Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

KONKURSAS: dalinės studijos, mokslinės stažuotės Latvijos mokslo ir studijų institucijose 2015–2016 m. m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Estijos Respublikos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimu dėl studentų, tyrėjų ir dėstytojų mainų, skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms valstybinėse Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 20152016 m. m.

Veiklos laikotarpis: nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

 1. Ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis.
 2. Studijų rezultatų vidurkis* pagal šias mokslo sritis (tik studentams):
 • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai;
 • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai;

* Studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal:

 • dviejų paskutinių sesijų rezultatus – bakalauro studijų studentams ir magistrantūros studijų antrų metų studentams;
 • diplomo priedėlyje pateikus studijų rezultatus – magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams.

Konkurse gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai šiose veiklose:

I.    DALINĖS STUDIJOS;
II.    MOKSLINĖS STAŽUOTĖS;

I. VALSTYBINĖS STIPENDIJOS DALINĖMS STUDIJOMS LATVIJOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOSE 2015 – 2016 M. M.

Paraiškas gali teikti 110 mėn. trukmės dalinėms studijoms Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai. Bendra šios grupės siūlomų dalinių studijų Lietuvos Respublikos piliečiams trukmė – 50 mėnesių.
Doktorantų studijų trukmė galima iki 11 mėn.

Taip pat siūlomas dviejų akademinių metų finansavimas pilnoms magistrantūros studijoms Latvijos filologijos, Latvijos literatūros, Latvijos kultūros ir Latvijos istorijos studijų programose.

Patvirtinti kandidatai, norintys pratęsti studijas dar vieneriems metams, turi teikti paraišką Fondui ir dalyvauti atrankoje iš naujo. Vienas asmuo gali gauti Latvijos vyriausybės stipendiją ne daugiau dviejų kartų.

 ________________
PASTABA: Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. 

Konkursui pateikiami dokumentai:

LIETUVIŲ KALBA (1 originalių dokumentų komplektas):

 1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką rekomenduojame perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.
 2. Patikinimo deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.
 3. Informacija apie paraiškos teikėją.
 4. Tarpininkavimo raštas. Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų MSI. Raštas turi būti:
 • pasirašytas fakulteto dekano – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;
 • pasirašytas MSI vadovo (rektoriaus arba direktoriaus) – doktorantūros studijų studentams;
 • rašte turi būti nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte dalinėms studijoms konkrečiu laikotarpiu Latvijoje, įvardytame universitete, taip pat įvardyta apie studijų Latvijoje įskaitymą /ne įskaitymą (studijų atveju).

________________
PASTABA: Dėl "Tarpininkavimo rašto" gavimo prašome kreiptis į šiuos kontaktinius asmenis, arba į savo MSI fakulteto administraciją.

ANGLŲ KALBA (3 KOMPLEKTAI: 1 originalių dokumentų komplektas ir 2 šio dokumentų komplekto kopijos):

 1. Paraiškos forma;
 2. Gyvenimo aprašymas. Prašoma naudoti Europass CV formą;
 3. Motyvacinis laiškas (pasirašytas, su dokumento rengimo data);
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, išverstus į anglų kalbą ir patvirtintas jų kopijas (tvirtinama notariškai arba Lietuvos MSI, išdavusioje diplomą): bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija; studijų rezultatų patvirtintas išrašas (jeigu studijos dar nėra baigtos);
 5. Dvi rekomendacijos anglų kalba (pasirašytos, su dokumento rengimo data), išduotos ne anksčiau, kaip per pastaruosius šešis mėnesius iki paraiškos teikimo paskutinės dienos;
 6. Sutikimo priimti studijoms, pasirinktoje studijų rogramoje konkrečiu laikotarpiu, raštas, išduotas Latvijos Respublikos MSI. Dėl rašto gavimo prašome kreiptis į šiuos kontaktinius asmenis;
 7. Studijų ar akademinės veiklos planas pasirinktam laikotarpiui. Naudoti šią formą;
 8. Užsienio kalba, kuria vyks studijos, mokėjimo lygį (ne žemesnis nei B1) patvirtinantis dokumentas, kurį gali išduoti ir Lietuvos MSI dėstytojas, profesorius;
 9. Paso, arba asmens tapatybės kortelės kopija (pateikiama tik viena šio dokumento kopija).

SVARBU! 

 • Visi pateikiamų dokumentų vertimai turi būti oficialiai patvirtinti. 
 • Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas turi būti patvirtinti paraiškos teikėjo parašu. Ant šių dokumentų taip pat būtina nurodyti datą. 
 • Paraiškos forma, užpildyta ne pilnai, arba ranka, nebus svarstoma. 
 • Dokumentai, atsiųsti faksu arba el. paštu nebus priimami.
 • Dokumentai turi būti sudėti eilės tvarka į 3 įmautes (vienoje originalūs dokumentai, kitose jų kopijos).

Skiriamas finansavimas:
Skiriama Latvijos valstybinė stipendija:

 • 500 Eur/mėn. – bakalauro ir magistrantūros studijų studentams;
 • 670 Eur/mėn. – doktorantūros studijų studentams;
 • Suteikiama nemokama studijų vieta; 
 • Pateikus prašymą, suteikiama gyvenamoji vieta studentų bendrabutyje (apgyvendinimo išlaidas padengiamos paties studento, iš stipendijos). Prašymas dėl gyvenamosios vietos studentų tarptautiniame bendrabutyje turi būti pateiktas likus vienam mėnesiui iki atvykimo. 
 • Kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidos apmokamos Švietimo mainų paramos fondo, iki 58 Eur.  Kelionės išlaidas sudaro: kelionės autobusu, traukiniu ar automobiliu, kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos.

