Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kokybės konkursas 2022

Kviečiame Jus į tradicinį, iškilmingą Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso apdovanojimų renginį!

Jau šešiolika metų apdovanojame „Erasmus+“ projektus įgyvendinusias institucijas ir kitų veiklų dalyvius bei partnerius, trečius metus iš eilės apdovanojami ir kokybiškiausi Sporto rėmimo fondo projektai.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Renginys vyks 2022 m. spalio 18 d., antradienį. Renginio vieta – Vilniaus tarptautinio oro uosto konferencijų centras, adresu Rodūnios kl. 2B, Vilnius.

Renginio vedėjas – Richardas Jonaitis.

Numatoma renginio trukmė iki 3 val.

Prašome registruotis užpildant šią registracijos formą:

Prašome patikrinti, ar elektroninio pašto adresą įrašėte teisingai

 

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

• tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
• tai, jog turite teisę raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
• tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
• savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

By submitting the data above, you agree that the Education Exchange Support Foundation, on the basis of your consent, will handle the data for the purpose of your registration.

By providing you personal data, i.e. by agreeing to the use of personal data for the above purpose, you are informed that:

• your personal data will be managed by the EESF no longer than necessary for the purpose of organizing the event and after the event (for the distribution of materials and/or polls, if the materials and/or survey will be distributed), from the date of submission of personal data, no longer than 2 years from the date of the event. This is, unless you object to the processing of your personal data for these purposes and/or withdraw your consent;
• you have the right to request in writing (by e-mail at info@smpf.lt or by post) the access to your personal data processed by the EESF, to require the removal of your personal data, to correct the incorrect, incomplete, or inaccurate personal data, and the right to transferability of personal data;
• you freely agree to the processing of your personal data for the purpose stated above, and you have the right to cancel given consent at any time in writing (by e-mail info@smpf.lt or by post). However in such case you are also informed that EESF will not be able to provide you with future information on the activities of the EESF;
• you have the right to complain to the supervising authority.