Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Atnaujinamos projektų patikros vietoje

2021-06-08

VšĮ Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2021 m. birželio 14 d. atnaujinamas patikrų atlikimas projektų vykdytojų / partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose.

Patikros projektų vykdytojų / partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose bus atliekamos projektuose, kurių vykdytojai el. paštu atsiųs sutikimą, kad Fondo darbuotojai atliktų patikras vietoje. Projektuose, kuriuose projekto vykdytojai deklaruoja, jog veiklas vykdo kontaktiniu būdu (t. y. ne nuotoliniu būdu), Fondas galės atlikti patikras vietoje ir iš anksto neinformavęs projektų vykdytojų (t. y. be išankstinio sutikimo). Visais atvejais patikras vietoje atliks Fondo darbuotojai, turintys galiojantį Galimybių pasą.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Fondui ir toliau išlieka teisė atlikti patikras darbuotojams nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietas (tikrinant dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir (ar) kitus įrodymus).

Vyriausybės nutarimu, karantino paskelbimas neteko galios nuo 2021 m. liepos 1 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/AlkEUmdTEr

Vyriausybės nutarimas dėl ekstremalios padėties paskelbimo neteko galios nuo 2022 m. gegužės 1 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr

Atsižvelgiant į tai, projekto patikros vietoje vykdomos įprastiniu būdu: kontaktiniu būdu, kai patikra vietoje vykdoma dotacijos gavėjo arba bet kuriose kitose su Projekto vykdymu susijusiose patalpose, nereikalaujant projekto vykdytojų sutikimo ir iš anksto neinformavus projektų vykdytojų. Projekto patikrų vykdytojų nereikalaujama turėti galimybių paso.

Naujienų kategorijos

Žymos