Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kokybės konkurso 2023 nominantai

Nominacija „Ryškiausias startas”

Nominantai:

Kaišiadorių kultūros centras

„Erasmus+“ mobilumo projektas suaugusiųjų švietimo srityje „Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme“

Projektu siekiama tobulinti andragogų ir kultūros centro administracijos darbuotojų gebėjimus dirbti su suaugusiųjų grupėmis ir naujomis metodikomis.

 

Laimėtojas:

Asociacija „Langas į ateitį“

„Erasmus+“ partnerysčių projektas profesinio mokymo srityje „Digital literate in VET by cybersecurity training with immersive technologies“

Projektas padeda informacinių technologijų ir kitų dalykų mokytojams bei dėstytojams įgyti skaitmeninių kompetencijų pasitelkiant įtraukiąsias papildytos realybės ir virtualios realybės technologijas. Daugiausia dėmesio skiriama kibernetinių atakų atpažinimui ir tinkamam reagavimui į jas.
Projekto metu sukurta 16 įtraukiosiomis technologijomis papildytų kibernetinio saugumo mokymo ir mokymosi scenarijų.

 

***

Nominacija „Didžiausias proveržis”

Nominantai:

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

„Erasmus+“ mobilumo projektas bendrojo ugdymo srityje „Environmental Sustainability for Sustainable Schools“

Pagrindinis projekto tikslas – per įvairias veiklas, užduotis ir seminarus didinti supratimą apie globalų tvarumo problemų pobūdį, siekiant pakeisti mokinių darnaus vystymosi įgūdžius. Norime, kad mūsų mokiniai taptų ekologiškai raštingais asmenimis, kurie pradėtų gyventi sveikiau ir skleistų įgytas žinias šeimoms, draugams ir bendraamžiams.

 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

„Erasmus+“ mobilumo projektas bendrojo ugdymo srityje „Žingsnis po žingsnio užaugame dideli“

Mokytojai mokėsi sąmoningai taikyti inovatyvius ugdymo metodus, kurie geriausiai atitiko ugdytinių poreikius, galimybes bei išsikeltą ugdymo tikslą. Be to, siekėme gerinti tarptautiškumą darželyje, nes tai leidžia plėsti akiratį, būti atviresniems naujovėms, nebijoti iššūkių ir naujų ugdymo metodų diegimo darželyje.

 

Laimėtojas:

Nacionalinė globėjų, įtėvių, mokymo ir konsultavimo asociacija

„Erasmus+“ mobilumo projektas suaugusiųjų švietimo srityje „Globėjų rengimas profesionaliai globai“

Projektas skirtas susipažinti ir perimti patirtį iš Lenkijos vaikųglobos sistemos, jos teikiamų ir organizuojamų paslaugų globėjams ir pritaikyti šią patirtį, rengiant globėjus Lietuvoje.

 

***

 

Nominacija „Žalioji iniciatyva”

Nominantai:

Kauno technologijos universitetas

„Erasmus+“ partnerysčių projektas aukštojo mokslo srityje „Clean and innovative textiles strategy for circular economy“

Projektas orientuotas į tvarios gamybos ir žiedinės ekonomikos problemas. Projekto tikslas – parengti specialiai tekstilės sektoriaus įmonėms ir universitetų studentams skirtą mokymo medžiagą apie žiedinę ekonomiką ir ekologinį dizainą, kad būtų padidintas jų inovacinis potencialas, siekiant kurti tvarius sprendimus.

 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

„Erasmus+“ partnerysčių projektas bendrojo ugdymo srityje „ComfyHouse: Innovative pedagogies for sustainable building renovations“

Projekto tikslas – sukurti inovatyvią, specialiai pritaikytą edukacinę programą mokytojams ir mokiniams, kuri padidins vaikų supratimą apie namų renovaciją energijos vartojimo efektyvumo tikslais.

 

Laimėtojas:

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

„Erasmus+“ mobilumo projektas bendrojo ugdymo srityje „Du žingsniai Eko-darželio link“

Projekto tikslas – gilinti supratimą apie tvarų ugdymą, skleisti ekologines idėjas švietimo įstaigoje ir bendruomenėje bei kelti mokytojų kompetencijas tvaraus ugdymo organizavimui. Norėjome sukurti išteklius tausojančią įstaigos kultūrą, o tam pirmiausia reikėjo įkvėpti mokytojus darbe su vaikais vadovautis ekologinėmis idėjomis, jas skleisti ir akcentuoti tiek edukuojant vaikus, tiek bendraujant su šeimomis.

 

***

 

Nominacija „Ekspertiškumas įtraukties srityje”

Nominantai:

Viešoji įstaiga „Edukaciniai projektai”

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas suaugusiųjų švietimo srityje „MailArt4Seniors in the COVID19 pandemic: A creative MailArt training program for seniors to cope with loneliness and isolation“

Projekto metu parengta kūrybinga neformaliojo ugdymo mokymo programa, galinti padėti senjorams įveikti izoliacijos ir vienišumo jausmus, užtikrinti asmeninę gerovę, išlaikyti socialinius ryšius ir džiaugtis kokybišku gyvenimu popandemijos laikotarpiu, pasitelkus pašto meną.

 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas bendrojo ugdymo srityje „INclusive CREAtivity through Educational Artmaking“

Projektas siekia suteikti mokytojams medžiagos ir mokymą, susijusį su įtraukiųjų metodų diegimo per meną veiklomis dirbant su 11–16 metų mokiniais per veiklas, kurios gali padėti stimuliuoti kūrybingumą, kritinį mąstymą, tarpkultūrinį dialogą bei daugelį kitų įgūdžių įtraukiojoje aplinkoje, tinkamoje mokiniams su specialiaisiais edukaciniais poreikiais.

 

Laimėtojas:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

„Erasmus+“ mobilumo projektas bendrojo ugdymo srityje „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“

Projektu siekta stiprinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, siekiant sklandžiai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo procesą šalies mokyklose. Įgytos žinios apie autizmo spektro vaikų ugdymą, gabių vaikų įtraukimą klasėje, universalaus dizaino mokymui(si) principus ir kt.

 

***

 

Nominacija „Proveržio skaitmeninio švietimo srityje skatinimas”

Nominantai:

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla

„Erasmus+“ už partnerysčių projektas bendrojo ugdymo srityje „Strengthening Students’ Well-Being with Digital Tools“

Projekto tikslas – pagerinti mokytojų žinias ir gebėjimą naudotis skaitmeninėmis priemonėmis mokant mokinius sporto ir sveikos gyvensenos nuotoliniu būdu. Projektu siekiama sukurti skaitmeninį įrankių rinkinį mokytojams ir mokykloms kūno kultūros pamokoms.

 

Laimėtojas:

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

„Erasmus+“ mobilumo projektas profesinio mokymo srityje

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo švietimo sistemos ir mokyklos kaitos procese. Ypač daug dėmesio skirta skaitmeninių išteklių gausinimui, pedagogų ir mokinių informacinių ir komunikacinių technologijų, skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimui, gebėjimui dirbti nuotolinėje aplinkoje. Profesijos mokytojai sukūrė 6 skaitmenines priemones virėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir apdailininko modulinėms profesinio mokymo programoms.

 

***

 

Nominacija „ dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir bendrųjų vertybių skatinimą”

Nominantai:

Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas suaugusiųjų švietimo srityje „Eikite pirmyn, siekite tikslų ir gaukite apdovanojimą. Senjorų savanorystės skatinimas“

Senjorų apdovanojimų programa siekiama motyvuoti vyresnio amžiaus asmenis nepamiršti savo pomėgių ir interesų, palaikyti fizinę ir psichinę sveikatą, aktyviai įsitraukti į savanorystės ir edukacines veiklas. Iš viso programoje projekto metu dalyvavo 124 senjorai, 37 apdovanoti medaliais.

