Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kokybės konkurso 2022 nominantai

Nominacija „Ryškiausias startas”

Nominantai:

VšĮ „Žinių kodas“

„Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Eco LifeStyle & Sustainable Community“

Projekte planuotas suaugusiųjų besimokančiųjų grupinis mobilumas Italijoje. Italija pagal 2019 m. Ekologinių inovacijų indeksą užima 8 vietą, iškart po indekso lyderių (Liuksemburgas, Danija, Suomija, Švedija, Austrija, Vokietija, Jungtinė Karalystė). Mobilumas apėmė neformaliojo švietimo seminarus, gerosios praktikos analizę, savianalizę, apmąstymus ir vertinimo sesijas. Buvo įgyvendintos bent 5 ekologinės iniciatyvos, kuriose dalyvavo besimokantieji iš Laisvalaikio akademijos. VšĮ „Žinių kodas“ Laisvalaikio akademijos veikla buvo sustiprinta neformaliomis veiklomis, kurios atsirado panaudojant mobilume įgytą patirtį.

 

Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centras

„Nordplus“ projektas „Anticorruption Academy“

Tai tęstinio profesinio mokymo projektas, kuriuo siekiama užtikrinti skaidrumą ir bendrą atsparumą korupcijai teismuose, didinti visuomenės pasitikėjimą teismų sistema ir skatinti nusistovėjusias vertybes atitinkantį teisėjų požiūrį.

Projekto metu parengtos gairės ir rekomendacijos dėl teismų vertybių ir elgesio, jas rengė aukščiausio lygio partnerinių šalių teisėjai. Šios gairės skirtos jaunesniesiems teisėjams (iki 5 metų teisėjo stažas) ir vyresniesiems teisėjams (turintiems daugiau nei 10 metų patirtį).

Siekiama, kad besimokančių teisėjų grupės prisidės prie greitesnio ir gilesnio profesinio elgesio pasikeitimo, o skundų skaičius teisėjų etika proceso metu sumažės. Mokymo programos bus plačiai naudojamos ir įtraukiamos į nuolatines teisėjų mokymo programas.

 

Laimėtojai:

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

„Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo projektas „Tegul kalba šokis

Organizacija apdovanojama už tai, kad parodė didelę iniciatyvą prisijungti prie programos „Erasmus+“ ir išdrįso pateikti mobilumo projekto paraišką, kuri buvo gerai įvertinta.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas mokyklos baleto skyriaus mokiniams įgyti tarptautinės patirties bei gilinti žinias užsienio šalių profesinio rengimo mokyklose. Per projektą išplėstos galimybės pagilinti mokinių kultūrinį sąmoningumą ir raiškos priemonių bagažą, drauge su partneriais įgyvendintos bendros tarptautinės kūrybinės veiklos.

 

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektas

Organizacija apdovanojama už tai, kad net būdami mobilumo projektų naujokai, jie pasirinko naują mobilumo veiklos tipą, skirtą mokiniams, t. y. grupinį mokinių mobilumą, taip pat nusimatė maksimalų galimą mobilumo dalyvių skaičių – 30. Džiugina ir tai, kad siekiant atskirties mažinimo, į mobilumus įtraukiami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Mokykla susiduria su iššūkiais gerinant akademinius pasiekimus ir dalykines žinias STEAM moksluose, taip pat užtikrinant saugumą elektroninėje erdvėje, ypač nuotolinio mokymo metu. Mokykloje yra nemažai mokinių, turinčių skirtingo lygio specialiuosius poreikius. Taip pat į mokyklą nuolat grįžta mokiniai iš emigracijos. Dažnu atveju šie mokiniai patiria atskirtį dėl mokymosi spragų, motyvacijos stokos ir mažo socialumo bei gebėjimo adaptuotis naujoje aplinkoje. Todėl šis projektas puikus įrankis mokyklos iššūkiams įveikti.

Projektu siekiama mažinti socialinę atskirtį tarp mokinių, pagerinti jų STEAM akademines žinias ir praktinius gebėjimus bei skatinti motyvaciją mokytis, padedant suprasti, kam ir kodėl reikalingi STEAM mokslai.

