Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Patirties partneriai: sužinok ir valdyk savo karjerą

Organizacijos pavadinimas – Lietuvos pramonininkų konfederacija

Poreikis – “Patirties partnerių” universitetų-verslo konsorcumui turėti centralizuotą komunikacijos kanalą siekiant:

 1. užtikrinti kuo didesnę mobilumo studijų (tarptautinės ir vietinės praktikos) ir ankstyvosios praktinės patirties tikslais galimybių sklaidą studentams ir absolventams per internetinę paieškos sistemą;
 2. pristatyti potencialiems partneriams (verslo įmonėms, organizacijoms) konsorciumą, jo tikslus bei veiklos principus.
 3. teikti rekomendacijas dėl tinkamo dokumentų, įskaitant ir Europass, paruošimo profesinės karjeros (ypač ankstyvosios) pradžiai svarbos ir turinio bei talpinti gaires/metodinius patarimus;
 4. talpinti jau parengtus/naujai rengiamus priemonių rinkinius studentams ir dėstytojams;
 5. rengti ir reguliariai skelbti naujienas bei kitą susijusią informaciją apie tarptautinės praktikos galimybes "už šios iniciatyvos ribų" (pvz., tarptautiniai praktikų konkursai) visų Lietuvos universitetų absolventams;
 6. skleisti "sėkmės istorijas", kurios skatintų studentų mobilumą jų praktikos studijų metu srityje.

Projekto tikslai:

 • padidinti mobilumo mokymosi ir ankstyvosios profesinės karjeros tikslais galimybių (tarptautinės ir vietinės studentų praktikos) ir naudos asmeninės karjeros, ypač ankstyvosios, planavime sklaidą;
 • stiprinti Lietuvos studentų karjeros planavimo ir valdymo įgūdžių ugdymą.

Įgyvendinimas:

„Patirties partnerių" konsorciumo internetinis puslapis, skirtas ankstyvos karjeros orientavimui bei konkrečiai tarptautinės ir vietinės praktikos paieškai – www.partners4value.lt – sukurtas 2014 m. rugsėjo 2 d. Įvyko 6 informaciniai karjeros orientavimo renginiai 5 universitetuose:

 • VU – 2014 m. rugsėjo 16 ir 24 d.
 • VGTU – 2014 m.rugsėjo 23 d.
 • KTU – 2014 m. spalio 1 d.
 • VDU – 2014 m.  spalio 9 d.
 • KU – 2014 m.  spalio 10 d.

Rezultatai:

Sukurtas internetinis „Patirties partnerių" portalas www.partners4value.lt. Be to, kiekvieno konsorciume dalyvaujančio universiteto internetinėje sveitainėje buvo sukurtas ir patalpintas baneris, nukreipiantis besidominčius studentus į puslpapį www.partners4value.lt  

Sukurtu puslapiu gali sėkmingai naudotis tiek konsorciume dalyvaujančių universitetų studentai/absolventai surasdami "Patirties partnerių" skelbiamas uždaras praktikos vietas, dalyvaudami konkurse praktikos vietai užimti bei dotacijai gauti, bet ir kitų visų Lietuvos AM studentai/absolventai savalaikiai gaudami informaciją apie vykstančius praktikų konkursus ir galėdami tiesiogiai pateikti paraiškas į priimančias institucijas. Puslapis, per viešinamas absolventų gerosios praktikos istorijas prisideda ir prie studentų/absolventų motyvavimo dalyvauti tiek vietinėse, tiek tarptautinėse praktinio mokymo veiklose ir atsakingai vystyti savo ankstyvąją karjerą.

Puslapio struktūra gali būti išplėčiama priklausomai nuo konsorciumo vykdomų veiklų.

Taip pat buvo suorganizuoti 6 informaciniai karjeros orientavimo renginiai 5 universitetuose. Informacinių renginių metu buvo trumpai pristatytas „Patirties partnerių" koscorciumas ir jo teikiamos paslaugos, tarptautinių organizacijų/įmonių tipologija, tarptautinių praktikų finansavimo galimybės, aptarta kaip pasirengti kokybiškus savęs pristatymo dokumentus naudojant tiek Europass, tiek ir kitus formatus.

Rengnių metu buvo išsamiai pristatytas ir sukurtas puslapis iteraktyviai pademostruojant kaip naudotis juo. Dalyviams buvo sudaryta galimybė po kievieno renginio gauti ir individualias konsultacijas.

Tęstinumas:

Sukurtas puslapis patalpintas LPK serveryje bei administruojamas „Patirties partnerių" konsorciumo koordinatorių. Puslapio struktūra plečiama priklausomai nuo konsorciumo vykdomų veiklų. Konsorciumo koordinatoriai sulaukia nemažai skambučių/užklausų iš studentų iš daugelio Lietuvos AM bei juos konsultuoja arba nukreipia į jų universitetus.

Konsorciumo koordinatoriai kartu su universitetų karjeros specialistais po projekto pabaigos toliau organizuoja specializuotus karjeros orientavimo renginius (dažniausiai Karjeros dienų” formate arba atskiroms studijų programoms) bei viešina studentų, išvykusių į tarptautines praktikas, sėkmės istorijas.

Sklaida:

 • LPK parengtas pranešimas spaudai apie sukurtą praktikų paieškos portalą (pridedamas).
 • Interviu Žinių radijuje ir Laisvojoje bangoje (naujienų rubrikoje) 2014 m. rugsėjo 17 d.
 • http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2014/09/24/pasaulio-dienovidziai/37004
 • http://www.balsas.lt/naujiena/807609/praktikos-vieta-lietuvos-studentams-pades-surasti-naujas-specialus-tinklapis
 • http://www.balsas.lt/naujiena/808891/sekminga-praktika-ktu-taikomosios-matematikos-studentei-tapo-tarptautines-karjeros-pradzia

Oops! We could not locate your form.