Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Informacija „Erasmus+“ programos dalyviams dėl koronaviruso

2020-02-27

Dėl pastarosiomis dienomis Italijoje ir kitose šalyse fiksuojamo koronaviruso (viruso COVID-19) protrūkio Fondas gauna daug užklausų dėl mobilumo vykdymo.

Vasario 24 d. Fondas paprašė Europos Komisijos pateikti poziciją dėl susidariusios nepaprastosios padėties Italijoje siūlant force majeure principą taikyti visiems Italijos regionams.

Vasario 26 d. buvo gautas Europos Komisijos raštas dėl išskirtinių priemonių taikymo. Rašte rekomenduojama, kad dalyvaujančios programoje organizacijos ir asmenys turi įvertinti ir nuspręsti patys, ar mobilumo teritorija gali būti laikoma saugia kelionės metu ir visą mobilumo veiklos laikotarpį. Sprendimas turi būti priimtas, remiantis oficialiomis atsakingų Lietuvos ir šalies, į kurią vykstama, institucijų rekomendacijomis. Visais atvejais dėl dalyvavimo mobilumo veiklose sprendimą turi priimti projektą įgyvendinančios institucijos vadovas.

Europos Komisijos rašte yra pabrėžiama, kad force majeure principą įskaitydama patirtas išlaidas nacionalinė agentūra gali taikyti neįvykusioms mobilumo veikloms tik atitinkamos šalies viruso paveiktose dalyse (ne visai šaliai).

Šiai dienai, pagal Europos Komisijos rekomendacijas, Fondas force majeure aplinkybėmis laikys šias situacijas:

  1. Mobilumus, kurie vyksta infekuotuose regionuose, kurie nurodyti oficialių Lietuvos ir atitinkamų šalių institucijų šaltiniuose.
  2. Projekto partneriai atšaukia suplanuotas veiklas (pvz., neveikia mokymo institucijos).
  3. Kelionė į mobilumo įgyvendinimo šalį vyksta per oficialių Lietuvos ir atitinkamų šalių institucijų šaltiniuose paskelbtus infekuotus regionus.

Kelionės į mobilumą patirtos išlaidos nebus pripažintos force majeure tais atvejais, kai buvo patirtos po oficialių Lietuvos institucijų rekomendacijų nevykti į infekuotus regionus.

Dėl atsisakymo dalyvauti mobilumo veiklose

Nepilnamečių tėvams atsisakius leisti vaikus dalyvauti mobilumo veiklose, tėvai turi pateikti oficialų raštą mokymo įstaigai. Kiekvienas toks atvejis bus svarstomas individualiai dėl galimo nuostolių kompensavimo.

Mobilumo veiklose atsisakius dalyvauti pilnamečiams asmenims tais atvejais, kai situacijai netaikoma force majeure, nuostoliai gali būti kompensuojami iš mobilumo organizavimo arba mokymo institucijos lėšų.

Rekomendacijos nuostolių prevencijai

Siekdamas sumažinti projektų vykdytojų galimus finansinius nuostolius Fondas rekomenduoja:

  • Su partnerinėmis institucijomis aptarti ir susitarti dėl vėlesnio mobilumo galimybių;
  • Jei buvo patirtos išlaidos, bet mobilumas neįvyko, išsaugoti šį sprendimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., partnerinės institucijos oficialų raštą dėl atsisakymo organizuoti susitikimą ar kursus, švietimo institucijos uždarymo dėl karantino ir pan.);
  • Atlikti visus reikalingus veiksmus, siekiant susigrąžinti patirtus nuostolius už neįvykusius mobilumus, ir tai dokumentuoti (pvz., raštu kreiptis į kelionių agentūrą ar viešbutį dėl lėšų grąžinimo už nesuteiktas paslaugas: prašyti grąžinti užstatą už nuomojamą būstą ir pan.);
  • Įsigyjant kelionės bilietus bei kitas paslaugas pasinaudoti grąžinimo galimybėmis (įsigyti kelionės draudimą);
  • Laiku informuoti mobilumo dalyvius apie institucijos sprendimus, susijusius su mobilumo organizavimo pokyčiais.

Aktualią informaciją dėl viruso plitimo galima rasti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro interneto puslapyje https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Europos Komisijos informacija https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en

Tikimės bendradarbiavimo.

Švietimo mainų paramos fondas

Naujienų kategorijos

Žymos