Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Įvyko du nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikimai

Pirmąjį 2015 m. pusmetį buvo organizuoti du projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ susitikimai (vasario ir birželio mėn.). Susitikimų metu ekspertai pasidalino „ECVET“ mokymuose, seminaruose įgytomis žiniomis, o taip pat buvo detaliai planuojamos 2015 m. projekto veiklos, aptariami jau įgyvendinti darbai. Antrajame nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė. Viena iš pagrindinių 2015 m. projekto veiklų yra teisinių aktų bei kitų dokumentų analizė, siekiant pagerinti „ECVET“ įgyvendinamumą Lietuvoje. Anot LR ŠMM atstovės K. Valantinienės šios analizės pagalba svarbiausia yra gauti rekomendacijas apie tai, ką svarbu pakeisti šalies profesinį mokymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kad „ECVET“ įgyvendinimas vyktų sklandžiau. Taip pat vyko aktyvi diskusija dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo.

Daugiau informacijos apie projektą „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ rasite Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje adresu http://smpf.lt/lt/vykstantys-projektai/ecvet  

Kilus klausimų dėl „ECVET“, kviečiame konsultuotis su nacionaliniais ekspertais, kurių kontaktinę informaciją rasite adresu http://smpf.lt/lt/vykstantys-projektai/ecvet/ecvet-ekspertai