Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Konkursas: dalinės studijos ir mokslinės stažuotės Kinijos Liaudies Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2015–2016 mokslo metais

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės kultūrinio bendradarbiavimo sutartimi bei Kinijos stipendijų tarybos pasiūlymu skelbia konkursą 25 stipendijoms dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms Kinijos Liaudies Respublikos mokslo ir studijų institucijose. 

Galimas dalinių studijų, mokslinių stažuočių laikotarpis: 2015–2016 mokslo metai (rudens ir pavasario semestras). 

Trukmė:  5 arba 10 mėnesių (t.y. 1 arba 2 semestrai)

Paraiškas stipendijoms gauti gali teikti Lietuvos Respublikos piliečiai:

 1. Dalinėms studijoms: Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros bei doktorantūros studijų studentai.  
 2. Mokslinėms stažuotėms: Lietuvos MSI doktorantai, universitetų ir kolegijų dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Reikalavimai kandidatams: 

 1. Ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis.
 2. Kandidatų amžiaus riba:
 • Iki 45 m. – pretenduojantiems į stipendijas dalinėms studijoms (general scholar program). Galimos visų sričių studijos.
 • Iki 50 m. – pretenduojantiems į stipendijas mokslinėms stažuotėms (senior scholar program). Privalomas ne žemesnis, nei magistro laipsnis, arba ne žemesnė nei docento dėstytojo pareigybė. 
 1. Studijų rezultatų vidurkis pagal šias mokslo sritis (pretenduojantiems į dalines studijas):
 • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai.
 • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai.

 

________________

PASTABA: Bakalauro ir magistrantūros antrų metų studijų studentams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal dviejų paskutinių sesijų rezultatus. Magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus.

 

Skiriamas finansavimas: 

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė:

 • skirs 1700,00 – 2000,00 CNY stipendiją;
 • suteiks nemokamą studijų vietą (studijų atveju);
 • suteiks nemokamą apgyvendinimą universiteto bendrabutyje;
 • skirs vienkartinę 1000,00 – 1500,00 CNY išmoką įsikūrimui;
 • atvykus į Kiniją, apmokės kelionės traukiniu iki universiteto ir atgal išlaidas.
 • Garantuos neatidėliotinos medicininės pagalbos paslaugų apmokėjimą. 

Daugiau informacijos Kinijos stipedijų tarybos interneto svetainėje „COVERAGE OF CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP“ 

Fondas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovams apmokės kelionės į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. Suma, kuri bus skiriama asmens kelionės į Kiniją ir atgal išlaidoms padengti – 1014 Eur.

 

KONKURSUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

LIETUVIŲ KALBA (1 dokumentų komplektas): 

1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką rekomenduojame perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.

2. Informacija apie paraiškos teikėją. Prašome užpildyti šią lentelę ir atsiųsti nurodytu el. pašto adresu.

3. Deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.

4. Tarpininkavimo raštas. Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda Jūsų MSI. Raštas turi būti:

 • pasirašytas fakulteto dekano – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;
 • pasirašytas MSI vadovo (rektoriaus arba direktoriaus) – doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams;
 • rašte turi būti nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje, taip pat įvardyta apie studijų užsienyje įskaitymą/neįskaitymą (tik studijų atveju).

 

________________

PASTABA: "Tarpininkavimo raštas" patvirtina, jog numatomos dalinės studijos/mokslinė stažuotė yra suderinta su Jūsų MSI. Dėl šio rašto gavimo prašome kreiptis į šiuos pateiktus kontaktinius asmenis, arba į savo MSI fakulteto administraciją.

 

ANGLŲ KALBA (4 komplektai: 1 originalių dokumentų komplektas ir 3 šio dokumentų komplekto kopijos): 

      1. Paraiška Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijai. Online paraiškos pildymo instrukciją rasite čia. Paraišką pildyti galėsite užsiregistravę šioje nuorodoje http://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html  Užpildytą online paraišką būtina atspausdinti ir pateikti kartu su žemiau išvardintais dokumentais. 

SVARBU. Paraiškos dalyje Personal Data būtina nurodyti Agency No., kuris yra toks: 4401.  

Taip pat būtina nurodyti paso numerį.

      2. Šių išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, išverstas į anglų kalbą ir notariškai patvirtintas, kopijas:

 • Įgyto aukščiausios pakopos diplomo (bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos) ir jo priedėlio kopija (patvirtinta notaro) – vykstantiems į dalines studijas
 • Lietuvos MSI patvirtinti dviejų paskutinių sesijų rezultatai, doktorantūros egzaminų (jeigu juos išlaikę) įvertinimas – vykstantiems į dalines studijas (jeigu MSI pateikia šį dokumentą anglų kalba, pakanka, kad jis būtų pasirašytas ir antspauduotas, vertimo ir notaro tvirtinimo nereikia);
 • išsilavinimą ar mokslinį laipsnį patvirtinančio diplomo kopija (patvirtinta notaro) – vykstantiems mokslinėms stažuotėms (pateikiamas tik aukščiausio įgyto laipsnio diplomas).

