Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

ENTANGLE – Verslumo mokytojai profesiniam ugdymui: naujos kartos mokymosi būdai

Organizacijos pavadinimas – UAB „Alfa idėjos ir technologijos“

Poreikis

  • Atotrūkis tarp profesinio rengimo institucijose įgyjamų ir darbo rinkoje reikalingų įgūdžių, ypač kalbant apie verslumo įgūdžius

  • Inovatyvių mokymo priemonių ugdant studentų verslumo gebėjimus trūkumas

Profesijos mokytojų kompetencijų stiprinimo poreikis, ypač kompetencijų ugdyti studentų verslumo gebėjimus trūkumas

Tikslas

Projekto tikslas – parodyti profesinio rengimo mokytojams praktinius ir įtraukiančius įrankius verslumo mokymui, tokius kaip „Verslas drobėje“ modelis ar empatijos žemėlapis ir išmokyti jais naudotis. Svarbiausia yra suteikti mokytojams naudingos medžiagos, kad studentai baigę universitetus ar kolegijas rimtai apsvarstytų tapimo verslininku galimybę ir turėtų (būtų sustiprinę) tam reikalingus gebėjimus.

ENTANGLE projektas pasižymi novatorišku požiūriu į verslumo ugdymą profesinėse mokyklose. Jis remiasi išvystyta metodika, kurią papildo susiję įrankiai ir priemonės. Toks tiesioginis ir praktinis požiūris dar nėra taikomas daugelyje profesinių mokyklų.

Įgyvendinimas

Projektas buvo įgyvendintas per dvejus metus. Projekto įgyvendinimo laikotarpyje partneriai atliko situacijos analizę, siekdami išsiaiškinti, kaip yra vykdomi verslumo mokymai profesinėse mokyklose, kūrė ir tobulino Entangle mokymo medžiagą, parengė Entangle mokymosi platformą, organizavo bandomuosius seminarus.

Rezultatai

  • Projekto metu sukurta verslumo mokymo medžiaga, susidedanti iš 10-ies pagrindinių modulių ir 7-ių papildomų modulių. Medžiaga skirta profesinių mokyklų darbuotojams.

  • Partnerių šalyse atlikti mokymo medžiagos bandomieji mokymai, kuriuose dalyvavo virš 200 asmenų. Vertinimo skalėje nuo 1 iki 10 (kus 1 yra prastai, o 10 – puikiai), Entangle medžiaga pateikta seminarų metu buvo įvertinta kaip išsami (8.46 balas), pratiška (8.45), įtraukianti (8.44) ir susijusi su verslo praktika (8.29).

E-mokymosi platforma, kurią galite pasiekti www.entangle.ementoria.com.

Tęstinumas

Sukurta mokymo medžiaga toliau naudojama projekte dalyvavusių organizacijų veikloje (ja papildytos organizacijų mokymo programos), taip pat yra prieinama švietimo darbuotojams iš profesinio mokymo institucijų, siekiantiems pagilinti savo žinias ir sustiprinti įgūdžius verslumo ugdymo srityje.

Sklaida

  • 5 naujienlaiškiai

  • pilotiniai seminarai

  • spaudos pranešimai, naujienos organizacijų tinklapiuose

  • baigiamoji projekto konferencija

Oops! We could not locate your form.