Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Bolonijos proceso indėlis į aukštojo mokslo kokybę buvo aptartas tarptautinėje konferencijoje Vilniuje

2016-04-11

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu ir nacionalinės ekspertų aukštajam mokslui grupės nariais praėjusią savaitę organizavo renginį tema „Pasiekimai ir iššūkiai įgyvendinant Bolonijos procesą: kokybės užtikrinimas“. Tai vienas svarbiausių projekto „Aukštojo mokslo erdvė studentams“ metų  renginys.

Minėto  projekto ištakos – Bolonijos procesas.  Kokybės užtikrinimas – vienas svarbiausių Bolonijos proceso tikslų. Siekis – sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę (EAME), kurioje būtų nustatyti akademinių laipsnių ir kokybės užtikrinimo standartai. Bolonijos proceso, EAME reformų tikslai padiktavo renginio turinį. Konferencijos svarbiausiu klausimu tapo  – laukiančios užduotys įgyvendinant pokyčius europiniame ir nacionaliniame lygmenyse po 2015 m. Jerevano ministrų susitikimo, kuriame patvirtinti nauji dokumentai. Būtent šį klausimą ir  pristatė  pagrindinis konferencijos pranešėjas Lucien Bollaert. L. Bollaert – Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registro komiteto pirmininko pavaduotojas ir buvęs Nyderlandų ir Flandrijos akreditacijos tarybos narys.

Vedamosios konferencijos temos ir klausimai buvo skirti išorinės ir vidinės kokybės užtikrinimui aukštajame moksle bei studentų įsitraukimui į kokybės užtikrinimo procesą. Dabartinę vidinės kokybės vadybos praktiką ir siūlomos kokybės vertinimo priežiūros bei kokybiško mokymo programos poveikį Jungtinėje Karalystėje apžvelgė Lee Jones, Leeds Becket universiteto bendradarbiavimo skyriaus direktorius. Pranešėjas taip pat pasidalino pirmaisiais rezultatais iš JK kokybės strategijos tinklo atlikto tyrimo „Vadybos duomenų panaudojimas akademinės kokybės užtikrinimo gerinimui“.

Andrius Zalitis, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas, analizavo studentų įsitraukimą į išorinės ir vidinės kokybės užtikrinimo procesus Lietuvoje. O svarbiausius institucijų išorinio vertinimo pirmojo ciklo rezultatus pristatė Studijų kokybės vertinimo centro l. e. p. direktorė Nora Skaburskienė.

Mykolo Romerio universiteto prorektorius Giedrius Viliūnas pateikė svarbiausias įžvalgas apie „Aukštojo mokslo politikos rekomendacijas“, kurias EAME ir nacionalinių prioritetų perspektyvoje parengė Lietuvos nacionaliniai ekspertai aukštajam mokslui. Taip pat buvo aptartos tolesnės veiklos kryptys įgyvendinant Bolonijos reformas.

Renginyje dalyvavo 68 žmonės iš 6 Europos Sąjungos šalių.  

Švietimo mainų paramos fondas rengia elektroninį leidinį „Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės“, kuriame bus pristatyti projekte nuveikti darbai.

Daugiau informacijos apie projektą.

Naujienų kategorijos

Žymos