Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Atviras pažangos forumas mokymosi visą gyvenimą tematika

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė vasario 13 d. dalyvavo pažangos forume „Mokomės visą gyvenimą“, kuriame vyko diskusija „Mokymosi visą gyvenimą tendencijos: nykstančios švietimo formų ribos“. Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos ir iniciatyvos glaudžiai susijusios su renginio tematika. Studijos, praktika, stažuotės, pažintiniai vizitai, projektinė veikla, savanorystė ar projektai virtualioje erdvėje keičia požiūrį į mokymąsi. Turime didelę patirtį ir žinias apie įtaką bei naudą, kurią gauna asmenys, pasinaudoję galimybe tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas užsienyje. Kartu kuriama ir pridėtinė vertė institucijai bei visiems piliečiams.

Trumpą šio renginio santrauką galite rasti čia.

Atviras pažangos forumas – tai galimybė bendroje diskusijoje į Lietuvos ateitį pažiūrėti per skirtingų temų ir visuomenei aktualių klausimų prizmę. Penktasis pažangos forumas yra skirtas mokymosi visą gyvenimą temai.

Forumo metu (2014 m. gruodis – 2015 m. vasaris) įvyko dvi regioninės diskusijos Plungėje ir Alytuje apie įvairius mokymosi visą gyvenimą tradicijos kūrimo aspektus.

Baigiamojo pažangos forumo renginio diskusijų metu bus siekiama parengti pasiūlymus mokymosi visą gyvenimą tema, kurie taptų integralia švietimo politikos dalimi, skatinti visuomenės įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, gilinti sprendimų priėmėjų ir visuomenės žinias apie mokymosi visą gyvenimą poreikį, naudą bei galimybes ir užtikrinti gerosios patirties skatinant mokymąsi visą gyvenimą sklaidą.

 

Renginio programą galite rasti čia, o registracija vykdoma el. paštu – info@lietuva2030.lt

Naujienų kategorijos

Žymos