Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„EPALE“ projektas pristatytas Klaipėdos regiono suaugusiųjų švietėjams.

2015-08-04

Kovo 30 d. Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto svetingose patalpose įvyko informacinis renginys „EPALE“ platformos galimybės tobulinant suaugusiųjų švietimo kokybę Lietuvoje“, skirtas Klaipėdos regiono suaugusiųjų švietėjams ir kitai suinteresuotai bendruomenei.

Renginio metu pristatyta nauja Europos Komisijos iniciatyva –  „EPALE“ projektas, kuriuo siekiama plėtoti virtualią daugiakalbę bendruomenę, siejančią suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srities specialistus. Europos suaugusiųjų mokymosi platformos (angl. ePlatform for Adult Learning in Europe) tikslas – pagerinti su suaugusiųjų švietimu ir mokymusi Europoje susijusių paslaugų kokybę ir teikimą, sukurti svarbų visos Europos suaugusiųjų mokymosi sektorių. Lietuvoje „EPALE“ veiklas administruoja ir koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Renginyje dalyvavo suaugusiųjų švietimo paslaugaus teikiančių organizacijų (Klaipėdos Suaugusiųjų gimnazijos, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir kt.) atstovai.

Pirmoji renginio dalis buvo skirta „EPALE“ pristatymui. Lektorė J. Melnikova, „EPALE“ konsultantė Klaipėdos regione, pristatė  „EPALE“ platformos misiją, tikslus, pabrėžė „EPALE“ galimybes tobulinant suaugusiųjų švietimo ir mokymosi kokybės aspektus, atskleidė platformos naudą, privalumus tiksliniai vartotojų grupei.

Itin didelio susidomėjimo sulaukė „EPALE“ platformos kaip bendradarbiavimo tarp suaugusiųjų švietimo ir kitų organizacijų nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste galimybės. Diskutuodami apie „EPALE“ platformos naudą, dalyviai pabrėžė, kad ši galėtų būti naudinga jiems asmeniškai ir jų organizacijoms kaip informaciniai ištekliai, galimybė viešinti savo organizacijos veiklą, renginius bei ieškoti informacijos apie kitų organizacijų vykdomą veiklą Lietuvoje ir užsienyje.

Informacijos viešinimas kaip viena „EPALE“ platformos funkcijų buvo pripažinta labai aktuali ir naudinga. Dalyviai renginio metu susipažino su „EPALE“ kalendoriaus galimybėmis ir įsitikino, kad visi svarbūs ir aktualūs renginiai  yra įtraukiami į kalendorių. Informaciją apie juos galima nesunkiai rasti tik įvedus reikiamą datą į paieškos langelį.

Diskusijos metu dalyviai išsakė savo lūkesčius, poreikius „EPALE“ platformai, samprotavo apie „EPALE“ pridėtinę vertę jų asmeninei veiklai bei jų organizacijų rezultatams.

Prieita vieningos nuomonės, jog „EPALE“ platforma yra šiuolaikiškas ir aktualus įrankis vykdant informacijos sklaidą, ieškant partnerystės projektinėje veikloje, dalijantis gerąja patirtimi, nuolat mokantis pačiam ir skatinant mokytis kitus.

Tikimės aktyvaus dalyvavimo „EPALE“ platformos veiklose ir raginame visus besidominančius išbandyti šios virtualios bendruomenės privalumus. O patys aktyviausi „EPALE“ dalyviai bus apdovanoti dar šį rudenį.

 

Kviečiame užsiregistruoti „EPALE“ portale (http://ec.europa.eu/epale/lt) , siųsti aktualiausias suaugusiųjų švietėjų naujienas (epale@smpf.lt) ir tapti draugais Facebook paskiroje (EPALE.LT).

Renginio pranešimai.

Naujienų kategorijos

Žymos