Mobilumo metu mokiniai dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose, kuriuos veda savo sričių profesionalai (lektoriai, gamtosaugininkai, ekspertai, muziejų darbuotojai, informacinių technologijų specialistai, edukatoriai ir kt.). STEAM praktinių-tiriamųjų veiklų metu mokiniai mokosi rūšių įvairovės išsaugojimo būdų, įgyja žinių apie ekosistemas, mokosi saugoti energiją, siekiant tvarumo, aiškinasi protingo energijos vartojimo modelius, mokosi valdyti vandens resursus, rūšiuoti elektros ir elektronikos įrenginius, naudotis seismografu.

Projektas praplečia mokinių akiratį, moko juos tapti atsakingus už savo žinias, savęs įgalinimą ir iniciatyvumą visuomenės gyvenime sprendžiant gamtosaugines problemas, racionaliai naudojant išteklius, stiprinti savivertę ir pasitikėjimą savimi, priimant save, kaip lygiavertį tiek artimos aplinkos narį, tiek pasaulio pilietį.

 

***

Nominacija „Didžiausias proveržis”

Nominantai:

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo partnerysčių projektas „ECONQUIZ“

Projektu siekiama aprūpinti vyresniųjų klasių moksleivius ir mokytojus Lietuvoje, Slovakijoje ir Graikijoje inovatyviais aukštos kokybės ištekliais, įtraukiančiais juos į nuotolinį mokymąsi ir mokymą ekonomikos tema. „ECONQUIZ“ kuria išmanų skaitmeninį turinį bei įrankį ugdyti ekonominį raštingumą, kuris yra būtinas siekiant, kad augančioji karta taptų produktyviais ir prie pažangos prisidedančiais XXI a. bendruomenės nariais.

Projekto metu sukurtos įtraukiančios ugdomosios internetinės viktorinos, skirtos 15–19 m. moksleiviams mokytis ekonomikos, pateiktos vartotojui draugiškoje skaitmeninėje platformoje. Joje pateikiama daugiau nei 150 įtraukiančių viktorinų klausimų su įvairiomis klausimų rinkinių modifikacijomis bei daugiau nei 200 puslapių ugdomojo turinio: komentarai, paaiškinantys atsakymus į viktorinos klausimus.

 

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo projektas „EU-READ&ART. The first European digital library of book trailers and adults creative expressions“

Projekte kuriama pirmoji Europos skaitmeninė knygų anonsų ir suaugusiųjų kūrybinių išraiškų biblioteka.  Šioje platformoje šešių šalių partnerių dalyviai iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Slovėnijos, Graikijos,  Prancūzijos sukurs ir patalpins 500 knygų anonsų. „EU-READ&ART” veiklos skatins skaityti knygas ir jas pristatyti kitokiu formatu, nei esame įpratę – kuriant reklamuojančius anonsus (trumpus vaizdo įrašus įspūdžiams apie knygą perteikti), kad sudomintų ir motyvuotų kitus ją skaityti.

Projekto dalyviai – žmonės nuo 50 metų, bet į veiklas įsijungti gali visi skaitytojai, suinteresuotos institucijos, kuriems knyga ir skaitymas yra neatsiejama gyvenimo dalis, kurie norėtų rekomenduoti perskaitytą knygą kitiems ar norėtų prisidėti savanoriška, kūrybiška veikla.

 

Laimėtojas:

Vilniaus dailės akademija

„Nordplus“ projektas „KUNO tinklas“

KUNO – tai gyvas ir ambicingas „Nordplus“ tinklas, vienijantis 18 Šiaurės ir Baltijos šalių dailės akademijas. Pagrindinis tinklo tikslas – kurti vieną meno akademiją be sienų. Glaudžiai bendradarbiaudamos įvairiose veiklose, Šiaurės šalių dailės akademijos siekia populiarinti universitetines meno studijas ir laisvą, nepriklausomą požiūrį į kūrybą.

