Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Įvyko 4 nacionalinių „ECVET“ ekspertų susitikimai

Pirmąjį 2016 m. pusmetį buvo organizuoti keturi projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ susitikimai, kurių metu buvo detaliai planuojamos 2016 m. projekto veiklos, aptariami jau įgyvendinti darbai, o taip pat vyko intensyvus pasirengimas regioniniams seminarams, diskusijoms LR švietimo ir mokslo ministerijoje bei kitiems 2016 m. planuojamiems renginiams. Keletoje susitikimų dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė. Viena pagrindinių 2016 m. projekto veiklų yra įgyvendinti teisinių aktų bei kitų dokumentų analizės metu išryškėjusias rekomendacijas, siekiant pagerinti „ECVET“ įgyvendinamumą Lietuvoje. 2016 metais, pasipildžius nacionalinių „ECVET“ ekspertų komandai, intensyvinamas šalies profesinio mokymo įstaigų konsultavimas. Pagrindinis konsultacijų tikslas – padidinti mokyklų, įgyvendinančių kokybiškus mobilumo vizitus, skaičių. Taip pat ekspertai planuoja dirbti ir su įmonėmis, pristatyti joms ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos galimybes. Tai turėtų paskatinti profesinių mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą, ypač per sektorinius praktinio mokymo centrus.

Kilus klausimų dėl „ECVET“, kviečiame konsultuotis su nacionaliniais ekspertais, kurių kontaktinę informaciją rasite adresu http://smpf.lt/lt/vykstantys-projektai/ecvet/ecvet-ekspertai