Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kolegų patirtis padės efektyviau koordinuoti Lietuvos valstybines stipendijas užsieniečiams

2016-09-28

2016 m. rugsėjo mėn. Švietimo mainų paramos Fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus darbuotojai, koordinuojantys Lietuvos Respublikos valstybinių stipendijų pagal dvišalius susitarimus programą, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstove Aurelija Širkaite dalyvavo Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos finansuojamo mobilumo projekto „Sharing practices for effective management of national scholarships“ vizituose Švedijoje ir Danijoje.

Vizito Švedijoje metu apsilankyta Švedijos Institute, Švedijos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo fonde bei Švedijos aukštojo mokslo tarybos padalinyje, kuris vykdo centralizuotą studentų priėmimą į aukštąsias mokyklas. Susitikimų metu Švedijos kolegos pristatė stipendijų programas, skiriamų stipendijų tipus (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijoms), susipažinome su nacionaliniais prioritetais (kokių šalių piliečiai remiami skiriant nacionalines stipendijas), atrankos procesais. Daug naudingos informacijos gauta apie aukštojo mokslo marketingą, kuriame ypatingai svarbų vaidmenį atlieka  projektas „Study destination – Sweden“. Susitikimų metu akcentuotas valdžios indėlis į šalies aukštojo mokslo prioritetų ir strateginių šalių tarptautiškumo stiprinimui nustatymą. Taip pat, vizito metu buvo pristatyta centralizuota elektroninė paraiškų teikimo sistema, kuria naudojasi tiek Švedijos piliečiai, tiek užsieniečiai, siekiantys studijuoti Švedijos aukštosiose mokyklose. Tokia centralizuota sistema yra teigiamai vertinama tiek pačių paraiškų teikėjų, tiek aukštųjų mokyklų, nes leidžia itin efektyviai organizuoti darbą bei užtikrina sklandų bei savalaikį informacijos pateikimą ir jos gavimą.

Danijoje vykusio vizito metu patirtimi dalijosi Danijos Švietimo ir mokslo ministerijos aukštojo mokslo agentūros darbuotojai. Susitikimų metu pristatytos pagrindinės valstybinių stipendijų programos (pvz., Danijos vyriausybės stipendijos aukštos kvalifikacijos ne ES / EEE studentams ir Danijos vyriausybės stipendijos talentingiems studentams, stipendijos pagal dvišalius kultūrinius susitarimus), Danijos vyriausybės prioritetai tarptautiškumo skatinime, išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų studentų mobilumo organizavimas, Danijos valstybės švietimo programos užsienyje, tarptautinės švietimo statistikos rinkimas bei statistinių duomenų panaudojimas strateginių veiklų kūrime. Detaliau susipažinta su viešinimo kampanija „Studijos Danijoje", Danijos aukštojo mokslo rinkodara užsienyje, informacijos ir skatinimo studijuoti Danijoje strategija.

Abiejų vizitų metu įgyta patirtis bus pritaikyta Lietuvos Respublikos valstybinių stipendijų programos administravimo efektyvinimui bei  potencialių paraiškų teikėjų iš užsienio pritraukimo strategijai.

 

Naujienų kategorijos

Žymos