 

***

 

Nominacija „Rimčiausias naujokas”

Nominantai:

Nebulos klasteris

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo partnerysčių projektas „Film dialog“

Projektu siekiama sukurti novatorišką neformaliojo mokymosi mokykloje (ar po pamokų) programą, kuria supažindintų 9–11 klasių mokinius su audiovizualiniu sektoriumi: kūrybinių industrijų teorija, praktika ir profesijomis. Šiuo projektu mokiniams, gyvenantiems regionuose, suteikta galimybė ugdyti garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonių raštingumą ir techninius įgūdžius, kritinį mąstymą, gebėjimą planuoti, išspręsti filmo kūrimo proceso problemas ir išmokti dirbti daugiakultūrėje komandoje.

 

Šikšnių kaimo bendruomenė

Sporto rėmimo fondo projektas „Judėti gamtoje – sveika“

Projektu siekiama sudaryti palankias sąlygas bendruomenės narių ir ypač moterų fiziniam aktyvumui, skatinti daugiau judėti, nuolat užsiimti aktyvia fizine veikla. Šikšnių kaimo bendruomenė – jauna bendruomenė, kuri gyvuoja ketverius metus ir nuo veiklos pradžios siekė sukurti patrauklią aplinką bendruomenės teritorijoje gyvenantiems žmonėms, pagerinti jų laisvalaikį, didinti užimtumą bei bendruomeniškumo jausmą organizuodama įvairius renginius, varžybas, akcijas, vykdydama įvairaus pobūdžio projektus.

Bendruomenės nariai parengė anketinę apklausą, norėdami išsiaiškinti Šikšnių bendruomenės narių poreikius veiklai ir užimtumui, ir rezultatai nustebino. Didžioji dalis bendruomenės narių norėtų, kad bendruomenei priklausančiame sklype atsirastų lauko treniruoklių, būtų organizuojamos treniruotės įvairaus amžiaus grupėms. Ypač tai pabrėžtina apie rudens-žiemos-pavasario laikotarpiu, kai bendruomenės nariai mažiau juda.

 

Laimėtojas:

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Valstybinių stipendijų projektas „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams“

Apdovanojamas už: puikiai įgyvendintą veiklą, aktyviai komunikuotus projekto rezultatus vykdant Lietuvių kalbos ir kultūros kursus Ukrainos piliečiams. Institucija neturėjo didelės kvotos, bet buvo vieni tų, kurie pasibaigus kursams intensyviai domėjosi galimybėmis apie papildomų kvotų skyrimą ir papildomų kursų organizavimą Ukrainos piliečiams.

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai skirti pilnamečiams Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Kursuose gali dalyvauti mokslo ir studijų institucijų studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, visų sričių švietimo sistemos darbuotojai.

 

***

 

Nominacija „Inovatyviausia idėja”

Nominantai:

VšĮ Edukaciniai projektai

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo partnerysčių projektas „STEAMulate your school“

Projektu siekiama stiprinti pagrindinius ir esminius gebėjimus formaliojo ir neformaliojo mokyklinio švietimo STEAM srityse, naudojant inovatyvius ir įtraukiančius mokymo metodus, kurie padėtų mokytojams ir mokiniams naudotis skaitmeninėmis technologijomis kūrybingai bei efektyviai. Taip pat šiuo projektu diegiamos inovatyvios skaitmeninės pedagoginės praktikos, remiantis Bruno Munari ir Alberto Manzi metodologijomis, taip siekiant vystyti skaitmenines kompetencijas ir ugdymą STEAM srityse. Jame taip pat skatinamas užklasinių skaitmeninių mokinių įgūdžių pritaikymas ugdymo procese, siekiant aktyvesnio mokinių įsitraukimo.

 

Viešoji įstaiga „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras“

„Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo partnerysčių projektas „Mindfulness Based Art Therapy as Effective Tool to Improve Mental Health of Seniors in the context of COVID19 pandemic“

Projektu siekiama suteikti edukatoriams, dirbantiems su pagyvenusiais žmonėmis, išsamių žinių apie sąmoningumu pagrįstos meno teorijos (angl. „Mindfulness Based Art Therapy“) naudojimą, siekiant pagerinti vyresnių nei 65 m. amžiaus besimokančiųjų psichinę sveikatą COVID-19 pandemijos kontekste.

