Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Baigėsi Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vertinimo antrasis etapas

2019-07-19

Baigtas vienas iš Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo etapų. Iš 1237 paraiškų keturioms atskiroms sritims – fizinio aktyvumo plėtrą skatinančioms veikloms, įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui – tinkamomis pripažintos 1053 paraiškos. Pirmą kartą paraiškų tinkamumą bei kokybę vertino ne keletas žmonių, o kelios dešimtys išorės ekspertų.

Visi tinkamų finansuoti projektų sąrašai perduoti Sporto projektų komisijai, kuri per 20 darbo dienų turi pritarti arba nepritarti ekspertų vertinimui ir pateikti savo siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl projektų finansavimo. Sporto komisiją sudaro devyni įvairių sporto organizacijų ir valstybės bei savivaldybės institucijų deleguoti atstovai.

Dar dėl vienos, penktosios, Sporto rėmimo fondui pateiktos srities projektų – esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto – išvadas Sporto projektų komisijai pateikė Centrinė projektų valdymo agentūra. Komisija 2019-07-16 elektroniniu balsavimu bei 2019-07-17 posėdyje balsų dauguma pritarė esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto bei kvalifikacijos tobulinimo sritims pateiktų finansuotinų paraiškų sąrašams. Paraiškų teikėjai bus informuoti per 3 darbo dienas po Ministro sprendimo dėl siūlomų finansuoti projektų.

Kitoms Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų sritims pateiktos paraiškos bus svarstomos kituose Komisijos posėdžiuose. Vertinimo rezultatai bus skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse (www.smm.lt, www.smpf.lt, www.cpva.lt).

Naujienų kategorijos

Žymos