Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Europos Komisijos darbo grupių sudėtyje – Fondo atstovai

2015-08-05

Nuo 2015 m. Europos Komisija pradėjo organizuoti penkias konsultacines darbo grupes, sudarytas iš  agentūrų, atsakingų už „Erasmus+“ programos įgyvendinimą ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato atstovų.

Norime pasidžiaugti, jog dvi Švietimo mainų paramos fondo atstovės yra pakviestos dalyvauti šiose darbo grupėse. Aukštojo mokslo programų skyriaus vadovė Ilona Kazlauskaitė dalyvaus darbo grupėje, kurioje bus diskutuojama apie programos rezultatus, sklaidą bei poveikį („Results, dissemination, impact“). Kitoje darbo grupėje apie rezultatų panaudojimą bei gerosios praktikos pavyzdžių atranką („VALOR and selection of best practices“) dalyvaus komunikacijos specialistė Justina Baliūnaitė.

Šios darbo grupės surinktos siekiant paskatinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių agentūrų ir Europos Komisijos bei patobulinti „Erasmus+“ programos įgyvendinimą valdymo, sklaidos ir kitos veiklose.

Naujienų kategorijos

Žymos