Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Apklausa dėl Lietuvos aukštąjį mokslą pristatančio leidinio

Projektas “Study in LT” artimiausiu metu planuoja išleisti premium klasės leidinį apie aukštąjį mokslą Lietuvoje. Jis skirtas reprezentaciniam naudojimui, bus dalinamas Lietuvos Respublikos ambasadoms užsienyje, kitų šalių ambasadoms, universitetams ir kitoms susijusioms institucijoms. Leidinio tikslas, pasitelkiant vizualines priemones ir tekstą atskleisti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, privalumus, pasiekimus, istorines ištakas, pristatyti šalies aukštąsias mokyklas, mokslo ir inovacijų slėnius, ir pan.

Kviečiame jus prisidėti prie šio leidinio sukūrimo ir atsakyti į keletą klausimų pirmoje apklausos dalyje.

Kaip jūs žinote, studyin.lt svetainė yra nuolat tobulinama. Todėl prašome atsakyti ir į papildomus klausimus antroje apklausos dalyje. Jūsų atsakymai padės mums suprasti, kokia dar informacija papildyti mūsų svetainę.

Jūsų atsakymų lauksime iki rugsėjo 1 d. 15 val.

  • I dalis

  • II dalis

 

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

 

Teikdami asmens duomenis, t.y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

 

  • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
  • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;

savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.