Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Informacija dėl situacijos Ukrainoje

2022-02-24

Rusijai užpuolus Ukrainą ir šalyje įvedus karo padėtį, dotacijų gavėjus, kurie įgyvendina bendrus projektus su Ukrainos institucijomis, raginame vadovautis bendrais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Užsienio reikalų ministerijos nurodymais. Penktadienį atsiųstas Europos Komisijos oficialus pranešimas dėl situacijos Ukrainoje.

Europos Komisijos atsiųstame rašte dėl situacijos Ukrainoje, nurodoma:

 • Nacionalinės agentūros skatina organizacijas, kurios įgyvendina projektus su Ukraina arba Rusija ir pagal kurių veiklas dalyviai šiuo metu gali būti minimose šalyse, arba planuoja į jas vykti artimiausiu metu, susisiekti su projektų dalyviais ir atitinkamai informuoti apie atsakingų nacionalinių institucijų sprendimus.
 • Nacionalinėms agentūroms suteikiama teisė pritaikyti force majeure sąlygą „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso mobilumams, vykstantiems Ukrainoje ar Rusijoje, Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo (toliau KA131 projektai) arba Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių (toliau KA107 projektai), vadovaujantis taisyklėmis, kurios nurodytos dotacijos sutartyje ir aprašomos Programos vadove.
 • Projektų vykdytojai savo ruožtu gali atšaukti veiklas, nukelti jų datą ar perkelti veiklų vietą pačiu lanksčiausiu įmanomu būdu, nepažeidžiant bendrų teisinių taisyklių, taikomų programoms „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpusui.
 • Atvykstamojo mobilumo iš Ukrainos ir Rusijos atveju taip pat galima taikyti tokius pačius principus.

Konkrečiau:

 • Įgyvendinamų išvykstamųjų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso mobilumų į Ukrainą arba Rusiją, kuriuose dalyvauja dalyviai iš valstybių narių arba Programos asocijuotų trečiųjų šalių, atveju:
  •  force majeure sąlyga gali būti taikoma anksčiau nutraukus veiklą Ukrainoje arba Rusijoje. Dalyvaujančios organizacijos turi informuoti nacionalines agentūras apie atliekamus pakeitimus.
  • Grįžtantys dalyviai turi būti integruoti į siunčiančiąją organizaciją, taip pat turėtų būti išnagrinėta galimybė tęsti veiklą virtualiu būdu su priimančiąja institucija / organizacija. Pagrįstos dalyvių susigrąžinimo išlaidos bus laikomos išskirtinėmis išlaidomis, taikomi įprasti ataskaitų teikimo reikalavimai.
  • Tuo atveju, kai išimtinių išlaidų kategorija nėra tinkama, dalyvaujančios institucijos gali pasirinkti naudoti mobilumo organizavimo lėšas arba lanksčiai naudoti regionų lėšas (KA107 projektų 2 ir 4 regionai).
 • ​​​​Įgyvendinamų atvykstamųjų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso mobilumųį valstybes nares arba įProgramos asocijuotąsias trečiąsias šalis, kuriuose dalyvauja dalyviai iš Ukrainos, atveju: dotacijos gavėjai raginami pratęsti šių dalyvių buvimą projekte pagal programos taisykles.
 • Dėl planuojamų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso veiklų Ukrainoje: visiems dotacijų gavėjams, planuojantiems išvykti į Ukrainą, primygtinai rekomenduojama patikrinti alternatyvias galimybes (pvz., KA131 projektų mobilumų atveju, keičiant priimančiąją užsienio šalį) arba, jei veiksmas leidžia juos pakeisti į atvykstamąjį mobilumą (pvz., Ukrainos dalyvių priėmimas), arba tarptautinėms veikloms panaudoti turimą KA107 projekto biudžetą veiklai kitose Rytų Partnerystės šalyse (2 regionas). Tarptautinio mobilumo atveju, pirmenybė turėtų būti teikiama tiesioginiams ryšiams su Ukraina palaikyti (išlaikant tam tikrus atvykstančių asmenų mobilumo lygius), o ne pervedant biudžetą į kitas Rytų partnerystės šalis.

Europos Komisija seka situaciją ir, sulaukus kitų rekomendacijų, informuosime apie juos šioje interneto svetainėje.

Taip pat kviečiame institucijas, įgyvendinančias projektus su partneriais iš Rusijos, peržiūrėti bendradarbiavimo sutartis, apsvarstyti galimybę nutraukti ryšius bei nepriimti šios šalies atstovų Lietuvoje.​

Švietimo mainų paramos fondas sulaukia užklausų iš projektų dalyvių dėl veiklų įgyvendinimo dabartinėje situacijoje. Yra atvejų, kai nerimas dėl saugumo trukdo vykdyti veiklas (į suplanuotus mobilumus atsisako vykti dalyviai, tėvai neišleidžia mokinių ir pan.) ir patiriama nuostolių dėl jau įsigytų kelionės bilietų.

Suprantame jūsų nerimą, tačiau taip pat primename, kad nerimas nėra force majeure aplinkybė kaip ir sprendimas tiesiog nebevykti į suplanuotą mobilumą, todėl patirti nuostoliai negali būti kompensuoti iš skirtos dotacijos.

Europos Komisija išaiškino, kad force majeure sąlyga gali būti taikoma nutraukus projekto veiklas, vykstančias Ukrainoje arba Rusijoje. Taip pat force majeure sąlyga gali būti taikoma bet kuriam išvykstamajam mobilumui „Erasmus+“ trečiojoje šalyje*, kuri ribojasi su Ukraina ir kurioje dėl dabartinės situacijos kyla didesnė rizika veiklų dalyviams, pavyzdžiui, Moldova.

Siekiant išvengti nuostolių, rekomenduojame pirmiausia kylančius klausimus aptarti partnerystėje, kiekvienoje organizacijoje atskirai ir priimti geriausią sprendimą perplanuojant veiklas partnerystėje tolimesniam laikotarpiui (jeigu įmanoma) arba veiklas vykdyti nuotoliniu būdu (kol dar leidžia Covid-19 situacija). Lėktuvų bilietus pirkti su papildoma apsauga, kad būtų galima keisti vardus, pavardes, skrydžio laiką ir pan.

*Programos „Erasmus+“ trečiosios šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, pagal tarptautinę teisę pripažįstama Ukrainos teritorija.

Naujienų kategorijos

Žymos