Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kelyje link svajonių profesijos

Organizacijos pavadinimas – VšĮ „Saugi pradžia“

Poreikis:

Verslo, kitų veiklos šakų ir profesinio orientavimo integracija, siekiant sukurti kuo įvairiapusiškesnę ir dinamiškesnę profesinio orientavimo sistemą, yra butina. Profesinio orientavimo pagrindinis tikslas – parengti asmenį sėkmingai veiklai darbo rinkoje. Kadangi darbo rinka susideda ne tik iš darbo vietų, reikalingų viešojo sektoriaus gyvybingumui užtikrinti, bet ir darbo vietų, kurias sukuria verslas, čia atsiranda tiesioginė verslo ir profesinio orientavimo sąsaja. Remiantis šiais teiginiais, daroma išvada, jog į profesinio orientavimo veiklas būtina įtraukti kuo daugiau subjektų, tame tarpe ir verslo organizacijų, įmonių, atstovų, taip pat kitų veiklų atstovų, kad moksleiviai, prieš renkantis profesiją, galėtų ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažinti su juos dominančia veikla.

Tikslas: Kūrybiškai ir naujoviškai organizuoti profesinio orientavimo užsiėmimus bei veiklas, naudojant netradicinius metodus ir mokymo aplinkas, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, siekiant atskleisti jų talentus, padėti geriau suprasti ateities profesijų perspektyvas ir skatinti save išbandyti įvairiose profesinėse srityse taip didinant profesijos pasirinkimo sąmoningumą. Būtent į šį pagrindinį tikslą orientuotos projekto veiklos.

Įgyvendinimas: Projektas buvo įgyvendinamas 2014 05 – 11 mėn., bendradarbiaujant su projekto partneriais.

Rezultatai:

Pagrindinį projekto tikslą -kūrybiškai ir naujoviškai organizuoti profesinio orientavimo užsiėmimus bei veiklas ,naudojant netradicinius metodus, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams siekiant atskleisti jų talentus, padėti geriau suprasti ateities profesijų perspektyvas ir skatinti save išbandyti įvairiose profesinėse srityse taip didinat profesijos pasirinkimo sąmoningumą, pasiekti pavyko. Projekto eigoje, atsižvelgiant į projekto dalyvių prašymą, teko keisti II etapo struktūrą: prieš tai planuoti orientaciniai žaidimai miško trasoje buvo pakeisti viktorinomis.

Pagrindinė geroji praktika būtų ta, jog moksleiviams itin svarbu kalbėti ne vien teoriniais dalykais, tačiau pateikti praktinių pavyzdžių. Tokiu būdų yra lengviau įsisamoninama informacija, lengviau ją sulyginti su savąja patirtimi. 'Savo projekte kvietėme specialistus kalbėti apie tai, kaip studijų pasirinkimas susijęs su tolimesne profesine veikla, kokių savybių reikia, norint tapto vienos ar kitos srities specialistu. Projekto partneriai dalinosi savo patirtimis, atsakinėjo į moksleivių užduodamus klausimus, tad manome, jog gyvas bendravimas ir draugiška diskusija suteikia išties nemažai naudos, ypač profesinio orientavimo srityje.

Projekto dalyviai projekte patobulino ar įgavo šiuos sugebėjimus, žinias:

  • Moksleivių orientavimos darbo rinkoje stiprinimas;
  • Naujų žinių apie profesijos pasirinkimo galimybes, įsiliejimą į darbo rinką ir ateities prognozes darbo rinkoje moksleivimas suteikimas iš šios srities profesionalų;
  • Galimybė patiems moksleiviams vieno projekto metu susipažinti su įvairiomis profesijomis iš skirtingų sričių, pabendrauti su jų atstovais ir taip geriau įsigilinti į galimą savo ateities profesijos pasirinkimą;
  • Padidintas moksleivių sąmoningumas apie profesijos pasirinkimo tikslingumą ir svarbą, taip pat apie mokslo svarbą ateities profesijos pasirinkimui;
  • Pagerinti teorinių žinių pritaikymo praktikoje (II etapas) įgūdžiai;
  • Pagerinti moksleivių socialiniai įgūdžiai;
  • Paskatintas moksleivių kūrybiškumas;
  • Paskatintas švietimo įstaigų, verslo ir kitų įstaigų bendradarbiavimas profesinio orientavimo klausimais;
  • Paskatintas tiesioginis verslo ir kitų įstaugų bendravimas su moksleiviais profesijos pasirinkimo temomis.

Moksleiviai projekto eigoje galėjo išreikšti savo nuomones, pastebėjimus apie projektą. Eigoje buvo atsižvelgta į dalyvių pasiūlymą ir pakeista II etapo veikla. Taip pat jiems buvo pateikiama nedidelė apklausa apie projektą. Įgyvendintos veiklos turėjo teigiamą poveikį organizacijai. Įgyvendinant projekto veiklas, reikėjo pasitelkti naujų žinių bei įgūdžių, buvo galima geriau susipažinti su profesinio orientavimo srtimi, mokyklų bendruomene, padiskutuoti su mokyklų atstovais apie iki šiol vykdytas profesinio orientavimo veiklas Lietuvos mokyklose, taip pat buvo pagernti organizaciniai įgūdžiai.

      Tęstinumas: VšĮ "Saugi pradžia" planuoja ir toliau ieškoti finansavimo galimybių bei tęsti projektų vykdymą profesinio orientavimo srityje.

      Sklaida: Informacija apie projekto vykdomas veiklas buvo viešinama VšĮ "Saugi pradžia" tinklapyje ir facebook profilyje, taip pat projekto partnerių – (mokyklų, gimnazijų) erdvėse, taip pat laikraščiuose "Kaišiadorių aidai" ir "Atspindžiai".

Oops! We could not locate your form.