Projektas skirtas vyresnio amžiaus besimokančiųjų mokytojams (psichologams-geriatrams, slaugėms; socialiniams darbuotojams, dirbantiems su senjorais; trečiojo amžiaus universitetų lektoriams; koučeriams; meno pedagogams ir terapeutams, teikiantiems edukacines bei psichologines paslaugas senjorams); vyresniems nei 65 m. amžiaus žmonės.

Projekte parengta giluminė, tarptautinio masto analizė apie sąmoningumu pagrįstos meno terapijos poveikį, taip siekiant pagerinti individų psichinę sveikatą. Taip pat sukurtas sąmoningumu pagrįstai meno terapijai skirtos gairės bei įrankių rinkinys pagyvenusiems žmonėms, kaip kasdieniniame gyvenime taikyti sąmoningumu pagrįstą meno teoriją, e. mokymo(si) platforma ir mobilioji programėlė.

 

Laimėtojas:

VšĮ „eMundus“

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo partnerysčių projektas „Teachers Training Programme to Support Gifted and Talented Students“

Apdovanojama už plačiai naudojamų ir pritaikomų produktų kūrimą.

Projektu siekiama pagilinti pradinių klasių mokytojų žinias ir kompetencijas, padedant ypač gabiems vaikams išnaudoti visą potencialą ir gebėjimus. Projekte sukuriama metodinė ir mokomoji medžiaga.

Per projekto veiklas pradinių klasių mokytojai pagilino žinias, kaip ugdyti ir pastebėti ypač talentingus vaikus, bei įgijo XXI a. gebėjimų, kaip tokius vaikus motyvuoti suteikiant reikiamą ugdymuisi medžiagą. Talentingų vaikų mokslo pasiekimai išaugo, išugdytas kritinis mąstymas ir motyvacija mokytis savarankiškai.

 

***

 

Nominacija „Daugiausiai mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukusi institucija”

Nominantai:

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Sporto rėmimo fondo projektas „Sporto renginių organizavimas žmonėms su judėjimo negalia“

Projektu siekiama sudaryti sąlygas žmonėms su judėjimo negaliomis, ypač judantiems neįgaliųjų vežimėliais, pasitelkiant įvairią kompensacinę techniką, sportuoti, keliant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis, mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, formuojant teigimą požiūrį į žmones su negalia.

Vykstantis renginys Vilniaus „Velomaratonas“ yra vienas didžiausių tokio pobūdžio renginių Baltijos šalyse. Jame dalyvauja apie 10 tūkst. dviratininkų iš visos Lietuvos. Prie kitų dalyvių prisijungia ir projekto dalyviai (žmonės su negalia), važiuodami vežimėliais su spec. priedais – varytuvais.

Projekto dalyviai dalyvauja „Baltijos kelio“ bėgime, kurį kasmet organizuoja Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija,

2019 m., 2020 m., 2021 m.  10 asmenų, judančių neįgaliųjų vežimėliais, ir 5 savanoriai, važiuojantys dviračiais kartu su kitais dalyviais, per 3 d. estafetiniu būdu įveikė atstumą Vilnius–Ryga–Talinas, taip atkartodami gyvąją Baltijos kelio grandinę.

 

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga

Sporto rėmimo fondo projektas „Fizinis aktyvumas neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimui“

Projektu siekiama fizinių apribojimų turintiems asmenims sudaryti tinkamas sąlygas ir galimybes siekti fizinio tobulėjimo, suteikti pagrįstas ir individualiai pritaikytas sporto paslaugas ir žinias tam, kad įgalintume jų fizinį aktyvumą ir išugdytume kasdienio fizinio aktyvumo įpročius ir poreikį.

 

Laimėtojas:

Jaunuolių dienos centras

„Erasmus+“ projektas „Socialinės įtraukties agentai

Apdovanojama už tai, kad vykdo besimokančiųjų mobilumus suaugusiųjų švietimo srityje, mobilumų dalyviai – sutrikusio intelekto asmenys nuo 18 m. Taip pat Jaunuolių dienos centras aktyviai dalyvauja „Erasmus+“ bendruomenės tinkle.

