kontaktinė informacija:
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Matejki 21/23, 90-231 Łódź
tel. +48(42) 635 47 00
fax. +48(42) 678-47-06
E-mail: sjpdc@uni.lodz.pl
www.sjpdc.uni.lodz.pl

4. Pultusko humanitarinių mokslų akademijoje, Pultuske organizuojamiems 2015 m. rugpjūčio 1 – 22 d. d.

Kontaktinė informacija:
mgr Urszula Sajkowska
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl,
tel. 22 654 42 53, fax 22 625 75 23
http://www.wsh.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_LangID=2&_CheckSum=81801480

SVARBU. Prioritetas rekomenduojant kandidatus Lenkijos Respublikos Vyriausybės siūlomoms stipendijoms bus skiriamas ne paskutinio (baigiamojo) kurso studentams. Svarbu pažymėti, kad paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Reikalavimai kandidatams:
1. Pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
2. Aritmetinis studijų rezultatų vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0 balai*.

* Bakalaurams ir II kurso magistrantams aritmetinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal dviejų paskutinių sesijų rezultatus. I kurso magistrantams ir doktorantams aritmetinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus.
 
Skiriamas finansavimas:
1. Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerija skiria stipendiją, kuri padengia kursų mokestį ir apgyvendinimo išlaidas.
2. Švietimo mainų paramos fondas apmoka kelionės į vasaros kursų vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidas. Maksimali šioms išlaidoms skiriama suma – 116 EUR.

Konkursui pateikiami dokumentai:

Lietuvių kalba (1 originalių dokumentų komplektas):
1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką, prašome perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.
2. Patikinimo deklaracija dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.
3. Tarpininkavimo raštas, Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų MSI. Rašte turi būti įvardytas Jūsų studento statusas, studijų srities pavadinimas, taip pat nurodoma, jog mokotės lenkų kalbą, kaip vieną iš dalykų.
4. Dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatai, patvirtinti dekanate. Jei studijuojate doktorantūroje, būtina pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus.
5. Patvirtintas diplomas ir jo priedėlis jį išdavusio universiteto (tik pirmo kurso magistrantūros studijų studentams ir doktorantams, neturintiems visų išlaikytų egzaminų rezultatų).

Dėl tarpininkavimo rašto gavimo prašome kreiptis į šiuos pateiktus kontaktinius asmenis, arba į savo MSI fakulteto administraciją.

Anglų kalba (2 egzemplioriai: 1 originalus dokumentas ir 1 jo kopija):

Lenkijos aukštosios mokyklos, organizuojančios vasaros kursus, PARAIŠKA:

1. Mikalojaus Koperniko universiteto paraiškos forma
2. Varšuvos universiteto paraiškos forma
3. Lodzės universiteto paraiškos forma pildoma on-line būdu, interneto svetainėje www.sjpdc.uni.lodz.pl
4. Pultusko humanitarinių mokslų akademijos paraiškos forma.

Dokumentai teikiami:
Švietimo mainų paramos fondo
Aukštojo mokslo programų skyriui,
Rožių al. 2, 03106 Vilnius

Jeigu dokumentai siunčiami paštu, ant voko nurodykite „Konkursui lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursams Lenkijoje 2015 m.“ ir įsitikinkite, kad Fondas juos gaus iki žemiau nurodytos datos ir laiko.

SVARBU: Paraiškos dokumentai Fondui teikiami iki 2015 m. gegužės 14 d., 17.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, svarstomos nebus.

Papildoma informacija:

Paraiškų vertinimo ir kvietimo į pokalbį tvarka

Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priima Lenkijos  Respublikos atsakinga institucija. Kandidatai apie pateiktų paraiškų vertinimo eigą bus informuojami elektroniniu paštu.

Konsultacijos kandidatams teikiamos e. paštu valstybines.stipendijos@smpf.lt arba telefonu (8 5) 249 8189.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Naujienų kategorijos

Žymos