Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose

Organizacijos pavadinimas – VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Poreikis:

Augant šiuolaikinės visuomenės įvairovei, didėjant emigrantų bangai į Europos Sąjungą, savaime didėja kultūriniai ugdymo aplinkos skirtumai. Gyvename ir dirbame su žmonėmis iš skirtingų kultūrų, todėl stiprėja tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo poreikis. Profesijos mokytojai, mokytojai privalo peržiūrėti ugdymo programas ir kartu su mokiniais – tobulinti savo gebėjimus, atsižvelgiant į tarpkultūrinę realybę. Darbo rinka, ugdymas, profesinis mokymas įgyja naują pasaulinį kontekstą dėl skirtingų kultūrų žmonių sąveikos.   

Tikslas:

Ugdyti profesinio mokymo  įstaigų mokinių, profesijos mokytojų, mokyklos administratorių tarpkultūrinę kompetenciją;

Plėtoti tarpkultūrinės srities mokslininkų tyrimus, įtakoti švietimo politikų sprendimus.

Šio projekto rezultatais turi galimybę naudotis:

 • Aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai (universitetų, kolegijų);
 • Darbo biržos mokymo centrai, dirbantis su bedarbiais, emigrantais.
 • Vidurinių mokyklų mokytojai, moksleiviai.

Įgyvendinimas:

Projekto komanda įgyvendino visus planuotus tikslus, uždavinius ir šiuo metu projekto INCOM-VET darbai sėkmingai taikomi profesinio mokymo procese (Lietuvoje, Šveicarijoje, Italijoje, Vokietijoje, Estijoje, Suomijoje).

Rezultatai:

Paruošta metodinė medžiaga, kuri susideda iš keturių dalių:

 1. Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo metodologija (anglų, lietuvių, suomių, estų ir vokiečių kalbomis, popierinis ir elektroninis variantas).
 2. Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo Vadovas profesijos mokytojams (su pavyzdžiais, pratimais, video, testais, leidinys išleistas anglų, lietuvių, suomių, estų ir vokiečių kalbomis, popierinis ir elektroninis variantas).
 3. Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo Vadovas profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir pameistriams (su pavyzdžiais, pratimais, video, testais,  leidinys anglų, lietuvių, suomių, estų ir vokiečių kalbomis, popierinis ir elektroninis variantas).
 4. Darbo su gyvųjų laboratorijų dalyviais metodologija (anglų kalba, elektroninis variantas).

Paruoštas projekto INCOM-VET internetinis puslapis www.incom-vet.eu anglų, lietuvių, suomių, estų vokiečių ir dalinai italų kalbomis.

Projekto metodinės medžiagos elektroninis variantas www.incom-vet.eu patalpintas:

Tęstinumas:

Projekto INCOM-VET pasiekti rezultatai bus toliau plėtojame ir pristatomi Europos Sąjungos rytų ir Skandinavijos regiono profesinio mokymo institucijoms, darbo biržos mokymo centrams. Planuojama, kartu su darbo rinkos socialiniais partneriais, profesinio rengimo mokyklomis, parengti INCOM-VET tęstinę projekto paraišką Erasmus+ (KA1, KA2 ). Numatoma plėtoti tarpkultūrinės kompetencijos pavyzdžius darbo rinkoje, paruošti interaktyvų tarpkultūrinės kompetencijos internetinį tinklalapį. Projekto partneriai iš Italijos ir Šveicarijos planuoja projekto INCOM-VET darbus išversti į Italų ir Ispanų kalbas.

Sklaida:

 • Paruoštas projekto INCOM-VET plakatas, bukletas, internetinis www.incom-vet.eu projekto puslapis.
 • Išleista projekto INCOM-VET Naujienlaiškis Nr.1,2,3,4 (lietuvių, anglų, suomių, estų, vokiečių kalbomis).
 • Projekto rezultatai buvo pristatyti konferencijose (Lietuvoje, Šveicarijoje, Italijoje, Estijoje, Vokietijoje, Suomijoje).
 • Projekto partneris iš Suomijos suorganizavo praeitą vasarą Tapkultūrinės kompetencijos stovyklą, kuriame mokiniai turėjo galimybės susipažinti su projekto rezultatais.
 • Projekto rezultatai buvo paskelbti laikraščiuose, pedagogikos leidiniuose (lietuvių, anglų, suomių, estų, vokiečių, italų, prancūzų kalbomis). Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras/ ReferNet Lietuva, profesinio mokymo naujienų biuletenis Nr. 130 (2015 m. rugsėjis).

Oops! We could not locate your form.