Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Apklausa dėl organizuojamų mobilumo veiklų

Ketvirtiniam atsiskaitymui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, ESFA teiraujasi, kaip organizuojamos studijos ir praktikos užsienyje pandemijos laikotarpiu. Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ (toliau AMTP) ypač domina ministeriją dėl aukštos rizikos neįgyvendinti planuotą mobilumų skaičių. Prašome jūsų pateikti informaciją apie organizuojamus mobilumus:

  • Nurodykite skaičių, kiek studentų mobilumų, kurie finansuojami ESF lėšomis buvo įgyvendinta/įgyvendinama, bet dar nedeklaruota tarpinėse ataskaitose.

  • Kokiu būdu vyksta išvykstančių studentų mobilumas?

  • Nurodykite, kiek 2020 kalendoriniais metais buvo planuota mobilumų ESF lėšomis ir kiek įvykdyta.