Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Informacija dėl Turkijos institucijų dalyvavimo programoje „Erasmus+“

2016-08-03

Atsižvelgdamas į saugumo situaciją Turkijoje, Švietimo mainų paramos fondas administruojamų programų dotacijų gavėjus ragina raštu informuoti apie aplinkybes, dėl kurių negalėjo/negali vykdyti numatytų  mobilumo ar kitų veiklų taip, kaip tai numatyta dotacijos sutartyse, bei yra patyrę išlaidų. Šiuos atvejus Švietimo mainų paramos fondas nagrinės individualiai.

Europos Komisija 2016 m. liepos 29 dienos raštu  „Erasmus+“ programos Nacionalinėms agentūroms patvirtino, kad Turkija ir toliau dalyvauja „Erasmus+“ programoje be apribojimų ir numatytos veiklos gali būti tęsiamos įvertinus saugumo situaciją. Dotacijos gavėjams, planuojantiems dalyvauti mobilumo ar kitose veiklose Turkijoje, siūlome vadovautis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijomis dėl padėties šioje šalyje.

Naujienų kategorijos

Žymos