Tikslinės Jaunuolių dienos centro socialinių darbuotojų ir asmenų su negalia grupės vyko į skirtingas Europos Sąjungos šalis susipažinti su tose šalyse veikiančiais proto negalios asmenų įdarbinimo modeliais. Mobilumo metu aplankytos įstaigos, dirbančios neįgaliųjų įdarbinimo srityje, domėtasi gerosios patirties pavyzdžiais, mokytasi iš kolegų. Įvyko 10 grupinių suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumų į skirtingas Europos Sąjungos įstaigas. Kiekvieną grupę sudarė du sutrikusio intelekto besimokantieji, vienas socialinis darbuotojas ir vienas lydintis socialinis darbuotojas. Pagrindinis projekto rezultatas – projekto dalyviai parengs gerosios patirties proto negalios asmenų įgalinimo ir įdarbinimo studiją.

 

***

 

Nominacija „Už bendruomenės telkimą teikiant pagalbą Ukrainos studentams”

Nominantai:

Mykolo Romerio universitetas

Valstybinių stipendijų projektai „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams“; visų sričių dalinių ir lituanistinių studijų projektai; atvykstančių magistrantų projektai; atvykstančių užsienio dėstytojų vizitų projektai

Projektai skirti teikti paramą dalinėms, pilnoms magistrantūros studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams, kurie skirti pilnamečiams Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ir pritraukti užsienio dėstytojus.

Ši nominacija teikiama už šiuo metu 4 vykdomus projektus, kuriuose Mykolo Romerio universitetas, palyginus su kitomis institucijomis, pritraukė daugiausiai ukrainiečių: dalinėse studijose 7 iš 15 finansuotų, magistrantų veikloje – 21 iš 56 finansuotų, atvykstančių užsienio dėstytojų vizitų – 3, taip pat institucija prisijungė ir prie kursų ukrainiečiams organizavimo (skirta kvota – 54).

 

VšĮ centras „Eik“

Sporto rėmimo fondo projektas „Neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais plėtra Vilniaus mieste“

Nuo 2022 m. kovo mėnesio iki dabar fizinio aktyvumo užsiėmimus lanko trys, skirtingų likimų ir sveikatos sutrikimų turintys ukrainiečių vaikai ir vienas suaugęs vyras.

Aštuonių mėnesių Jelizavetai vėlavo motorinė raida, mergytė neropojo, nesėdėjo. Šiam vaikui taikėme fizioterapinius užsiėmimus, mankštas, vertikalizatorių. Dabar vaikas jau vaikšto!

Septynmetis Maksimas nelabai mėgsta sportuoti, bet jį padrąsina kitas vaikas, su kuriuo Maksimas labai susidraugavo. Draugais tapusiems abiem vaikams užsiėmimų metu kartu pavyksta ne tik  sportuoti, bet ir mokytis lietuviškų žodžių, net gitara pagroti per pertraukėles – mat gimtinėje likęs vaiko tėvelis ja grodavo.

Dvejų Nikita po sunkios onkologinės ligos operacijos per gana trumpą laiką išbandė visą centro „Eik“ įrangą: nuo vertikalizatoriaus iki triratuko. Vaikas lėtai, bet užtikrintai stiprėja.

Su dideliu entuziazmu ir noru triračių užsiėmimus pradėjo lankyti ir Yevhenij. Šis 27 metų vyras turi cerebrinį paralyžių. Į treniruotes jį atlydi mama arba močiutė, o treniruotėse jis gana aktyvus ir jau savarankiškai atlieka trenerių užduotis, greitai mokosi.

Visi dalyviai ir jų šeimos yra labai dėkingi už galimybę dalyvauti sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, bendrauti, gauti supratimą ir emocinį palaikymą. Šiek tiek nepatogumų kelia kalbos barjeras, tačiau mūsų specialistai truputį kalba rusų kalba, kurią supranta ir moka mūsų veiklų dalyviai.

