Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Darbą pradeda Sporto komisija: vertins Sporto rėmimo fondui pateiktas paraiškas

2020-03-12

Kovo 12 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta Sporto komisija pradeda vertinti Sporto rėmimo fondui pateiktas paraiškas ir teiks siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl lėšų skyrimo. Prieš tai paraiškas jau įvertino ir balus skyrė ekspertai. Pirmiausia Sporto komisija peržiūrės ekspertų siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo srities paraiškų, kurių šiemet sulaukta 77.

Į Sporto komisijos sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Finansų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai. Ministerija taip pat siūlė nevyriausybinėms sporto organizacijoms ir Transparency International Lietuvos skyriaus atstovams dalyvauti komisijos veikloje stebėtojų teisėmis.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti šiemet pateiktos 1044 paraiškos. Daugiausia sulaukta fizinio aktyvumo veiklas skatinančių projektų – 381. Sporto inventoriui ir įrangai įsigyti pateiktos 345 paraiškos, sporto renginiams organizuoti – 241 paraiškos, trenerių kvalifikacijai tobulinti – 77 paraiškos. Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, tinkamomis pripažintos 945 paraiškos. Tai sudaro 90 proc. visų 2020 m. pateiktų sporto projektų paraiškų. Iki kovo 2 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai, kuri administruoja penktosios srities – sporto bazių priežiūros ir remonto – projektus, buvo pateiktos dar 165 paraiškos.

Nuo 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis bus finansuojami ne tik vienerių metų, bet ir ilgalaikiai – iki ketverių metų trukmės – projektai. Tai leidžia sporto projektų veiklas orientuoti į ilgalaikio rezultato siekimą, užtikrintų veiklų stabilumą ir tvarumą.

Šiemet finansavimą gavusių projektų sąrašą tikimasi paskelbti iki gegužės mėnesio, šiuo metu vyksta ekspertinis vertinimas, į pagalbą telkiamasi daugiau ekspertų, viešojo konkurso būdu perkamos jų paslaugos. 2019 metų rudenį atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarkos projektą įvertinus Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), buvo patikslintos ekspertų atrankos procedūros, nustatyta, kad ekspertams taikytinas nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibūdinama Valstybės tarnybos įstatymu, reikalavimas, detalizuoti vertinimo kriterijai, numatyta, kad ekspertų pavardės skelbiamos viešai, paskelbus finansuojamų projektų sąrašą.

2019 m. rudenį taip pat atnaujintos Sporto rėmimo fondo lėšų skirstymo taisyklės. Buvo pakeistos lėšų paskirstymo proporcijos finansuojamoms veiklų sritims: fizinio aktyvumo veikloms skiriama 40 proc., sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 proc., sporto renginiams organizuoti – 15 proc., kvalifikacijai tobulinti – 5 proc. Didžiausia konkurencija pernai vyko tarp projektų skirtų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Lėšų poreikis šiai sričiai buvo 19 kartų didesnis nei kvietimo suma. Atsižvelgus į tai, lėšos buvo padidintos 20 proc.

2019 m. iš viso buvo gautos 1237 paraiškos, administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą atitiko 85 proc. sporto projektų paraiškų, tai yra, tinkamomis pripažintos 1053. Daugiausiai, beveik 60 proc., finansuotų paraiškų buvo iš sporto sektoriaus, ketvirtadalis – švietimo sektoriaus, kas šešta paraiška – iš visuomeninių, kitų organizacijų.

Jau antrus metus sporto rėmimo fondo projektų potencialiems teikėjams yra organizuojami mokymai, taip pat mokymai vykdomi ir tiems, kurių projektams skiriamas finansavimas.

Sporto rėmimo fondą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1235

El. paštas info@smm.lt

Naujienų kategorijos

Žymos