Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kauno rajono Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ projektas – programų „Erasmus+“ ir „eTwinning“ gerosios praktikos pavyzdys

2017-07-14

Norime pasidžiaugti, jog Europos Komisijos ekspertų taryba atrinko Kauno rajono Karmėlavos lopšelio-darželio ŽilvitisErasmus+“ projektą „Lėlių misija: vaikystė be sienų“ („Puppets mission: childhood without borders“) kaip gerosios praktikos pavyzdį.

Gerosios praktikos pavyzdžių atranka visada būna pagrįsta griežtais kokybės, aktualumo ir rezultatų kriterijais. Gerosios praktikos pavyzdžiais yra pripažįstami tik užbaigti projektai, kurie ženkliai išsiskiria savo poveikiu, indėliu politikos formavimui, novatoriškais rezultatais, kūrybiškumu bei galimybe būti pavyzdžiu kitiems.

Projektas „Lėlių misija: vaikystė be sienų“ yra ne tik programos „Erasmus+“, bet ir tarpmokyklinį bendradarbiavimą internetinėje erdvėje skatinančios programos „eTwinning“ projektas. Šio projekto koordinatorei iš Lietuvos Jolantai Varanavičienei 2016 metais buvo suteiktas ne tik Nacionalinis, bet ir Europinis kokybės ženklelis.

Projektas „Lėlių misija: vaikystė be sienų“ yra unikalus savo tema bei įgyvendinimo būdu. Du pagrindiniai projekto tikslai: ikimokyklinio ugdymo strategijų tobulinimas bei pasidalijimas kultūrine įvairove. Šiuo projektu ikimokyklinio ugdymo mokytojai buvo skatinami integruoti naujas, mažiau naudojamas mokymo strategijas į praktinį ugdymo procesą bei suteikti mokiniams prasmingą, technologiškai turtingą mokymosi patirtį. Mokiniai savo ruožtu buvo skatinami gerinti savo daugiakultūriškumo supratimą bei kurti naujas „džiaugsmingo mokymosi“ situacijas ir erdves.

Kiekviena projekte dalyvavusi mokykla pasirinko savą, aktualią mokymo strategiją bei sukūrė su pasirinkta strategija susijusių trijų užduočių arba eksperimentų rinkinį savo partneriams. Kad šis projektas būtų artimas vaikams, kiekviena šalis taip pat pasirinko ir savitą lėlę, atstovaujančią šaliai, regionui ar mokyklai. Šios „lėlės keliauninkės“ kartu su sukurtais užduočių rinkiniais keliavo paštu iš mokyklos į mokyklą taip aplankydamos visas projekte dalyvavusias šalis. Tokiu būdu visos projekte dalyvavusios mokyklos galėjo išbandyti naujas, partnerių pasiūlytas mokymo strategijas.

Projekte dalyvavo Lietuvos, Nyderlandų, Makedonijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Portugalijos mokyklos.

Daugiau apie projektą skaitykite čia: https://twinspace.etwinning.net/2978/home.

Naujienų kategorijos

Žymos