Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

KONKURSAS. Dalinės, podiplominės studijos, mokslinės stažuotės Meksikos mokslo ir studijų institucijose 2016 m.

2015-08-04

Švietimo mainų paramos fondas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse, skelbia Meksikos Vyriausybės stipendijų konkursą dalinėms, podiplominėms (specializacijos, magistrantūros, doktorantūros) studijoms, mokslinėms stažuotėms valstybinėse Meksikos mokslo ir studijų institucijose 2016 m.

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) atstovams siūlomos 3 stipendijos.

 

Išsamią informaciją apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimus kandidatams ir paraiškos formą rasite atsakingos Meksikos institucijos (angl. Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID)) tinklalapyje     

http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/general/english/general-terms-and-conditions-2.pdf

 

Paraiškos teikiamos Švietimo mainų paramos fondui iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. (pirmadienio), 16.00 val. Paraiškos pateiktos vėliau – svarstomos nebus.

 

Konkurse gali dalyvauti: 

 • Lietuvos MSI visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros, doktorantūros studijų programų studentai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.
 • Kandidatai, mokantys ispanų kalbą (ispanų kalbos mokėjimas yra privalomas).

 

Siūlomos stipendijos šioms veikloms:

 • Dalinėms studijoms – akademinio mobilumo programoms;
 • Mokslinei stažuotei;
 • Mokslinėms stažuotėms baigus doktorantūros studijas (Postdoctoral Fellowships);
 • Specializacijos studijoms;
 • Magistro ir doktorantūros studijoms (Master´s degree, Doctorate);
 • Medicinos srities specializacijos studijoms (Medical specialities and subspecialities).

 

SVARBU. Stipendijos skiriamos tik nurodytoms programoms nurodytose institucijose http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/2028     

Stipendijos neskiriamos studijoms, privačiose aukštosiose Meksikos mokyklose.

 

Reikalavimai kandidatams:

 

 1. Įgytas bakalauro, magistro arba daktaro laipsnis (priklauso nuo programos tipo, kuriai teikiama paraiška).
 2. Minimalus pažymių vidurkis 8,00 balai iš 10 (pagal 10 balų vertinimo skalę) per paskutinius akademinius metus.
 3. Kandidatas turi būti priimtas (gautas sutikimo priimti dalinėms studijoms raštas) arba įstojęs į Meksikos mokslo ir studijų instituciją, dalyvaujančią programoje.

 

Skiriamas finansavimas: 

Meksikos vyriausybė:

 

 • skiria stipendiją pragyvenimui (dalinėms studijoms – apie 546,23 USD/mėn.; doktorantūros studijoms, mokslinei stažuotei, medicinos srities specializacijos studijoms – apie 681,90 USD/mėn.);
 • padengia registracijos mokestį ir mokestį už mokslą;
 • padengia sveikatos draudimo, įsigaliojančio nuo 3 stipendijos mėnesio, išlaidas;
 • padengia kelionės išlaidas nuo Meksiko miesto iki studijų, mokslinės stažuotės vietos ir atgal, atvykimo į šalį ir išvykimo dienomis.

 

Švietimo mainų paramos fondas:

 • padengia kelionės iki Meksikos ir atgal išlaidas, skiriant iki 1014 EUR išmoką kelionei. Paskutinio kurso studentams išmoka skiriama tik su sąlyga, kad kandidatas studijas tęs Lietuvos aukštojoje mokykloje.

 

Konkursui pateikiami dokumentai:

 

LIETUVIŲ kalba (1 originalių dokumentų komplektas):

1. Paraiška. Prieš pradedant pildyti paraišką rekomenduojame perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.

2. Tarpininkavimo raštas* iš Lietuvos MSI, kurioje mokotės, dirbate. Raštas turi būti:

 • pasirašytas fakulteto dekano – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;
 • pasirašytas MSI vadovo (rektoriaus arba direktoriaus) – doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams;
 • rašte turi būti pateikiama informacija apie dabartines studijas/ darbą Lietuvoje, nurodyta, kad aukštoji mokykla sutinka, jog Jūs išvyktumėte studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje, taip pat įvardyta galimybė įskaityti įgytus kreditus (studijų atveju).

3. Deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.

 

 

ISPANŲ kalba** (2 komplektai dokumentų kopijų):

 1. Paraiška.
 2. Motyvacinis laiškas, kuriame būtų aprašytos pasirinktų studijų/ mokslinės stažuotės, Meksikos mokslo ir studijų institucijoje, priežastys, pridėtinė vertė kandidato veiklai grįžus į Lietuvą.
 3. Gyvenimo aprašymas (iki 3 puslapių).
 4. Sutikimo priimti studijoms ar mokslinei stažuotei raštas iš Meksikos mokslo ir studijų institucijos, pasirašytas atsakingo asmens (Director of the International Affairs Office, Director of Academic Exchanges, Head of the Graduate Studies Department, Graduate Studies Coordinator, etc.), kuriame būtų nurodyta studijų/mokslinės stažuotės trukmė (įvardytos tikslios pradžios ir pabaigos datos), taip pat įvardyta pasirinkta studijų, stažuotės veikla. Mokslinių stažuočių atveju, sutikimo rašte turi būti nurodyta, jog kandidatui bus skirtas stažuotės vadovas, padėsiantis tinkamai įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus. Esant galimybei nurodyti stažuotės vadovo vardą.
 5. Įgyto paskutinio diplomo ir jo priedėlio, ar mokslinio laipsnio diplomo kopija (oficialiai patvirtinta kopija, pridėtas vertimas į ispanų kalbą).
 6. Pažyma apie mokymosi rezultatus 10 balų skalėje. Jei mokymosi rezultatai pateikiami ne 10 balų skalėje, jie turi būti išreikšti lygiaverčiai 10 balų skalei.
 7. Teikiantiems paraišką mobilumo programai, pridedamas Lietuvos MSI oficialus raštas, kuriuo patvirtinama  Meksikos aukštojoje mokykloje įgytų studijų programos (dalykų) kreditų įskaitymas studentui sugrįžus.
 8. Teikiantiems paraiškas mokslinėms stažuotėms, pridedamas raštas, įrodantis, jog paraiškos teikėjas yra baigęs arba studijuoja pagal magistro arba doktorantūros studijų programą.
 9. Ispanų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas, išduotas aukštosios mokyklos arba kitos atsakingos institucijos.
 10. Gimimo liudijimo kopija (oficialus vertimas).
 11. Paso kopija (oficialus vertimas).
 12. Originali medicininė pažyma išduota viešos arba privačios sveikatos priežiūros institucijos, ne anksčiau nei prieš tris mėnesius iki paraiškos teikimo. Nepriklausomų sveikatos specialistų pažymos nebus priimtos. Rekomenduojama vykstančiojo į užsienį medicininės pažymos 082/a forma.
 13. 4 nuotraukos (skirtos dokumentui, 3×3 cm, ant nugarėlių turi būti užrašytas vardas, pavardė ir tautybė). Atkreipkite dėmesį, kad užrašas ant nuotraukų nenusitrintų.
 14. Rekomendacija iš MSI.

 

Atkreipiame dėmesį, kad visi aukščiau išvardinti dokumentai turi būti pateikti ispanų kalba  arba pridėtas oficialus vertimas į šią kalbą! Visi dokumentai pateikiami sudėti eiliškumo tvarka, kiekvienas dokumentų komplektas įdėtas į įmautę (du egzemplioriai – dviejose įmautėse).

 

Paraiškas pristatyti:

Švietimo mainų paramos fondui
Aukštojo mokslo programų skyriui
„Konkursui studijoms, mokslinėms stažuotėms Meksikoje"
Rožių al. 2, 03106 Vilnius

Konsultacijos

Lorelee Arias Vazques, Meksikos Respublikos ambasada Švedijoje (Grevgatan 3, 11453 Stockholm), el. p. larias@embamex.se

Audronė Bagdonienė,  Švietimo mainų paramos fondas (Rožių al. 2, 03106 Vilnius), tel. (8 5) 249 8189, el. p. audrone.bagdoniene@smpf.lt

 

Paraiškų vertinimo ir kvietimo į pokalbį tvarka

 

Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priima Meksikos atsakinga institucija. Kandidatai apie pateiktų paraiškų vertinimo eigą bus informuojami elektroniniu paštu.

 


* Raštas patvirtinantis, jog numatomos dalinės studijos/mokslinė stažuotė yra suderinta su Jūsų MSI. Dėl šio rašto gavimo prašome kreiptis į savo MSI fakulteto administraciją arba Tarptautinių ryšių skyrių.

** Visi dokumentai turi būti išversti į ispanų kalbą.

Naujienų kategorijos

Žymos