Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Verslumo ugdymas Europos ateičiai

Organizacijos pavadinimas – Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Poreikis.

Kaip teigiama ES Veiksmų plane „Verslumas 2020“, siekiant, kad Europos ekonomika vėl augtų ir užimtumo lygis vėl didėtų, Europai reikia daugiau verslininkų. Verslumas – tai žmogaus ir visuomenės gebėjimas kurti ir plėtoti verslą bei inovacijas, atrasti naujas galimybes, mokėjimas realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę. Vienas iš plano ramsčių – verslumo ugdymo ir mokymo plėtra. Verslumas yra labai paveiki ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė: ji sukuria naujas įmones ir darbo vietas, atveria naujas rinkas ir skatina įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų. Verslumas yra pagrindinė Europos sistemos formuojama kompetencija ir veiksmas pagal naujausią Komisijos švietimo persvarstymo komunikatą. Būsimi verslininkai Europoje susiduria su nedraugiška aplinka: išsilavinimas nesuteikia tinkamo pagrindo verslininko karjerai. Lietuvoje profesiniai rengimo centrai, mokyklos rengia specialistus statybų pramonės įmonėms, tačiau nepakankamai lavina individualų mokinių verslumą praktikoje.

Tikslas.

Pagrindinis projekto tikslas: statybinių specialybių mokiniams patobulinti verslumo kompetencijas, taip pat praktikos darbų (statybų sektorius) atlikimo dalykinius ir technologijų įgūdžius.

Įgyvendinimas.

Įvykdytas dalyvių anglų ir vokiečių k. parengimas. Įvykdyti projekte 5 vizitų dalyvių srautai – stažuotės Danijoje (2 grupės), Vokietijoje (2 grupės), Budapešte. Projekto metu dalyviai praktiką atliko profesinio rengimo centruose Warene (Vokietija), Nykobink (Danija), Budapešte (Vengrija), taip pat juose mokiniams pravesti, ne mažiau kaip 30 h. praktinio mokymo verslumo kursai.

Rezultatai.

Parengtos stažuotės dalyvių ataskaitos; dalyvių pranešimai "Powerpoint" versijoje su fotonuotraukom ar fotoknyga "Mūsų stažuotė", sukurti 2 filmai Danijoje; įvykdyta projekto sklaida.

Tęstinumas.

Teikiamas projektas teigiamai įtakojo mokinių ugdymą, profesinį tobulėjimą, padės jiems išvengti klaidų versle, atliekant statybos darbus. Stažuočių metu stažuočių dalyviai susipažino su Vokietijos, Danijos, Vengrijos profesinio mokymo centrų patirtimi rengiant verslininkus, statybininkus.

Sklaida.

https://www.facebook.com/ErasmusPlusKaunas

Video http://youtu.be/4WN330TTfIg ; https://www.youtube.com/watch?v=H_KCpwb6J88

Lankstinukas

Powerpoint pranešimai – Fotoknygos

Straipsniai www.statybunaujienos.lt ir Kauno pekybos, pramonės ir amatų rūmų laikraštyje „Rūmų žinios“.

Oops! We could not locate your form.