 

Laimėtojas:

Nacionalinė švietimo agentūra
LR Prezidento kanceliarija
Valstybės pažinimo centras

„Nordplus“ projektas „Virtuali pilietiškumo mokykla“

Vienas svarbiausių šio projekto rezultatų – atvira internetinė mokymosi svetainė Pilietiskumomokykla.lt. Jos pagrindą sudaro Valstybės pažinimo centro ekspozicijoms sukurtas turinys ir centro edukacinėse programose sukaupta patirtis. Projekto vykdytojai tikisi, kad ši edukacinė priemonė bus įdomi mokytojams, mokiniams, neformaliojo švietimo edukatoriams, visiems, kuriems įdomu žinoti, kaip veikia valstybė ir kaip reiškiasi pilietiškumas.

 

***

 

Apdovanojimas valstybinių stipendijų programos dalyviams

Laimėtojai:

Klaipėdos universitetas už valstybines stipendijas kursams pagal lituanistinio švietimo programas, skirtas asmenims, vykdantiems lituanistinį švietimą užsienyje

Klaipėdos universitetas – daugiausiai dalyvių (mokytojų) priėmusi institucija. Universitetas kiekvienais metais priima dalyvius ir savo universiteto lėšomis.


Kauno kolegija už paramą užsienio dėstytojų vizitams

Kauno kolegija – daugiausiai užsienio dėstytojų vizitų įvykdžiusi institucija. Vykdyti vizitai kokybiški ir svarbūs didinant studijų tarptautiškumą, vystant tarpinstitucinį bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis, praplečiant studentų profesines kompetencijas ir tęsiant pastovų bendradarbiavimą su atvykstančiais užsienio dėstytojais, žinias perduodant ir platesnei akademinei bendruomenei.

 

***

 

Apdovanojimas aukštojo mokslo projektų vykdytojams

Nominantai:

Panevėžio kolegija

Jaučiamos organizacijos pastangos ir noras tinkamai įgyvendinti projektą. 2019 m. gavo 24 mobilumus, o įgyvendino 31; 2020 m. gavo 46 mobilumus, o įgyvendino 69.

 

Kauno technologijos universitetas

Universitetas įgyvendina daugiau mobilumų, nei planuota paraiškose: mobilumo su šalimis partnerėmis projekte įvykdė 51 mobilumą, nors buvo suplanavę tik 24 dalyvius, pokytis 213 proc.

Laimėtojas:

Klaipėdos valstybinė kolegija

Kolegija 2020 m. projektus įvykdė gerokai viršydami numatytus rodiklius. Jaučiama, kad organizacija dirba gerai, visada domisi, bendrauja, operatyviai reaguoja. Mobilumo programos šalyse projekte pritraukė 64 (140,25 proc.) dalyviais daugiau, nei planuota paraiškoje.

 

***

 

Kokybės konkurso specialusis apdovanojimas – „Karšta tema”

Nominantai:

Vilniaus kolegija

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas profesinio mokymo srityje „Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“

Projekto metu sukurtas novatoriškas internetinio mokymosi metodas, skirtas profesinių mokyklų mokinių gerovei užtikrinti ir psichinei sveikatai gerinti, suteikiant socialinių ir emocinių įgūdžių, kurie padėtų jiems efektyviai mokytis, būti savo gyvenimo šeimininkais ir patekti į darbo rinką.

Laimėtojas:

Viešoji įstaiga „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras”

„Erasmus+“ partnerysčių projektas bendrojo ugdymo srityje „Educational Materials for Substance Abuse Prevention“

Projektu siekiama parengti ir išmokyti mokyklos mokytojus atpažinti priklausomybes ir būti gerai informuotiems, kokius žingsnius reikia žengti toliau, taip padedant studentams, turintiems priklausomybės problemų, įvertinant intervencijos poreikį.

Numatomi rezultatai: Metodikų rinkinys mokytojams kurį bus galima rasti projekto interneto svetainėje ir skaitmeninėse knygose.

 

***

 

Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimas

Apdovanoti:

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – profesinio mokymo kategorijoje

Lietuvos laisvosios rinkos institutas – bendrojo ugdymo kategorijoje