Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„EPALE“ – suaugusiųjų švietėjų mokymuisi ir bendradarbiavimui

2015-06-01

Į suaugusiųjų švietėjų renginį įsitraukia vis daugiau ir daugiau suaugusiųjų švietėjų iš įvairių Alytaus miesto organizacijų. Dėka ankstesnių pristatymų savivaldybėje bei LSŠA susirinkime, žmonės pradėjo aktyviau domėtis suaugusiųjų mokymu, mokymusi visą gyvenimą, suaugusiųjų švietėjų veikla ir galimybėmis. „EPALE“, ko gero, neužilgo tikrai taps ta socialine bendravimo ir bendradarbiavimo platforma, kuria švietėjai visoje Lietuvoje pradės  savo dieną. Taigi, kad „EPALE“ ir suaugusiųjų švietėjų aktyvumas didėtų Alytaus regione, įvyko dar vienas svarbus renginys „EPALE – suaugusiųjų švietėjų mokymuisi ir bendradarbiavimui“.

Renginio tikslas – supažindinti suaugusiųjų švietėjus su „EPALE“ bei skatinti aktyvų jų susidomėjimą ir naudojimąsi „EPALE“ galimybėmis.

Alytaus kolegijos pavaduotoja akademinei veiklai, Jurgita Merkevičienė ir  LSŠA valdybos narė ir Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos pirmininkė Algimanta Ščiglinskienė pasveikino konferencijos dalyvius. Algimanta Ščiglinskienė pakvietė individualius asmenis ir organizacijas stoti į LSŠA, tai padidintų suaugusiųjų švietėjų aktyvumą, atsirastų daugiau bendros veiklos ir daugiau būtų temų, skelbtinų „EPALE“ platformoje.

Svarbiausias konferencijos klausimas  – „EPALE“ platformos galimybių sklaida. „EPALE“ ekspertė  pristatė „EPALE“ platformą, jos turinį, bei kaip prisijungti. Kai kurie renginio dalyviai jau buvo prisiregistravę, todėl dalijosi patirtimi kaip tai efektyviau padaryti, ką galima atrasti platformoje, apie ką galima parašyti iš savo organizacijos gyvenimo. Dauguma dalyvių buvo nusiteikę atrasti temas ir jomis pasidalinti platformoje su kitais. Taip pat labai svarbu – išsiaiškinti ir suvokti save suaugusiųjų švietėjų tikslinėje grupėje.

Alytaus Europe direct informacijos centro vadovė Nijolė Vitienė  aptarė socialinės tinklaveikos poveikį neformaliam suaugusiųjų švietimui.

Dr. Dalia Staniulevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Socialinių mokslų fakulteto  pristatė pranešimą „Mokymasis mokytis suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tyrimų kontekste“, kuriame apžvelgė kompetencijų vaidmenį įsidarbinimui ir savęs realizavimui visuomeniniame ir darbiniame gyvenime.

Renginio metu dalyviai buvo pakviesti prisijungti prie „EPALE“ organizuojamo „Geriausio švietėjo“ konkurso, taip pat prisijungti prie Facebook puslapio bendruomenės “Adult Learning in Lithuania“ ir aktyviai dalyvauti skelbiamuose konkursuose.

 

 Renginio pranešimai:

Mokymasis mokytis suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tyrimų kontekste 

EPALE“ – Europos elektroninė suaugusiųjų mokymosi platforma – erdvė darnios plėtros idėjoms ir praktikai

Kviečiame užsiregistruoti „EPALE“ portale (http://ec.europa.eu/epale/lt), siųsti aktualiausias suaugusiųjų švietėjų naujienas (epale@smpf.lt) ir tapti draugais Facebook paskiroje (EPALE.LT).

Naujienų kategorijos

Žymos