Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Ugdymosi karjerai gairės ir bendrosios kompetencijos

Organizacijos pavadinimas – Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla

Projekte dalyvauta, siekiant pagerinti mokyklų partnerių užsienio kalbų mokymosi įgūdžius, reikalingus profesiniam konsultavimui ir orientavimui, Tikimasi patobulinti anglų kalbos, matematikos, gamtos mokslų gebėjimus, pagerinti mokymosi rezultatus.

Projekto metu mainų programos dėka mokiniai praplėtė savo akiratį, įgijo tarpkultūrinių, kalbinių geografinių kompetencijų, patobulino asmenines kompetencijas. Projekto dalyviai susipažino su skirtinga įvairių Europos šalių ekonomine padėtimi, darbo rinka, stebėjo būdingų tam regionui produktų gamybos procesus, dalyvavo debatuose apie techninių profesijų specifiką.

Kiekvieno tarptautinio susitikimo metu mokiniai dalyvavo įvairiose darbinėse ir kūrybinėse veiklose: kūrė kalėdinius papuošalus, vėrė auskarus ir apyrankes, gamino , tos šalies regiono nacionalinius maisto patiekalus, šokoladinius saldainius,  rankines iš antrinių žaliavų.

Projekto dalyviai buvo įtraukti į interaktyvių pamokų, videokonferencijų, naujų mokymo metodų  veiklas, projekto logotipo konkursą.

Projekto rezultatai – e-karjeros centrų ir duomenų bazės įkūrimas  ( anketos, mokinių paruošti Jaunimo Karjeros Portfelių pavyzdžiai, po 3 paklausiausias mūsų šalies ir projekte dalyvavusių šalių regionų profesijas). Rezultatai patalpinti projekto koordinatorių sukurtoje Moodle  platformoje.

Moodle platformoje patalpinta medžiaga yra prieinama mokiniams, norintiems pagilinti savo žinias apie ugdymąsi karjerai, besidomintiems Europos šalių darbo rinka. Mokyklos mokiniai naudodamiesi sukurtomis anketomis gali išsiaiškinti savo polinkius ir interesus, reikalingus pasirenkant būsimą profesiją.

Projekto metu ir jam pasibaigus buvo vykdyta sklaida: susitikimai su rajono merijos, savivaldybės atstovais, vietos bendruomenės, regiono įmonėmis, darbo biržos atstovais. Apie projekto informacija skleidžiama mokyklos elektroniniame puslapyje, rajono laikraštyje “Sidabrė“, buvo parengti lankstinukai ir įsigyti rašikliai su mokyklos atributika. Per technologijų pamokas pagaminti suvenyrai su šalies atributika.

Oops! We could not locate your form.