Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Student Traders And Retailers Together in Europe (START UP)

Organizacijos pavadinimas – Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

Poreikis

Mokykla, žinodama, kad įsidarbinimo galimybės Lietuvoje yra ribotos dėl ekonominės padėties, siekia padidinti mokinių galimybes įsidarbinti ateityje. Todėl 2013-2015 metų  strateginiame plane numatyta padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. Projektas Student Traders And Retailers Together in Europe  parengtas kaip viena  iš priemonių.

Spartėjant globalizacijos procesui siekėme suteikti galimybę aplankyti ES šalis ir bendrauti su savo bendraamžiais bei ugdyti toleranciją, kalbinę ir IT kompencijas, verslumą. Projektas padidino mokytojų supratimą apie švietimo sistemas ir kitose šalyse, skirtingas darbo metodikas, padedančias ugdyti verslumą ir kt. mokinių kompetencijas formaliajame ir neformaliajame švietime.

Tikslas – stiprinti ryšius tarp švietimo ir profesinio gyvenimo, skatinant mokinių verslumą ir įsidarbinimo galimybes ES kontekste.

Įgyvendinimas – visi partnerystės tikslai buvo pasiekti labai sėkmingai, viršijo lūkesčius tiek daug, kad partneriai pateikė naują projektą Erasmus+ KA 2 susijusį su aplinkosauga, ekologija.

Rezultatai

Įgyvendinti 36 Žaslių pagrindinės mokyklos  mobilumai ir veiklos. Kiekvienas mobilumas 6 partnerių šalyse vidutiniškai truko penkias dienas, juose dalyvavo 20 mokinių ir 16 mokytojų. Mobilumo metu Lietuvoje buvo priimti atstovai iš visų partnerių šalių, iš viso 35 dalyviai. Žaslių mokinių įgyvendintos veiklos tarp mobilumų:

 • Anglų – lietuvių k.20 žodžių  žodynas (videožodynas ir iliustruotas žodynas);
 • 3 fotoistorijos apie vietos pramonės įmones;
 • 3 pateiktys apie tradicinius lietuvių amatus;
 • 1 turistinis bukletas;
 • 5 FakeBook profiliai.
 • Comenius kampelis;
 • Logotipo konkursas, sukurtas projekto logotipas;
 • Mokinių rankdarbiai, jų parodos;
 • 2 Europos ir Comenius dienos;
 • 20 mokinių ir 8 mokytojų rašiniai apie projektą;
 • Projekto tinklalapis;
 • 3 pateiktys apie partnerių šalis.

Tęstinumas. Projekto produktai  bus  naudojami:

 • Lietuvių – Anglų vaizdo žodynas  –  anglų kalbos pamokose.
 • Foto istorijos apie pramonės įmones , amatus  – technologijų pamokose .
 • Turizmo vadovai – kelionių  metu.
 • Mokinių  rankdarbiai  –  kaip modeliai mokant  technologijų pamokose.
 • Šalių  nuotraukų pristatymai –  geografijos pamokose.

Vienas iš pagrindinių mokyklos švietimo uždavinių ir toliau skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą šalyje ir tarptautiniu mastu, siekiant mokymosi ir darbo patirties integralumo. Todėl mokykla rengė ir įgyvendins  Erasmus + KA2 projektą 2015-2017 metais, Erasmus+KA1 projektą 2015 m., naudosis  eTwinning  programa.

Sklaida

 1. Apie projekto tikslus, uždavinius, veiklas, mobilumus informacija yra skelbiama mokyklos tinklapyje www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt. Ir projekto tinklalapyje http://comeniuszasliai.jimdo.com/   20 mokinių  ir 7 mokytojų straipsniai.
 2. Mokykloje įrengtas Comenius kampelis, kuriame visa mokyklos bendruomenė ir svečiai susipažįsta su projektu ir jo veiklomis.
 3. Kaišiadorių r. Žaslių miestelio seniūnijoje įrengtas stendas vietos bendruomenei apie Comenius projektą.
 4. Rajoninėje spaudoje „Atspindžiai“ ir Kaišiadorių aidai“ rajono gyventojams apie Comenius projekto tikslus ir uždavinius, veiklas publikuoti  8 straipsniai.
 5. Projekto veiklos buvo pristatytos pradinių klasių mokiniams Europos dienos metu (2014 05 09). Jie atliko kūrybines ir interaktyvias užduotis, susijusias su projekte dalyvaujančiomis šalimis.5-10 kl. mokiniams buvo organizuota Comenius diena (2014 06 06), kurios metu buvo renkama informacija, ji sisteminama, kūrybiškai pateikiama mokyklos bendruomenei.
 6. Įvyko susitikimas su tėvais – aktyviais projekto dalyviais (2014 06 03), su jais aptartas vizitas Lietuvoje, pristatytos projekto veiklos, mobilumų rezultatai.
 7. Rajono pedagoginei bendruomenei projektas  pristatytas (2015 06 18) Projektų mugėje.

Oops! We could not locate your form.