Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Atnaujintas vizų išdavimo įsakymas – Jaunų profesionalų programaos „Kurk Lietuvai“ ir Švietimo mainų paramos fondo bendradarbiavimo rezultatas

2015-08-04

Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios  užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje. Ši programa kasmet Į Lietuvą grąžina po 20 užsienyje studijas baigusių jaunuolių ir suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis, idėjomis ir iniciatyva prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. 

JPP bendradarbiauja ir su Švietimo mainų paramos fondu. 2014 m. rugsėjo pradžioje  „Kurk Lietuvai“ projektų vadovės Monika Merkytė ir Giedrė Simanauskaitė prisijungė prie Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų komandos, įgyvendinančios projektą  „Study in Lithuania“  ir ėmėsi ieškoti būdų kaip padidinti užsienio studentų skaičių Lietuvos aukštosiose mokyklose. Merginos atliko problemų, su kuriomis susiduria ne Europos Sąjungos šalyse gyvenantys jauni žmonės prieš atvykdami ir jau atvykę mokytis į Lietuvą, analizę.  „Kurk Lietuvai“ projektų vadovės nagrinėjo studentų įsidarbinimo ir integracijos temas.

Per pirmus keturis rotacijos mėnesius Giedrės ir Monikos iniciatyva buvo atnaujintas  Study in Lithuania puslapis bei pateikti pasiūlymai dėl E-policija.lt padalinių teikiamos informacijos patobulinimo. Migracijos valdyboje Vilniuje buvo pradėti demonstruoti filmukai, mokantys eilėse laukiančius užsieniečius lietuvių kalbos. Taip pat drauge su VMI buvo parengta atmintinė užsienio studentams apie galimybes dirbti pagal individualios veiklios pažymėjimus ir verslo liudijimus be kalbos apribojimų. Šių metų gegužės mėn. buvo atnaujintas vizų išdavimo įsakymas, kuriuo remiantis Lietuvos aukštosioms mokykloms nebereikės siųsti tarpininkavimo raštų paštu į Lietuvos konsulines įstaigas kviečiant ne ES šalių piliečius mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose. Skaičiuojama, jog šis įsakymo pakeitimas sukurs mažiau administracinės naštos ne tik Lietuvos ambasadoms ir konsulatams, bet ir kasmet sutaupys virš 100 tūkstančių eurų Lietuvos universitetų ir kolegijų biudžeto. Aukštosios mokyklos nuo šiol galės skenuotus tarpininkavimo raštus siųsti elektroniniu paštu.

Aukščiau išvardyti pasikeitimai – tik pradžia. „Kurk Lietuvai“ projektų vadovės teigia, jog laukiama ir kitų pataisų: dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, dvikalbių atsakymų formų išduodant laikinus leidimus gyventi LR užsienio valstybių piliečiams. Taip pat norima įtvirtinti teisę ne ES studentams dirbti nuo antrojo semestro nereikalaujant darbo leidimo.

Švietimo mainų paramos fondas projekte „Kurk Lietuvai“ dalyvauja nuo pat jo pradžios. „Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie šios iniciatyvos priimdami į savo kolektyvą jaunus žmones. Jų naujas požiūris į mūsų veiklą bei drąsūs pasiūlymai neabejotinai naudingi įgyvendinamų projektų sėkmei ir visai mūsų organizacijai“ – mintimis dalinasi fondo direktorė Daiva Šutinytė.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos