Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Atpažink paslėptas kompetencijas

2015-10-20

Lietuva skaičiuoja jau 11 narystės ES metus, kai Lietuvos piliečiai laisvai juda po Europą mokymosi, darbo, laisvalaikio ir kitais tikslais.

Tarptautinis mobilumas tapo mūsų kasdienybe, tikslu, tobulėjimo galimybe ar tarpkultūrinių vertybių atradimu. Karjeros konsultantai, dirbantys tiek švietimo tiek darbo rinkos sektoriuose vis dažniau susiduria su klausimais apie studijas ir darbo sąlygas užsienyje, apie tai kaip tinkamai pasiruošti mobilumui, kaip įsivertinti tarptautinės patirties metu įgytas kompetencijas. Konsultacijos apie tarptautinį mobilumą vis dar laikomos iššūkiu Lietuvos karjeros konsultantams, kurie savo veiklą labiau yra sukoncentravę ties pagalba asmeniui geriau pažinti save, mokymosi galimybes ir profesijas Lietuvoje. 

Šiaurės ir Baltijos šalių „Euroguidance“ centrų atstovai atliepdami į šį iššūkį parengė leidinį „Open the Door to the World. Views on Mobility Guidance From up North“, kuriame skirtingų šalių švietimo ekspertai, karjeros konsultantai, darbdaviai bei mobilumų dalyviai dalinasi savo patirtimi tokiomis temomis kaip: „Užslėptos kompetencijos“, „Konsultavimas mobilumo klausimais“, „Tolerancija“ bei „Socialinės atskirties grupės visuomenėje“. Įdomu yra tai, kad asmuo nuvažiavęs trumpam ar ilgesniam laikui į užsienį studijuoti ar mokytis, išugdo daug daugiau kompetencijų negu pats mano, kurias vėliau gali panaudoti darbinantis ar atliekant kitą veiklą. Remiantis Suomijos mobilumo centro (angl. „CIMO“) atlikto tyrimo duomenimis, asmuo, patirdamas tarptautinį mobilumą, ne tik patobulina kalbos ir tarpkultūrines žinias, bei sustiprina tolerancijos jausmą, bet ir sužadina smalsumo jausmą naujiems dalykams (atsiranda noras domėtis naujais dalykais, nagrinėti globalias temas ir pan.), išugdo gebėjimą greičiau prisitaikyti įvairiose aplinkose ir savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškumo jausmą ir gebėjimą matyti plačiau, t.y. už savo patirties ribų (angl. thinking out of the box), norą bendradarbiauti ir pan. Šios kompetencijos tyrime yra pavadintos paslėptomis, apie kurias retai kas pagalvoja ir ne dažnai įvertina grįžęs iš tarptautinio mobilumo. Darbdavių tarpe ši patirtis yra labai vertinama, tačiau  jie neteikia didelės reikšmės, kokioje aplinkoje šios kompetencijos yra įgytos. Sunkiausia dalyviams įvertinti tarptautinės ar kitos patirties metu įgytas žinias bei įgūdžius, arba negalvojama apie tai, kad šie dalykai turėtų būti vertinami. Latvijos „Euroguidance“ centro atstovė aukščiau paminėtame leidinyje pateikia mobilumo metu įgytų kompetencijų vertinimą pagal „COMPASS“ projekte išgrynintą metodiką, panašią į užsienio kalbų  lygio vertinimo skalę. Pagal „COMPASS“ projekte išgrynintus kriterijus vertinamos šios kompetencijos: užsienio kalbų lygis, su darbu susijusios kompetencijos, socialinės kompetencijos ir asmenybės bruožai. Ši metodika galėtų būti puikiu karjeros specialistų įrankiu, konsultuojant klientus kompetencijų įsivertinimo klausimais. 

Aukščiau paminėtame leidinyje nemažai dėmesio skiriama ir socialinės atskirties grupių tarptautinės patirties svarbos pagrindimui. Švietimo srities ekspertas iš Danijos, Soren Kristensen, teigia, kad tarptautinė patirtis ypač naudinga asmeniui iš socialinės atskirties grupės, nes ši patirties forma turi didelės įtakos pasitikėjimui savimi, geresniam savęs vertinimui, savarankiškumo ir prisitaikymo prie įvairių aplinkų kompetencijų ugdymui, sklandesnių bendravimo įgūdžių atsiradimui, ko labiausiai ir reikia šiai tikslinei grupei. Straipsnio autorius tiki, kad tarptautinė patirtis yra pats efektyviausias įrankis išmokti aukščiau paminėtų dalykų. Tolerancija savo ir kitų išskirtinumui – tai dar viena pamoka, kurią išmokstama tarptautinės patirties metu. Tolerancijos atsiradimas arba sustiprėjimas padeda atsiverti, keisti požiūrį į gyvenimą, matyti kitų problemas savo akimis. Šie tarptautinio mobilumo metu įgyti gebėjimai padėtų asmeniui, ypač iš socialinės atskirties grupės, geriau integruotis į visuomenę ir tapti jos pilnaverčiu nariu. 

Taigi keturios svarbios sritys: paslėptos kompetencijos, socialinė atskirtis, konsultavimas, tolerancija, kurias jungia viena tema – tarptautinis mobilumas yra nagrinėjamos Šiaurės-Baltijos šalių „Euroguidance“ centrų atstovų parengtame leidinyje „Atverk duris pasauliui. Šiaurės ir Baltijos šalių  požiūris į konsultavimą mobilumo galimybių klausimais“.

Šiais metais leidinys yra išverstas į lietuvių kalbą.

Kviečiame susipažinti su leidiniu ČIA.

 

Naujienų kategorijos

Žymos