Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Konkursas: dalinės studijos ir mokslinės stažuotės Lenkijos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose 2015–2016 m.m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerijos susitarimu dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje, skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms valstybinėse Lenkijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2015–2016 mokslo metais.

Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės galimos šiuo laikotarpiu: 2015 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. birželio mėn.

Konkurse gali dalyvauti tik LR piliečiai:

 1. 210 mėn. trukmės dalinėms studijoms: Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai. Bendra šios grupės siūlomų dalinių studijų LR piliečiams trukmė – 50 mėnesių.
 2. 110 mėn. trukmės mokslinėms stažuotėms: Lietuvos MSI doktorantai, universitetų ir kolegijų dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.  Bendra šios grupės siūlomų mokslinių stažuočių trukmė – 30 mėnesių.

________________
PASTABAKonkurse gali dalyvauti tik tie dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose (finansavimas skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI liudijančius dokumentus).

Skiriamas finansavimas:

 • Valstybinė stipendija (pragyvenimo išlaidoms Lenkijoje padengti):
  • 456 Eur/mėn. (1574 Lt) – bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
  • 570 Eur/mėn. (1968 Lt) – magistro studijų studentams;
  • 760 Eur/mėn. (2624 Lt) – doktorantūros studijų studentams;
  • 1140 Eur/mėn. (3936 Lt) – mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams.
 • Apmokamos kelionės į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal, kelionės ir sveikatos draudimo išlaidos – 116 Eur (401 Lt).
 • Patvirtintiems kandidatams, vykstantiems į Varšuvą, stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento, kuris yra lygus 1,3.

Reikalavimai kandidatams:

 1. Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis:
  • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis yra 7,0 balai.
  • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis yra 8,0 balai.
 2. Privalomas ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos arba mokslinės stažuotės,mokėjimo lygis pagal Europos lygmenis.

________________
PASTABABakalauro ir magistrantūros antrų metų studijų studentams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal dviejų paskutinių sesijų rezultatus. Magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus.

Konkursui pateikiami dokumentai:
 
LIETUVIŲ kalba (1 originalus dokumentų komplektas)

 1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką rekomenduojame perskaityti paraiškos pildymo atmintinę;
 2. Informacija apie paraiškos teikėją. Prašome užpildyti lentelę ir atsiųsti nurodytu el. paštu;
 3. Deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės;
 4. Tarpininkavimo raštas. Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų MSI. Raštas turi būti:
  • pasirašytas fakulteto dekano – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;
  • pasirašytas MSI vadovo (rektoriaus arba direktoriaus) – doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams;
  • rašte turi būti nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje ir institucijoje, taip pat įvardyta
  • apie studijų užsienyje įskaitymą (studijų atveju).

________________
PASTABA"Tarpininkavimo raštas" patvirtina, jog numatomos dalinės studijos/mokslinė stažuotė yra suderinta su Jūsų MSI. Dėl šio rašto gavimo prašome kreiptis į šiuos pateiktus kontaktinius asmenis, arba į savo MSI fakulteto administraciją.

ANGLŲ kalba (1 originalus dokumentų komplektas ir 1 dokumentų komplekto kopija):  

 1. Sutikimo priimti studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu raštas, išduotas Lenkijos Respublikos MSI;
 2. Dvi rekomendacijos, išduotos per pastaruosius 6 mėnesius;
 3. Gyvenimo aprašymas. Rekomenduojama naudoti Europass CV formą;
 4. Paskutinių dvejų metų svarbiausių publikacijų sąrašas – vykstantiems į mokslines stažuotes(jeigu publikacijos yra įšrašytos CV formoje, atskirai jų pateikti nereikia)
 5. Šiuos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
  • dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatai, patvirtinti dekanate, doktorantūros egzaminų (jeigu juos išlaikę) įvertinimas – vykstantiems tik į studijas;
  • bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija (kartu pateikiamas patvirtintas vertimas į anglų kalbą) – vykstantiems tik į studijas (pateikiamas tik aukščiausio įgyto laipsnio diplomas);
  • išsilavinimą ir/ar mokslinį laipsnį patvirtinančio diplomo kopija (kartu pateikiamas patvirtintas vertimas į anglų kalbą) – tik dėstytojams ir  mokslo darbuotojams (pateikiamas tik aukščiausio įgyto laipsnio diplomas).

DOKUMENTAI TURI BŪTI SUDĖTI EILĖS TVARKA Į 2 ĮMAUTES: VIENOJE ORIGINALŪS DOKUMENTAI, KITOJE – JŲ KOPIJOS.
________________
PASTABA: Diplomo vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta dokumento kopija; susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.
Viena rekomendacija pateikiama iš Lietuvos MSI, kurioje mokotės ar dirbate, atstovo, kita gali būti pasirašyta Jūsų srities mokslininko, studijų, mokslinio darbo vadovo.

 
! SVARBU: Paraiškas Fondas turi gauti iki 2015 vasario 20 d. 16.00 val. Paraiškos, gautos vėliau svarstomos nebus. 

Paraiškas pristatyti: 

„Konkursui: Studijoms, mokslinės stažuotės Lenkijos Respublikoje 2015–2016 m. m.“
Aukštojo mokslo programų skyrius  
Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius
 
Papildoma informacija

Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priima Lenkijos  Respublikos atsakinga institucija, kandidatai apie pateiktų paraiškų vertinimo eigą bus informuojami elektroniniu paštu. 
Konsultacijos kandidatams teikiamos e. paštu evelina.miseliene@smpf.lt arba telefonu (8 5) 249 8189  pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. Kontaktinis asmuo – Evelina Miselienė.
 
LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Naujienų kategorijos

Žymos