Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

ES programa „Erasmus“ šiemet švenčia 30-ies metų sukaktį!

2017-01-26

Šiandien Europos Komisija paskelbė naujus duomenis, iš kurių matyti, kad 2015 m. programa „Erasmus+“ 678 000 europiečių sudarė galimybę studijuoti, mokytis, dirbti ir užsiimti savanoriška veikla užsienyje. Tai pats didžiausias skaičius per visus programos gyvavimo metus. Tais pačiais metais ES į daugiau kaip 19 600 projektus, kuriuose dalyvavo 69 000 organizacijų, investavo 2,1 mlrd. EUR.

Tai, kas 1987 m. prasidėjo kaip kukli aukštųjų mokyklų studentams skirta judumo programa, kurioje pirmaisiais metais dalyvavo vos 3 200 studentų, per pastaruosius 30 metų tapo pavyzdinė programa, kuria kasmet gali pasinaudoti beveik 300 000 aukštųjų mokyklų studentų. Per tą laiką programa taip pat išsiplėtė – pagal ją teikiamos galimybės tam tikrą laiką studijuoti ir atlikti stažuotę ir (arba) praktiką tiek aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigose besimokantiems asmenims, vykdyti jaunimo, savanorių ir darbuotojų mainus visose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Nuo 2014 m. programa vadinama „Erasmus+“, nes ja gali pasinaudoti daugiau žmonių dėl siūlomų įvairesnių galimybių. Per pastaruosius 30 metų pagal programą „Erasmus+“ ir jos pirmtakes ne tik suteikta parama daugiau kaip 5 mln. studentų, pameistrių ir savanorių, bet taip pat remti darbuotojų ir jaunimo mainai – iš viso padėta 9 mln. žmonių.

Lietuva prie programos prisijungė 1999 m. su 361 studentu, o iki šių metų programos suteiktomis galimybėmis pasinaudojo daugiau kaip 40 000 išvykusių į kitas valstybes studijuoti jaunų žmonių iš Lietuvos ir daugiau kaip 18 000 atvykusių studijuoti į Lietuvą. Per 30 metų Lietuvoje šia programa aukštojo mokslo sektoriuje iš viso pasinaudojo daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių.

Dabartinės 2014–2020 m. vykdomos programos „Erasmus+“ biudžetas yra 14,7 mlrd. EUR; pagal programą daugiau kaip 4 mln. žmonių bus suteikta galimybė studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties ir savanoriauti užsienyje. Pagal šią programą taip pat remiami sporto srities švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų tarpvalstybinės partnerystės projektai ir veiksmai, kad būtų prisidedama prie sporto europinio matmens plėtotės ir kovojama su didžiausiomis tarpvalstybinėmis grėsmėmis. Be to, pagal programos „Jean Monnet“ veiksmus skatinama su Europos integracija susijusių dalykų dėstymas ir mokslinė tiriamoji veikla.

2017 m. visoje Europoje bus suorganizuota daugybė renginių šiai 30 metų sukakčiai pažymėti, tarp jų bus vienas pavyzdinis renginys, įvyksiantis birželio mėn. Europos Parlamente.

„Erasmus“ programos Lietuvoje rezultatai  ir renginiai, skirti programos 30-mečiui paminėti, bus išsamiai pristatyti šių metų vasario 3 d. 10 val. vyksiančioje spaudos konferencijoje Europos namuose Vilniuje (Gedimino pr. 16, įėjimas iš Vilniaus g.). Spaudos konferencijoje dalyvaus Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė Guoda Lomanaitė.

„Erasmus+“ Lietuvos duomenys: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/30year_country_fact_sheets/erasmusplus-factsheet-lt-hd.pdf

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-82_lt.htm

http://ec.europa.eu/erasmus30

Naujienų kategorijos

Žymos