     3. Studijų arba mokslinės stažuotės planas (bakalauro studijų studentams minimaliai 500 žodžių; baigusiems pirmą studijų pakopą ir daugiau – 800 žodžių);

     4. Dvi rekomendacijos (pasirašytos dviejų skirtingų asmenų: dėstytojų, profesorių, studijų ar mokslinio darbo vadovo) anglų kalba, išduotos per pastaruosius 6 mėnesius, todėl ant rekomendacijos turi būti įrašyta data. Teikiantiems paraiškas mokslinėms stažuotėms (senior scholar programs), rekomendacijos turi būti pasirašytos profesoriaus, arba docento.

     5. Paraiškų teikėjai muzikos studijų programoms turi pateikti CD laikmeną su savo darbų įrašais; pareiškėjai dailės studijų programoms turi pateikti CD laikmeną su šiais savo darbų įrašais (du eskizus, du tapybos kūrinius ir du kitus darbus). 

     6. Medicininės pažymos spalvota kopija ir kitų prašomų papildomų tyrimų (kraujo tyrimų rezultatų, rentgenogramos aprašas) kopijos – tik vykstantiems ilgesniam nei 1 semestro laikotarpiui.

     7. Oficialus Kinijos universiteto priimti studijoms, stažuotei raštas. Nepateikus šio rašto, rekomenduotam kandidatui bus parinktas universitetas Kinijos stipendijų tarybos nuožiūra. Dėl rašto kreipkitės į Kinijos universitetų tarptautinių ryšių skyrius. Programoje dalyvaujančių Kinijos universitetų sąrašas.

 

________________

PASTABA:

 • Atkreipiame dėmesį, kad specialios formos medicininės pažymos ir kraujo tyrimų rezultatų kopijas, ne vėliau nei iki balandžio 17 d. TURĖS PATEIKTI TIK TIE ASMENYS, KURIE BUS BUS INFORMUOTI ELEKTRONINIU PAŠTU. Pažyma turi būti pasirašyta ir antspauduota gydytojo, taip pat turi būti antspauduota gydymo įstaigos spaudu prie pareiškėjo nuotraukos (pirmame puslapyje) ir antrame puslapyje. Šios pažymos originalą kandidatas turės pasilikti sau (bus reikalingas atvykus į Kiniją). Rekomenduojame atidžiai perskaityti medicininės pažymos formą ir iš anksto užsiregistruoti gydytojo konsultacijai, dėl reikiamų tyrimų atlikimo ir pažymos užpildymo. Kai kurių nurodytų kraujo tyrimų rezultatai gaunami tik po savaitės.
 • Diplomo vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta dokumento kopija; susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.
 • Visi išvardinti paraiškos dokumentai turi būti sudėti eiliškumo tvarka ir kiekvienas komplektas susegtas viršutiniame kairiame kampe, arba įdėtas į įmautę: iš viso – 4 dokumentų komplektai anglų kalba ir 1 komplektas lietuvių kalba.

  

! SVARBU: PARAIŠKAS FONDAS TURI GAUTI IKI 2015 M. KOVO 24 D. 16.00 VAL. PARAIŠKOS, GAUTOS VĖLIAU (ATNEŠTOS, ARBA ATSIŲSTOS PAŠTU) NEI KOVO 24 D. SVARSTOMOS NEBUS. 

 Paraiškas pristatyti:

 „Konkursui: Studijos, mokslinės stažuotės Kinijoje“

Aukštojo mokslo programų skyrius  

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

  

Papildoma informacija:

 
Atkreipiame dėmesį, kad studijų ir mokslinių stažuočių sritys neribojamos. Daugumoje Kinijos aukštųjų mokyklų studijos vyksta kinų kalba, todėl renkantis universitetą atkreipkite dėmesį į siūlomas/turimas programas anglų kalba.

 • Konsultacijos kandidatams teikiamos e. paštu evelina.miseliene@smpf.lt arba telefonu (8 5) 250 7492  pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. Kontaktinis asmuo – Evelina Miselienė.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Kinijos Stipendijų Taryba. Kandidatai apie pateiktų paraiškų vertinimo eigą bus informuojami elektroniniu paštu.

 

Kviečiame pasinaudoti puikia galimybe ir laukiame Jūsų paraiškų!

Naujienų kategorijos

Žymos