Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„ECVET“ taikymo nauda. Profesijos mokytojams skirti praktiniai patarimai, kaip kokybiškai organizuoti mokinių tarptautinį mobilumą

Leidinys skirtas profesijos mokytojams, siekiant padėti taikyti Europos profesinio mokymo kreditų sistemos1 (toliau – „ECVET“) principus planuojant ir įgyvendinant mokinių geografinį mobilumą, pripažįstant ir įskaitant mokinių pasiekimų vertinimus. Leidinyje aptariama „ECVET“ taikymo nauda mokiniams ir profesinio mokymo institucijoms, profesijos mokytojo vaidmuo taikant „ECVET“ geografiniam mobilumui ir 9 etapų kokybiško mobilumo įgyvendinimo planas.