Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Business in Europa: How to start a company?

Organizacijos pavadinimas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Poreikis

Pamokų metu įvairių specialybių mokiniai (smulkaus verslo organizatoriai, prekybos įmonių vadybininko padėjėjai ir kiti) mokosi apie vadybą, verslą, marketingą. Net gi aptariame įmonės steigimą Lietuvoje. Tačiau, kadangi esame Europos Sąjungos nariai, ir turime galimybę laisvai dirbti visose Europos šalyse, tad visada yra įdomu – o kaip gi reikėtų įkurti įmonę Prancūzijoje, ar Makedonijoje? Ar labaiskiriasi steigimo procedūra? O kokie reikalavimai keliami įmonės savininkui? Kokios lengvatos? Į visus šiuos pamokų metu kylančius klausimus padėjo atsakyti projektas „Business in Europa: How to start a company?“

Tikslas

Išsiaiškinti kaip įsteigti įmonę skirtingose Europos šalyse. Palyginti įmonių steigimo procedūrą Europoje.

Įgyvendinimas

Projekto metu visi darbai vyko etapais. Pirmojo etapo metu mokiniai sukūrė prisistatymo skaidres (apie šalį, miestą, mokyklą ir save). Antrojo etapo metu pradėjome rinkti medžiagą apie įmonės steigimo procedūrą savo šalyje. Mūsų (lietuvių) komanda ieškojo medžiagos apie įmonių steigimą Lietuvoje. Mokiniai noriai įsitraukė į procesą, ieškojo naudingos informacijos, ją sistemino, vertė į anglų kalbą ir sutvarkę visą medžiagą ją kėlė į „eTwinning“ TwinSpace erdvę. Tokiu būdu dirbo visos šalys.

Rezultatai

Gauti rezultatai buvo labai naudingi: ne tik gavome informaciją apie verslo įkūrimą skirtingose šalyse, bet galėjome palyginti įsteigimo procedūras, reikalavimus. Jau nuo pat pradžių buvo įdomu ieškoti tikslingos informacijos apie verslo įkūrimą Lietuvoje, bet kai įkeltą medžiagą internetinėje erdvėje galėjome palyginti su kolegų darbais iš visos Europos, mokiniai (o ir mes, mokytojos) buvome maloniai nustebinti. Projekto metu patobulinome anglų kalbos žinias, informacinių technologijų, komandinius ir bendravimo įgūdžius. Taip pat panaudojome analitinius gebėjimus.

Tęstinumas

Gautą medžiagą (nors projektas jau pasibaigęs) su mokytojomis vis pritaikome ir kitų pamokų metu. Įvairių grupių mokiniai noriai analizuoja verslo kūrimo galimybes skirtingose Europos šalyse. Taip pat su šalimis partnerėmis ir toliau bendradarbiaujame kurdami ir dalyvaudami naujuose projektuose. Mokiniai taip pat išlaikė ryšius su kolegomis iš užsienio šalių.

Sklaida

Projektas „Business in Europa: How to start a company?“ buvo pristatytas mokymo centro bendruomenei Pedagogų Tarybos metodinio posėdžio metu, taip pat programos  „eTwinning“ regioninio seminaro metu. Nuoroda į seminaro medžiagą: https://animoto.com/play/0WXBeXji3rynUgwNa3AyMg

Oops! We could not locate your form.