Paraiškos teikiamos:
Švietimo mainų paramos fondo
Aukštojo mokslo programų skyriui
„Konkursui dalinėms studijoms Latvijos Respublikoje“
Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU:
PARAIŠKAS FONDAS TURI GAUTI IKI 2015 M. KOVO 10 D. 16 VAL.
Paraiškos, gautos ne su visais prašomais dokumentais, kopijomis, arba vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

Papildoma informacija:

Laukiame Jūsų paraiškų!

 

II. VALSTYBINĖS STIPENDIJOS MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS LATVIJOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOSE 2015 – 2016 M. M.

Paraiškas mokslinėms stažuotėms gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) doktorantai, universitetų ir kolegijų dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Bendra šios grupės siūlomų mokslinių stažuočių Lietuvos Respublikos piliečiams trukmė – 9 mėnesiai. Vizito trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 mėnesiai.

Konkursui pateikiami dokumentai:

LIETUVIŲ KALBA (1 originalių dokumentų komplektas):

 1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką rekomenduojame perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.
 2. Patikinimo deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.
 3. Informacija apie paraiškos teikėją.
 4. Tarpininkavimo raštas. Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų MSI. Raštas turi būti:
 • pasirašytas MSI vadovo (rektoriaus arba direktoriaus) – doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams;
 • rašte turi būti nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu į Latviją, į nurodytą mokslo ir studijų instituciją.

________________
PASTABA: Dėl "Tarpininkavimo rašto" gavimo prašome kreiptis į šiuos kontaktinius asmenis, arba į savo MSI fakulteto administraciją.

 

ANGLŲ KALBA (3 komplektai: 1 originalių dokumentų komplektas ir 2 šio dokumentų komplekto kopijos):

 1. Paraiškos forma.
 2. Gyvenimo aprašymas ir mokslinių publikacijų sąrašas. Prašoma naudoti Europass CV formą;
 3. Detalus mokslinės stažuotės Latvijoje planas (ne daugiau kaip 3 psl.);
 4. Motyvacinis laiškas;
 5. Magistro diplomo ir jo priedėlio patvirtinta kopija (jeigu neįgytas daktaro laipsnis) arba mokslinį laipsnį patvirtinančio daktaro diplomo patvirtinta kopija (tvirtinama notariškai arba Lietuvos MSI, išdavusioje diplomą; diplomas turi būti išverstas į anglų kalbą ir jo vertimas patvirtintas);
 6. Pakvietimo mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu raštas, išduotas Latvijos MSI. Dėl rašto gavimo prašome kreiptis į šiuos kontaktinius asmenis Latvijoje, arba susisiekti su aukštosios mokyklos tarptautinių ryšių skyriumi;
 7. Viena rekomendacija anglų kalba (pasirašyta, su dokumento rengimo data) iš Lietuvos MSI, kurioje asmuo dirba, išduota per pastaruosius 3 mėnesius;
 8. Paso, arba asmens tapatybės kortelės kopija (pateikiama tik viena šio dokumento kopija).

SVARBU! 

 • Visi pateikiamų dokumentų vertimai turi būti oficialiai patvirtinti.
 • Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir mokslinės stažuotės planas turi būti patvirtinti paraiškos teikėjo parašu. Ant šių dokumentų taip pat būtina nurodyti datą.
 • Paraiškos forma, užpildyta ne pilnai, arba ranka, nebus svarstoma. Dokumentai, atsiųsti faksu arba el. paštu nebus priimami.
 • Dokumentai turi būti sudėti eilės tvarka į 3 įmautes (vienoje originalūs dokumentai, kitose jų kopijos).

Skiriamas finansavimas:

Skiriama Latvijos valstybinė stipendija:

 • 30 Eur per dieną ir maksimali 300 Eur per mėnesį suma, skirta apgyvendinimo išlaidoms padengti;
 • Kelionės į mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidos apmokamos Švietimo mainų paramos fondo, iki 58 Eur. Kelionės išlaidas sudaro: kelionės autobusu, traukiniu ar automobiliu, kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos.

Stipendijos gavėjas numatytą mokslinės stažuotės laikotarpį sutartyje turėtų išbūti Latvijos Respublikoje. 
Praleistas stažuotės veiklos laikotarpis Latvijos MSI daugiau nei 14 dienų nebus įskaitytas ir skirta stipendija bus atšaukta. 
Pateikus prašymą, suteikiama gyvenamoji vieta bendrabutyje. Prašymas dėl gyvenamosios vietos tarptautiniame bendrabutyje turi būti pateiktas likus vienam mėnesiui iki atvykimo. 

Paraiškos teikiamos:
Švietimo mainų paramos fondo
Aukštojo mokslo programų skyriui
„Konkursui dalinėms studijoms Latvijos Respublikoje“
Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU:
PARAIŠKAS FONDAS TURI GAUTI IKI 2015 M. KOVO 10 D. 16 VAL.
Paraiškos, gautos ne su visais prašomais dokumentais, kopijomis, arba vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

Papildoma informacija:

 
Laukiame Jūsų paraiškų!

Naujienų kategorijos

Žymos