Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Europos socialinis fondas skirs daugiau nei 2 mln. eurų projekto „TAPK 2“ veikloms įgyvendinti

2016-06-01

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu Švietimo mainų paramos fondas pradėjo vykdyti neformalaus ugdymo projektą, skirtą plėtoti vaikų neformaliojo švietimo veiklas ir ugdyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius mokinių vasaros ir kitų atostogų metu.

Lietuvos švietimo sistemoje pagrindinis dėmesys ir lėšos skiriamos formaliajam švietimui, tačiau neformalusis švietimas yra neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis. Neformalusis mokymasis atskleidžia žmonių kūrybinį potencialą, skatina žinių troškimą, aktyvumą, prisideda prie visuomenės ir asmenybės vystymosi. „TAPK 2“ (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.) projekto metu planuojama įgyvendinti 5-10 dienų trukmės edukacines programas stovyklose. Šiose stovyklose dalyvaus 7-18 m. (7-21 m. neįgalūs) amžiaus vaikai, kuriems bus apmokama iki 30% dalyvavimo programoje kainos. Iš šio skaičiaus – iki 10% valstybės remiamų šeimų ir imigrantų vaikai, kuriems projekto lėšomis bus apmokama 95% dalyvavimo programoje kainos. Taip pat programose bus kviečiami dalyvauti ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai bei vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų.

Programos bus įgyvendinamos įvairių formų stovyklose – stacionariose, mobiliose (kai stovyklaujama keliaujant) bei mišraus tipo. Programos apims gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų ir matematikos gebėjimų ugdymą, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, ugdymą karjerai, etninės kultūros pažinimą, ekonominis mokymą ir verslumo ugdymą. 
Taip pat planuojami neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tiekėjų (mokytojų) mokymai. Jų metu bus siekiama supažindinti mokytojus su įvairiais neformaliojo ugdymo metodais ir suteikti gebėjimus juos taikant ugdyti mokinių socialines-asmenines kompetencijas, kurias būtų galima panaudoti įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybėse.

Projekto gyvavimo laikotarpiu 2016-2020 metais Europos socialinis fondas skirs daugiau nei 2 mln. eurų projekto veikloms įgyvendinti. Vien per 2016 m. vasarą ketinama paremti daugiau nei 4,5 tūkst. vaikų ir edukacines programas už beveik 300.000 eurų.

2016-ųjų metų gegužės 13-ą dieną Švietimo mainų paramos fondas pasirašė sutartis su penkiolika tiekėjų  įgyvendinsiančių šias vasaros stovyklų programas: VšĮ „Gintaro poilsiavietė“, VšĮ „Frageta“, VšĮ „Šokis“, Kelmės specialiąja mokykla, VšĮ „Vaikų poilsis“, labdaros fondu „Vienybė“, UAB „Bačkonys“, VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“, vaikų ir jaunimo centru „Džiaugsmo slėnis“, VšĮ „Rokiškio jaunimo centras“, Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT), Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru, bei Ukmergės švietimo centru.

Organizuojamos vasaros stovyklos – daugialypės ir įvairios, apimančios daug skirtingų pomėgių ir veiklų. Vienijantis šių stovyklų principas yra ugdyti socialines-emocines kompetencijas organizuojant turiningą  vasaros poilsį su tikslinėmis, prasmingomis, pažintinėmis veiklomis ir vertybėmis, skatinančiomis kūrybiškumą, savarankiškumą ir bendradarbiavimą. Veiklos skatins sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, fiziškai aktyvaus laisvalaikio principus, ugdys socialinę ir pilietiškumo kompetenciją, didins vaikų ir jaunimo ekologinį sąmoningumą, lavins tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus, bei skatins išankstinį karjeros planavimą. Stovyklose dalyvausiantys užsienio lietuvių vaikai turės puikią galimybę pažinti savo protėvių šalį, papročius ir kultūrą, suvokti savąją tapatybę ir tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius.

Informaciją apie projektą Švietimo mainų paramos fondas skelbs interneto svetainėse www.smpf.lt bei www.tapk.lt.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Naujienų kategorijos

Žymos