Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Bėgimo dienos programa

PROGRAMA

2019 M. BIRŽELIO 2 D. (SEKMADIENIS)

Birželio 2 d. visos komandos renkasi Švietimo mainų paramos fonde, Rožių al. 2, Vilnius.

 

09:30 – 11:30 Komandų registracija ir „Startinių paketų“ atsiėmimas.

Atsiėmus „Startinius paketus“ – laisvas laikas, galimybė persirengti ir palikti asmeninius daiktus dalyvių rūbinėse Katedros aikštėje.

„Startinį paketą“ sudaro:

 • „Erasmus+“ komandos marškinėliai;
 • Unikalus dalyvio numeris su laiko fiksavimo kortele;
 • Dalyvio rūbinės Katedros aikštėje numeris;
 • We Run Vilnius dalomoji medžiaga maišeliuose.

 

11:30 – Įžanginį žodį taria Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė Guoda Lomanaitė.

11:40 – Komandinė mankšta su olimpiete Vaida Žūsinaite Švietimo mainų paramos fondo kieme

11:50 – „Erasmus+ “ komandos bendra nuotrauka ir Facebook konkurso nugalėtojų apdovanojimai

12:00 – Einame nuo Švietimo mainų paramos fondo iki starto vietos Katedros aikštėje

12:30 – STARTAS!

Po finišo susitinkame prie Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Karaliaus Mindaugo paminklo (nepainioti su Katedros aikštėje esančiu kunigaikščio Gedimino paminklu!) bendrai nuotraukai su komandos trenere Vaida Žūsinaite. Pasidalinsime bėgimo įspūdžiais!

 

SVARBI INFORMACIJA WE RUN VILNIUS BĖGIMĄ

 • Renginio dieną visos komandos renkasi Švietimo mainų paramos fondo aikštelėje (Rožių al. 2, Vilnius) nuo 09.30 val. iki 11.30 val. Jei atvyksite nuosavu automobiliu ar autobusu, iš anksto suplanuokite, kur parkuosite transporto priemones. Sekmadieniais transporto priemonių parkavimas Vilniuje yra nemokamas (išskyrus mėlyną zonas). Švietimo mainų paramos fondo aikštelėje palikti transporto priemonių negalėsite.
 • Renginio dieną visi dalyviai galės savo daiktus palikti specialioje daiktų saugojimo, rūbinės zonoje, Katedros aikštėje. Daiktai bus priimami tik tvarkingai sudėtį į vieną krepšį ir pažymėti dalyvio rūbinės numeriu. Dalyvių prašome pasirūpinti asmeninių daiktų saugumu. Švietimo mainų paramos fondas už dalyvių daiktų saugumą neatsako ir asmeninių daiktų nesaugo.
 • Akcijos „Erasmus+“ metu bus filmuojama bei fotografuojama. Jei Jūsų komandoje yra nepilnamečių dalyvių, prašome pasirūpinti jų tėvų sutikimais dėl filmuotos bei fotografuotos medžiagos publikavimo.
 • Visi „Erasmus+“ komandos dalyviai startuos drauge, todėl bėgimo metu komandos narių prašome neatsiskirti ir laikytis drauge vienas kito.
 • Jeigu komandos dalyvis turi sveikatos sutrikimų arba varžybų dieną jaučiasi prastai, dalyviui startuoti nereikėtų. Net peršalimas ar menkas skausmas gali signalizuoti, kad ryžtis įveikti bėgimo trasą gali būti per daug pavojinga. Jeigu nesate užtikrinti ar galite dalyvauti, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytojais.

 

*****

 

PROGRAMME

JUNE 2nd, 2019 (SUNDAY)

On June 2nd all teams will assemble at the Education Exchanges Support Foundation, located at Rožių al. 2, Vilnius.

 

09:30 – 11:30 Team registration and pick-up of the Participant start package“.

Once your team picks up the Participant start package“ you will have free time to change clothes and check your belongings in at the runner‘s locker room located in Cathedral square.

Participant start package“includes:

 • „Erasmus+“ team shirt
 • Unique runner‘s number with time-fixation card
 • Runner‘s locker number
 • We Run Vilnius marathon promotional material

 

11:30 – Welcome speech by Daiva Šutinytė, the director of the Education Exchanges Support Foundation, and Guoda Lomanaitė, the director of the Agency of International Youth Cooperation.

11:40 – Team workout with Lithuanian Olympic athlete Vaida Žūsinaitė

11:50 – „Erasmus+“ team photo and the Facebook photo contest winner awards

12:00 – Team walk from the Education Exchanges Support Foundation to the starting point in Cathedral square.

12:30 – START!

After the finish, let’s meet by the National Museum of Lithuania and the monument of King Mindaugas (don’t confuse it with the Grand Duke Gediminas monument located in the Cathedral Square!) for the team photo with team coach Vaida Žūsinaitė. Let‘s share the impressions of the run!

 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT WE RUN VILNIUS RUN

 • On the day of the event all teams will assemble at the Education Exchanges Support Foundation, located at Rožių al. 2, Vilnius. If you plan to arrive with your own automobile or bus, plan the parking options in advance. The parking is free in Vilnius on Sundays, but you will NOT be able to park in the parking lot of the Education Exchanges Support Foundation.
 • On the day of the event all runners will be able to leave the belongings in the runners lockers, located in the Cathedral square. The belongings MUST be placed in ONE bag and marked by the runner‘s number (included in the „Starting packet“). We ask the runners to take care of their own belongings. The Education Exchanges Support Foundation does not take responsibility for the runners personal belongings and will not guard them.
 • The „Erasmus+“ run will be filmed and photographed. If your team includes minors, please have the written and signed parental agreements for the publication of filmed and photographed material.
 • All „Erasmus+“ team runners will start together. Please keep up with the team and stick together.
 • If any member of your team has health problems or does not feel well on the day of the run, we encourage this person to NOT start. Even a slight cold or weak pain could be a signal that the distance is too dangerous to conquer. If you are not sure if you can participate, we strongly recommend consulting a doctor beforehand.