Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„EPALE“ renginiai apskriejo šalies miestus!

2015-08-04

Švietimo sektoriuje svarbus vaidmuo tenka neformaliajam suaugusiųjų švietimui, kuris užtikrina mokymosi visą gyvenimą galimybę, tenkina asmenybės pažintinius poreikius, ugdo asmenines kompetencijas bei sudaro sąlygas tobulinti kvalifikaciją. Tam, kad šis procesas vyktų sklandžiai, suaugusiųjų švietėjams reikia galimybių tobulinti kompetenciją, semtis žinių, keistis patirtimi, mokytis. Tikimasi, kad prie to  prisidės Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma „EPALE“ – daugiakalbė virtuali bendruomenė, siekianti apjungti Europos  suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srities specialistus.

Šios platformos galimybės bei privalumai buvo pristatyti renginiuose Utenoje, Kaune ir Šiauliuose. Taip pat nemažai renginių yra organizuojam „online“ būdu, vadinamuosiuose webinaruose. Pateikiame trumpą informaciją apie kiekvieną renginį.

„EPALE“ Utenos regiono suaugusiųjų švietėjams pristatyta Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusiame informaciniame seminare „EPALE“ suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma: naujos galimybės mokytis ir dalintis“. Į renginį buvo pakviesti Utenos krašto įstaigų, įmonių ir organizacijų, teikiančių suaugusiųjų švietimo paslaugas darbuotojai, vietinės žiniasklaidos atstovai. Renginį pradėjo Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė. Pranešime „Iššūkiai suaugusiųjų švietimui“ ji ne tik akcentavo suaugusiųjų švietimo svarbą, bet ir aptarė nūdienos aktualijas bei iššūkius, siūlė į suaugusiųjų švietimo sampratą žvelgti kur kas plačiau, nei esame įpratę. „EPALE“ ekspertė Utenos regionui Laima Lapinienė supažindino su „EPALE“ platformos tikslais, struktūra, paslaugomis, naudojimo ir dalyvavimo privalumais, pateikė praktinių patarimų ir rekomendacijų ketinantiems prisijungti. Pranešimas

2015 m. gegužės 7d. vyko internetinis seminaras „EPALE portalas. Kūrybinių bendrijų licencijos naudojimas Atviruose švietimo ištekliuose". Į seminarą buvo pakviesti Kauno regiono suaugusiųjų švietėjai, tačiau internetiniame seminare dalyvauti galėjo ir kiti švietėjai, kuriuos domino renginio tema. Seminaro dalyviai susipažino su „EPALE“ portalo galimybėmis, o apie atvirų licencijų naudojimą kuriant savo ir naudojant kitų sukurtus Atvirus švietimo išteklius (AŠI) „EPALE“ portale ir kitose saugyklose supažindino VDU Inovatyvių studijų instituto specialistas Marius Šadauskas.

2015 m. gegužės 27d. kelios dešimtys suaugusiųjų švietėjų seminare Kaune, Vytauto Didžiojo Universiteto patalpose nagrinėjo „EPALE“ platformos galimybes savo darbe ir gilinosi į Atvirų švietimo išteklių (AŠI) panaudojimo aspektus suaugusiųjų švietime. „EPALE“ informacinio seminaro dalyviai pritarė būtinybei talpinti savo sukurtą medžiagą skirtą suaugusiųjų švietėjams „EPALE “ portale, kur ji būtų prieinama ir randama visiems suaugusiųjų švietėjams. Diskusija pakrypo ir apie atvirumo svarbą, būtinybę ne riboti, o atverti savo sukurtą intelektinį turinį kitų švietėjų naudojimui, siekiant skatinti inovacijas. „Kas iš to, jei saugai ir slepi savo sukurtą intelektinį produktą – juk technologinės kaitos amžiuje informacija labai greitai sensta. Geriau atverti savo turinį kitiems, kurie minės tavo autorystę, nei paslėpti jį ir matyti, kaip informacija tampa nebeaktuali“ – kalbėjo viena seminaro dalyvė. Diskusijos atskleidė, jog iškilo būtinybė keisti nusistovėjusias intelektinio ir kūrybinio uždarumo tradicijas, plėtojant atvirumo ir dalinimosi kultūrą, kuri skatins inovacijų panaudojimą ir tolesnį kūrimą. 

2015 m. birželio 09 d. su „EPALE“ paskirtimi, tikslais, jos teikiamomis galimybėmis ir prioritetinėmis kryptimis buvo supažindinti Šiaulių regiono suaugusiųjų švietėjai, atstovaujantys ir valstybines, ir privačias suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančias institucijas ne tik iš Šiaulių miesto, bet taip pat ir iš aplinkinių rajonų: Radviliškio, Joniškio ir kt. Šiauliuose vykusio informacinio renginio dalyviai ne tik aiškinosi, kuo „EPALE“ gali būti įdomi ir naudinga kiekvienam, vienaip ar kitaip dalyvaujančiam suaugusiųjų švietimo srityje: ir mokslininkui, tyrinėjančiam suaugusiųjų mokymosi poreikius, ypatumus, ir  naujų mokymo(si) metodikų kūrėjui, ir suaugusiųjų mokymo(si) organizatoriui, ir suaugusiųjų švietimo politikos formuotojui, ir, aišku, pačiam suaugusiųjų švietėjui – andragogui. Pranešimas.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos