Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Karjera mygtuko paspaudimu / Click to Career – C2C

Organizacijos pavadinimas – UAB „Alfa idėjos ir technologijos“

Poreikis

Projekto poreikį pirmiausia paskatino didelis nedarbo lygis Europoje, o taip pat globalizacijos procesai, kai nebeužtenka žinoti vien tik „savo kiemo“ norint būti sėkmingu versle.

Projektu siekėme sustiprinti su e-verslo kūrimu susijusias žinias ir gebėjimus bei atrasti veiksmingus būdus tikslinės grupės verslumui paskatinti.

Tikslas

Projektas turėjo keletą tikslų:

  • dalinantis žiniomis ir patirtimi identifikuoti naujausius įrankius, galinčius padidinti suaugusiųjų įsidarbinimo galimybes ir suteikti pagalbą kuriant e-verslą vartotojas-vartotojui;
  • praplėsti suaugusiųjų mokymosi galimybes, sukuriant e-mokymosi kursus, padedančius kuriantiems e-verslą ir asmeninį tinklalapį;
  • motyvuoti žmones, esančius socialinėje aklavietėje, pagerinti savo gyvenimą, sukuriant asmeninį e-verslą ir suteikti jiems žinių kaip tą padaryti;
  • identifikuoti ir išnaudoti verslumo galimybes žmonių, kurie neturi išsilavinimo ir kvalifikacijos, taip pat namų šeimininkių, amatininkų, bedarbių, mėgėjų menininkų;
  • skatinti mokymosi visą gyvenimą idėją europiniame kontekste per formalų ir neformalų suaugusiųjų ugdymą.

Įgyvendinimas

Projektas buvo įgyvendintas per dvejus metus aštuonių tarptautinių mobilumų metu ir individualia partnerių veikla, vykdyta tarp mobilumų.

Rezultatai

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • 3 e-mokymosi kursai, patalpinti MOODLE platformoje: „Pradėkite e-verslą – žingsnis po žingsnio“ (šiame kurse pateikiama medžiaga apie programinę įrangą, įstatymus, mokestinius klausimus, asmeninių duomenų saugumo užtikrinimą finansavimą ir pagrindinius reikalavimus, norint sukurti ir administruoti e-verslą), „Kaip susikurti tinklalapį – žingsnis po žingsnio“ (kurse aptariami pagrindiniai žingsniai kaip reikia susikurti tinklalapį, tinkamą asmeniniam e-verslui vartotojas-vartotojui), „Anglų k. e-komercijai: pagrindai“ (kurse pateiktos esminės anglų k. žinios reikalingos e-komercijai ir keli įsivertinimo testai);

  • e-knyga, kurioje pateikiama informacija apie projekto partnerius, veiklas, mokymosi metodus naudojant informacines technologijas ir MOODLE platformą, rekomendacijas, norintiems sukurti panašų projektą ir geroji patirtis siekiantiems kurti savo verslą.

  • naujienlaiškiai. Projekto eigoje buvo parengti 8 naujienlaiškiai, kuriuose buvo pateikiama išsami informacija apie projekto eigą, susitikimų metu diskutuotus klausimus ir kt. svarbi informacija.

  • Pažintiniai vizitai. Projekto metu partneriai dalyvavo 8-iuose pažintiniuose vizituose, kurie vyko įvairiose institucijose. Pvz., Lietuvoje pažintinis vizitas vyko KTU E-mokymosi technologijų centre ir Jauno verslo vystymo skyriuje; jo metu partneriai susipažino su e-mokymosi infrastruktūra ir pradedančiųjų verslininkų skatinimu. Kitose šalyse (Graikijoje, Italijoje, Kipre, Kroatijoje, Rumunijoje) pažintiniai vizitai vyko į nedideles vietos įmones, siekiant susipažinti su jų patirtimi e-komercijos srityje ir paskatinti naudotis C2C projekto rezultatais. Vokietijoje ir JK pažintinis vizitas vyko į e-erdvėje veiklą išplėtojusias bendroves (Apple Store ir Insight4life), siekiant perimti jų gerąją patirtį ir panaudoti ją rengiant projekto rezultatus.

  • lyginamoji analizė parengta siekiant besimokantiesiems ir ketinantiems kurti e-verslą išryškinti skirtingų šalių ypatumus ir padėti prie jų geriau prisitaikyti.

Tęstinumas

Visos projekte dalyvavusios organizacijos papildė savo konsultacinę ir mokymo praktiką bei medžiagą C2C projekte sukurtais rezultatais ir parengtais mokymosi kursais.

Taip pat projekto medžiaga laisvai prieinama internete, tad ja gali naudotis bet kuris asmuo, siekiantis pradėti savo e-verslą.

Sklaida

Siekiant užtikrinti projekto sklaidą buvo sukurtas internetinis puslapis, kuriame talpinta visa reikalinga informacija apie patį projektą, partnerius, kiekvieną tarptautinį susitikimą, įgyvendintas veiklas. Puslapyje taip pat galima rasti projekto e-knygą, partnerių sukurtus mokymosi kursus, taip pat kitą medžiagą (naujienlaiškius, susitikimų medžiagą, nuotraukas ir kt.). Dalies tarptautinių susitikimų metu buvo suorganizuotos spaudos konferencijos, kuriose dalyvavo vietos žiniasklaida. Spaudos konferencijų pranešimus taip pat galite rasti projekto tinklapyje.

Vietos lygmeniu sklaida vyko talpinant projekto informaciją UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ tinklapyje, bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis, pvz., Kauno mokslo ir technologijų parku, įvairių universitetų studentų atstovybėmis, nedidelių verslų savininkais ir kt.

Oops! We could not locate your form.