Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Iškilmingame renginyje apdovanoti geriausi projektai verslumo tema

2015-11-18

Lapkričio 12 dieną Vilniuje, Socialinių mokslų kolegijoje vykusio iškilmingo renginio metu apdovanoti 2015 –ųjų metų „Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso“ nugalėtojai.

Kokybės konkursą organizuojame jau devintus metus. Kviesdami teikti paraiškas bei atrinkdami geriausiai numatytus kriterijus atitinkančias veiklas norime atkreipti dėmesį bei pasidžiaugti sukurtų produktų sėkme bei nauda. Apdovanoti geriausių projektų iniciatorius ir įgyvendintojus – tai Fondo pasirinktas būdas įprasminti savo veiklą, visiems drauge pasidžiaugti laimėjimais. Tradicinis renginys suteikia progą apsvarstyti Jūsų ir mūsų darbo prasmę, įvertinti veiklos rezultatus ir numatyti dar didesnius tikslus.

2015 metais konkurse kvietėme dalyvauti visų fondo administruojamų programų projektus bei iniciatyvas, kurių veikla baigėsi  2014 ir 2015 metais. 2015 metų konkurso tema – verslumas. Įgyvendintų projektų rezultatai rodo, kad verslo įmonių ir švietimo institucijų bendradarbiavimas projektuose naudingas abiems pusėms.

2015 –ųjų metų konkurso naujovė – išorinė vertinimo komisija. Visų konkursui atsiųstų projektų paraiškų tinkamumą pirmiausia įvertino fondo projektų koordinatoriai. Komisijos vertinimui pateikti projektai buvo įgyvendinti tinkamai, lėšos panaudotos skaidriai ir tikslingai numatytoms veikloms, pasiekti paraiškoje užsibrėžti tikslai. Iš 17 atsiųstų konkursui paraiškų 3 paraiškos buvo įvertintos kaip netinkamos ir neteikiamos vertinimui dėl nekokybiško projekto įgyvendinimo.

Vertinimo komisija:

 • Tomas Daukantas, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris
 • Daiva Šutinytė, Švietimo mainų paramos fondo direktorė
 • Lilija Gerasimienė, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė
 • Gintaras Šeputis, reklamos ir komunikacijos ekspertas, dėstytojas, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos direktorius
 • Brigita Sabaliauskaitė, žurnalistė, dienraščių „Panevėžio balsas“ ir „Sekundė“ vyr. redaktorė
 • Gediminas Malaškevičius, žurnalistas, LNK atstovas spaudai

„Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso 2015“ nugalėtojai:

 1. Lietuvos pramoninkų konfederacija už projektą “Patirties partneriai. Sužinok ir valdyk savo karjerą” . Tai „Euroguidance“ programos projektas, kurio tikslas – Lietuvos studentams surasti praktikas pažangiausiose Europos įmonėse, tarpvalstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose. Šio projekto pagalba Lietuvos studentams susirasti praktiką pažangiausiose Europos įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose bei tarpvyriausybinėse organizacijose bus lengviau. Specialiai jiems sukurtas internetinis puslapis www.partners4value.lt, kuriame Lietuvos universitetų studentai bei absolventai gali rasti visą informaciją apie siūlomas tarptautinės ir vietinės praktikos vietas tiek tarptautinėse organizacijose, tiek ir Lietuvos įmonėse.
 2. UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ už projektą „Karjera mygtuko paspaudimu“. Šis „Grundtvig“ programos projektas skirtas paskatinti bedarbių, namų šeimininkių, amatininkų ir žmonių, ieškančių naujų karjeros galimybių verslumą. Projekto metu dalyviams buvo suteikta galimybė dalyvauti įvairiose veiklose: seminaruose, praktiniuose mokymuose, saviugdos užsiėmimuose ir kt. Projekto partneriai, Rumunija, Italija, Kipras, Jungtinė karalystė, Vokietija.
 3. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras  už projektą „Business in Europe: How to start a company?“. Tai „eTwinning“ programos projektas, skirtas verslumo Europoje ugdymui. Projekto metu dalyviai iš 13 skirtingų Europos šalių domėjosi apie naujos įmonės kūrimą. Išsamiai aprašė visą steigimo procedūrą, verslo formas, reikalavimus. Vėliau mokiniai galėjo analizuoti ir palyginti, kaip skirtingose Europos šalyse steigiama įmonė, kokie reikalavimai keliami.
 4. Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija už projektą „Šiuolaikiniai dizaineriai kuria kompaniją“. „eTwinning“ programos projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti verslumo įgūdžių, skatinti kūrybiškumą, atsakomybę už savo veiksmus. Mokiniai išsirenko savo vadovą bei kitus atsakingus asmenis, kūrė logotipus, susirado patalpas bei kurė pirmuosius produktus, kuriuos būtų galima pardavinėti. Projekto partneriai – Vokietija, Olandija, Norvegija, Lenkija.
 5. Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras už projektą “ Verslo praktinio mokymo firmų vadovų rengimo programa“. Įgyvendinant šį „Leonardo da Vinci“ programos projektą buvo sukurta mokymo programa ir parengta medžiaga naujų Verslo praktinio mokymo firmų vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui. Jo partneriai Pasaulinė VPMF (verslo praktinio mokymo firmų) asociacija, Italijos ir Prancūzijos centrai. Buvo siekiama, kad viso pasaulinio VPMF tinklo atstovai galėtų adaptuoti programos dokumentus, pritaikant savo mokymo institucijos ir tikslinės VPMF grupės poreikiams, taip pat, kad VPMF centrinių biurų atstovai, apmokantys VPMF vadovus, turėtų pakankamai medžiagos, paaiškinančios verslo mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto imituojamos įmonės modelio veiklą.

Renginio metu 14-ai profesinio mokymo įstaigų įteiktos Europos Komisijos mobilumo chartijos už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. Tai Europos Komisijos išduotas pažymėjimas, kuris ne tik suteikia mokyklai prestižą, bet taip pat palengvina kelią ateityje dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose. Įteiktas Europos kalbų ženklo apdovanojimas bei padėkos institucijoms ir asmenims už paramą vykdant bei skleidžiant informaciją apie Fondo proejktus, pasveikinti „Europass“  nacionalinio konkurso filmukų autoriai.

Ačiū dalyvavusiems konkurse ir renginyje. Renginio nuotraukas galite atsisiųsti čia

Naujienų kategorijos

Žymos