 

Laimėtojas:

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija nuo pat karo pradžios išreiškė palaikymą Ukrainos partnerinėms aukštosioms mokykloms ir aktyviai stengiasi joms padėti. LMTA šiuo metu yra priėmusi 20 „Erasmus+“ programos mainų studentų, įkūrusi paramos fondą Ukrainos studentams – karo pabėgėliams. Visos šio fondo surinktos lėšos yra skiriamos studentų stipendijoms.

 

***

 

Nominacija „Žalioji iniciatyva”

Nominantai:

Šiaulių „Dermės“ mokykla

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo partnerysčių projektas „Take Eco Action with STEAM“

Projektu siekiaam ugdyti mokytojų integruotus STEAM dalykų mokymo įgūdžius, didinant jų žinias apie tarpdisciplininius dalykus. Taip pat integruoti ekologiją, aplinkos apsaugą, klimato kaitą į STEAM temas bei įtraukti mokinius į „EcoSTEAM“ veiklą, lavinti jų kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo problemų sprendimo, mokymosi mokytis ir iniciatyvumo įgūdžius ir verslumo kompetencijas.

Projekte sukurti 5 virtualūs mokymai apie „EcoSTEAM“, kuriuose dalyvavo 50 mokytojų, bei priemonių rinkinys mokytojams ilgalaikiam „EcoSTEAM“ švietimui.

 

Laimėtojai:

VšĮ Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymų centras (anksčiau VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras)

„Erasmus+“ profesinio mokymo partnerysčių projektas

Žaliojo kurso principų įgyvendinimas profesiniame mokyme. Ekspertai atasakitą įvertino aukštu balu

Projekto metu siekiama plėtoti ir įtvirtinti aplinkai nekenksmingą (žaliąją) darbo kultūrą statybos sektoriuje, kartu sukuriant galimybę „žaliaisiais“ įgūdžiais patobulinti jau dirbančių statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją. Projekto metu kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ispanijos parengtos statybos sektoriaus specialistų ruošimo gairės, rekomendacijų rinkinys nacionaliniam, regiono ir miesto lygmenims.

Ilgalaikėje perspektyvoje įmonės bus suinteresuotos samdyti ekologiškos statybos specialistus, kad jų atliekami darbai garantuotų nulinį ar kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai bei taupymą statybų įmonės biudžete, taigi šios gairės, kaip rekomendacijų visuma, taps pagrindu geresnei paklausių statybų sektoriaus specialistų rengimo kokybei atsirasti.

Taip pat sukurtas naujos kokybės statybos sektoriaus specialistų mokymo instrumentų rinkinys, siekiant, kad darbo rinkoje ilgainiui imtų dominuoti gamtą tausojančią darbo kultūrą demonstruojantys ir populiarinantys statybos sektoriaus specialistai bei mokytojams mokyti skirtas instrumentų rinkinys, padėsiantis jiems tikslingai tobulinti mokymo programų turinį, mokymo taktiką bei metodiką.

 

Šeduvos gimnazija

„Nordplus“ projektas „Iš gelmių į paviršių“

Tai mokinių klasių mainų projektas. Projektu siekiama išsiaiškinti vandens svarbą žmogaus gyvenime, jo panaudojimą, vandens telkinių įvairovę, ekologines problemas ir jų sprendimo būdus Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje.

 

***

 

Specialusis prizas „Už nenutrūkstamą sporto bendruomenės būrimą ir vertybių puoselėjimą”

Laimėtojas:

Regbio sporto klubas „Vairas“

Sporto rėmimo fondo projektas „Sportuok kartu su regbio klubu „Vairas“

Projektu siekiama Šiaulių miesto ir rajono gyventojus įtraukti į veiklas, skatinančias fizinį aktyvumą. Projekto dalyvių amžius – nuo 4 m. vaikų iki 80 m. senolių. Tai tęstinis projektas, į kurį įtrauktos 8 mokyklos, kuriose ne pamokų metu vyksta projekto veiklos. Į projekto veiklas įtraukta daugiau nei 7000 dalyvių.