Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa

Organizacijos pavadinimas – Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras

Poreikis

20 Europos šalių aktyviai vykdoma VPMF veikla, prižiūrima centrinių biurų (CB). Daugelyje šalių už VPMF vadovų mokymą ir parengimą darbui atsakingi CB, kurie kiekvienas individualiai kuria savo VPMF vadovų mokymo programas. Taip kilo CB atstovų poreikis dalintis sukaupta VPMF vadovų mokymo medžiaga, ją tobulinti, modernizuoti ir modeliuoti naujus pedagoginius metodus.

Tikslas

Projekto tikslas – perimant Prancūzijos, Italijos ir tarptautinės EUROPEN-PEN International (EPI) patirtį parengti mokymo programą ir medžiagą naujų VPMF vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui.

Įgyvendinimas

Organizuoti 4 partnerių susitikimai, atlikta esamos situacijos – VPMF vadovų mokymui skirtų dokumentų analizė ir dokumentų santraukų vertimo į anglų kalbą darbai, sukurtas pirminis VPMF vadovų rengimo programos variantas anglų kalba, kuris pratestuotas tarp Lietuvos, Italijos ir Prancūzijos VPMF vadovų, atliktas išorinis VPMF vadovų rengimo programos vertinimas, pasitelkiant Bulgarijos CB ir Vilniaus Universiteto ekspertą–vertintoją. Atsižvelgiant į vertintojų pastabas programa koreguota. Apmokyti 350 VPMF vadovų partnerių šalyse. Organizuota baigiamoji konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo ir Gruzijos bei Rusijos CB vadovai.

Rezultatai

Galutinis VPMF vadovų rengimo programos dokumentų rinkinys – 327 dokumentai, iš kurių – anglų kalba (94 dokumentai), lietuvių kalba (86 dokumentai), prancūzų kalba (67 dokumentai), italų kalba (67 dokumentai). Programa ženkliai pagerina pedagoginių ir technologinių priemonių plėtrą, palengvina mokymo bei mokymosi procesus daugeliui Europoje įsikūrusių CB, naujų ir jau dirbančių VPMF vadovų, prisideda keliant mokymosi VPMF kokybę ir gerina profesinių ir kitų mokyklų patrauklumą, įgalina organizuoti mokymosi procesus taip, kad praktinis profesinis mokymas tampa pajėgiu prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos.

Pasiektas neplanuotas projekto rezultatas – Lietuvos CB paslaugų detalus aprašymas, sukurtas remiantis projekto partnerių paslaugų paketų pavyzdžiais.  

Tęstinumas

Pasaulinio VPMF tinklo 42 pasaulio šalių (20 Europos šalių ir 22 kitų) VPMF bei CB darbuotojai gali pasiekti programos dokumentus prisijungę prie EPI narių svetainės: https://penapps.penworldwide.org. Plačiausiai programa naudojama kuriant VPMF naujose šalyse, tokiose kaip Azerbaidžanas, Gruzija, Kolumbija, Pietų Korėja, kitos. EPI narių susitikimas, vykęs pasibaigus projektui, 2014 metų lapkričio 17-18 d. Vokietijoje, jame dalyvavo aštuoniolikos pasaulio šalių atstovai, vienas klausimų buvo šio projekto sukurto produkto pritaikomumas pasauliniu mastu.

Sklaida

Aktyviai vyko ir tebevyksta projekto rezultatų sklaida pasauliniu, Europos, partnerių šalių lygiais, pasitelkiant partnerių interneto svetaines, įvairius tinklo renginius-muges, seminarus, pasitarimus, susitikimus, elektroninius laikraščius, Skype konferencijas. Išleistas pristatomas projekto lankstinukas anglų kalba, VPMF vadovų straipsnių rinkinys, bloknotas konferencijos dalyviams ir video filmas (lietuvių kalba), kuris skirtas VPMF vadovams pirmos dienos užsiėmimui organizuoti.

Straipsniai: 12 straipsnių Lietuvos VPMF tinklo laikraštyje „Simulith žinios“, straipsnis 2013 m. lapkričio mėn. EPI el. laikraštyje Nr. 12.

Pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir EPI narių susitikimuose,  pavyzdžiui:

EPI 41-ajame ir 42-ajame narių susitikimuose; speciali darbo grupė „VPMF vadovų rengimas“ EPI narių susitikime Sitges, Ispanija 2014 balandžio 8-9.

Tarptautiniai sklaidos renginiai: 2014 Rugpjūčio 11-12 Heilbronn, Vokietija, 2014 birželio 17 Venlo, Olandija, 2014 gegužės 6-7 Essen, Vokietija, 2014 rugpjūčio 26-27 Essen, Vokietija; 2014 spalio 6-7 d. seminaras Abruzzo Regione, kartu su Union of Chambers of Commerce; baigiamoji konferencija Lietuvoje 2014-09-24.

Skype pristatymai: Kanada – 2014 gegužės 22, Slovėnija – 2014 gegužės 26, Olandija – 2014 birželio 18, Lenkija – 2014 liepos 8, Švedija – 2014 liepos 9, kiti.

Oops! We could not locate your form.